Magda Roszczyńska-Kurasińska

Magda Roszczyńska-Kurasińska

m.roszczynska@uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

asystent naukowy/ research assistant

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych
Member of the Center for Complex Systems and New Technologies and the Global Systems Center at ISS.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Finanse behawioralne, psychologia podejmowania decyzji, rola zaufania w relacjach interpersonalnych, eksperymentalna psychologia ekonomiczna, modelowanie lini politycznych oraz e-partycypacja.

Her primary interest is in understanding of human behavior in social contexts, psychology of decision making, experimental economic psychology, the role of trust in interpersonal relations, policy modelling

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Studia Doktoranckie: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
Studia Magisterskie: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski
Specjalizacja: Psychoterapia, 2006

Studia: Szkoła Główna Handlowa
Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne, 2007

PhD studies: Faculty of Psychology University of Warsaw
MA studies: Faculty of Psychology University of Warsaw
Specialization: Psychotherapy, 2006

College: Warsaw School of Economics
Quantitative Methods in Economics and Information Systems, 2007

BADANIA/RESEARCH

Emergence by Design – MD, project co-funded by EU 7FP – FET (project no. 284625), 2011-2014 Role: Research Assistant

Influence of emotions on the choice of investment strategies, project funded by Polish National Science Center (no.: UMO-2011/01/N/HS6/02396), December 2011 – December 2013
Role: Project Manager

OCOPOMO (Open COllaboration for POlicyMOdelling), project co-funded by the Seventh Framework Programme, Theme [ICT-2009.7.3] [ICT for Governance and Policy Modelling], January 2010 – April 2013
Role: Member of Project Management Board

General Integration and Applications of Complexity Science, project co-funded by the Sixth Framework Programme (project no.: 12380), 2005-2009
Role: Research Assistant

Common Complex Collective Phenomena in Statistical Mechanics, Society, Economics, and Biology, project co-funded by the Sixth Framework Programme (project no.: 12410), 2005-2009
Role: Research Assistant

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczynska-Kurasinska, M., & Jagielska, M. (2013). No need for speed: Modelling innovation adoption in a heterogenous population. Advances in Complex Systems 16 (4-5), DOI: 10.1142/S0219525913500252

Pitt, J., Bourazeri, A., Nowka, A., Roszczynska-Kurasinska, M., Rychwalska, A., Rodriguez Santiago, I., Lopez Sanchez, M., Florea, M., & Sanduleac, M. (2013). Transforming big data into collective awareness. Computer 46 (6), DOI: http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.2013.153

Roszczynska-Kurasinska, M., Nowak, A., Kamieniarz, D., Solomon, S., & Andersen, J.V. (2012). Short and Long Term Investor Synchronization Caused by Decoupling. PLoS ONE 7(12): e50700. DOI:10.1371/journal.pone.0050700

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

Bustos, S. M., Andersen, J. V., Miniconi, M., Nowak, A., Roszczynska-Kurasinska, M., Bree, D. (2012). Pricing stocks with yardsticks and sentiments. Algorithmic Finance, 1, 183-190.

• ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Roszczynska-Kurasinska, M., & Kacprzyk, M. (2013). The dynamics of trust from the perspective of a trust game. In: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (Eds.). Complex human dynamics: from mind to societies. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 191-209.

Roszczynska, M. (2007). Agent na usługach psychologii, czyli możliwości zastosowania modeli agendowych w naukach społecznych. In: K. Winkowska-Nowak, A. Nowak & A. Rychwalska (Eds.). Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa: Academica