Maria Szymborska

Dr Maria Szymborska

m.szymborska(at)uw.edu.pl

STANOWISKO / POSITION
Absolwentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym UW
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

Absolwentka socjologii UW. Socjolog, ukończyła dwie ścieżki specjalizacyjne – Historia idei i Polityka społeczna – specjalista do spraw organizacji pozarządowych – na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jest też absolwentką Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym UW, gdzie napisała rozprawę doktorską z zakresu antropologii polityki. W ramach studiów prowadziła zajęcia z Historii idei.

BADANIA / RESEARCH

Kierownik projektów w Projekcie Społecznym 2012 UW, jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim historii idei, rozwoju lokalnego, samorządności, społecznych uwarunkowań sportu. Pracowała jako asystentka Sekretarza Stanu w KPRM; od 2010 roku w Projekcie Społecznym, gdzie odpowiadała za kontakty z Ukrainą, organizację wydarzeń i kwestie związane z promocją sportu powszechnego i wolontariatu sportowego. W 2012 roku współprowadziła proces partycypacyjnego tworzenia diagnozy, a następnie pisania strategii rozwoju sportu dla Mrągowa; w 2013 roku diagnozy sytuacji sportu w województwie warmińsko-mazurskim. Brała udział m.in. w ewaluacji projektu skweru sportów miejskich dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej, badaniach Orlików, ewaluacji projektu „Kibice razem”, badaniu projektów społecznych UEFA podczas turnieju UEFA EURO 2012™i innych.

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / MAJOR PUBLICATIONS

  • „Dla ludzi, nie dla instytucji” [w:] Pomorski Przegląd Gospodarczy – „Jaka strategia dla sportu?” nr 3/2013 (58);
  • Społeczne funkcje małej infrastruktury sportowej: boiska Orlik jako „trzecie miejsca” [w:] Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych (w raz z innymi pracownikami Projektu Społecznego).