The Institute of Sociology

Instytut Socjologii (Wydział Filozofii i Socjologii UW)

Instytut Socjologii UW jest jednym z trzech partnerów strategicznych ISS UW w ramach uczelni oraz współzałożycielem Instytutu.

Strona internetowa: http://www.is.uw.edu.pl