Doktoranci

II rokIII rokIV rokPrzedłużenie

Małgorzata Poławska
Sonia Styrkacz
Bartosz Ślosarski

Dominika Bulska
Gabriela Górska
Szymon Talaga

Maria Babińska
Krzysztof Kardaszewicz
Agata Stola
Beata Małecka-Tepicht

Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
Rafał Miśta
Anna Rędzio
Dagmara Szczepańska
Katarzyna Gawryluk
Agata Żbikowska
Mikołaj Biesaga
Łukasz Oczkowski

 Aneta Krzyworzeka-Jelinowska 
Doktorantka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich administrowanych przez Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie ukończyła na wydziale socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin- en Yvelines, Francja). Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnienia migracji, ze szczególnym naciskiem na polityki migracyjne, różnorodność etniczną, prawa migrantów, kategorię tożsamości. Jest członkiem IASFM (International Association for the Study of Forced Migration). Badaczka w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Opiekun naukowy/promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska.

 Beata Małecka-Tepicht 
W ISS od 2016 roku, absolwentka ukończonych z wyróżnieniem studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz studiów podyplomowych z zarządzania kompetencjami na Wydziale Zarządzania UW. W pracy magisterskiej analizowała funkcjonowanie poradni prawnych stworzonych przez Fundację Academia Iuris, przed wprowadzeniem systemu bezpłatnych porad prawnych w Polsce. W ISS przygotowuje rozprawę doktorską na temat niezamierzonych konsekwencji w politykach publicznych. Jest autorką publikacji naukowych z analizy wsparcia rodzin w ramach Programu Rodzina 500+.
Opiekun naukowy/ promotor: prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski

 Łukasz Oczkowski 
W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: ludność żydowska w okresie PRL, historia państwa Izrael, problemy percepcji i tożsamości polskich Żydów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).
Tytuł pracy doktorskiej: „Percepcja państwa Izrael przez polskich Żydów w latach 1948-1970”.
Opiekun naukowy/Promotor: prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW.

 Sonia Styrkacz 
Ukończyła psychologię w Katowicach w GWSH, współpracuje z Fundacją Dialog Pheniben oraz innymi organizacjami na rzecz społeczności romskiej. Zainteresowania badawcze: dyskryminacja i uprzedzenia, psychologia międzykulturowa, zachowania i relacje społeczne. Opiekun naukowy: prof. Michał Bilewicz.
Publikacja: „Kariera zawodowa Romów. Ocena przez pryzmat stereotypów i jej konsekwencje” (2015). W: Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (Zofia Ratajczak redakcja, Dominika Ochnik współpraca), Wyd. Difin.
Członek: “Ian F. Hancock”, Research, Documentation & Archive Center w Mersin, Turcja.