Doktoranci

I rokII rokIII rokIV rokPrzedłużenie na V rokPrzedłużenie

Dominika Bulska
Gabriela Górska
Szymon Talaga

Maria Babińska
Krzysztof Kardaszewicz
Agata Kwiatkowska
Beata Małecka-Tepicht

Olga Cojocaru
Stefaniya Kavaleuskaya
Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
Wiktor Lachowski
Rafał Miśta
Anna Rędzio
Małgorzata Siekierzyńska
Dagmara Szczepańska

Kamila Hernik
Katarzyna Kościesza
Andrzej Turkowski
Agata Żbikowska

Hanna Dębska
Katarzyna Gawryluk
Karolina Małkowska
Dominika Pszczółkowska
Aneta Sobotka

Mikołaj Biesaga
Ariadna Ciążela
Anna Dolińska
Aleksandra Gołdys
Natalia Kraśniewska
Agnieszka Mulak
Maria Pacuska-Chojecka
Dominika Czerniawska-Szejda
Łukasz Oczkowski

 Hanna Dębska 
W ISS UW od 2013 r. Prawniczka i socjolożka. Uzyskała tytuł magistra (2009) a potem doktora nauk prawnych, broniąc z wyróżnieniem rozprawę zatytułowaną: „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej” (2013), na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia licencjackie z socjologii (2012) w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów z socjologii prawa, jak również książki „Prawo, symbol, władza. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego” (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, w druku).
Zainteresowania naukowe: krytyczna socjologia prawa, socjologia Pierre’a Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, zawody prawnicze, relacje centro-peryferyjne, gender studies.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Homo Academicus iuridus. Struktura i geneza akademickiego pola prawnego w warunkach peryferyjności.
Opiekun naukowy/ Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW.

 Dominika Czerniawska-Szejda 
[email_link email=”domiczer(at)icm.edu.pl”]domiczer(at)icm.edu.pl[/email_link]
W ISS UW od 2011 r. Ukończyła socjologię w Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (UW). Jej główne zainteresowania naukowe to socjologia technologii i społeczeństwa, socjologia nauki oraz dynamika społeczności uczących się. Opiekun naukowy/Promotor: prof. Mirosława Marody.

[image_frame style=”framed_shadow” align=”left”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Natalia-Krasniewska.jpg[/image_frame]
 Natalia Kraśniewska 
[email_link email=”n_krasniewska(at)wp.pl”]n_krasniewska(at)wp.pl[/email_link]
W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: tożsamość narodowa, współczesne migracje, stosunki polsko- niemieckie. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2010 r.). Tytuł pracy doktorskiej: „Kształtowanie tożsamości narodowej a integracja społeczna osób polskiego pochodzenia mieszkających w Berlinie”. Opiekun naukowy/Promotor: dr hab. Ewa Nasalska, Instytut Socjologii UW.

[image_frame style=”framed_shadow” align=”left”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lukasz-Oczkowski.jpg[/image_frame]
 Łukasz Oczkowski 
[email_link email=”otzkov(at)gmail.com”]otzkov(at)gmail.com[/email_link]
W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: ludność żydowska w okresie PRL, historia państwa Izrael, problemy percepcji i tożsamości polskich Żydów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).
Tytuł pracy doktorskiej: „Percepcja państwa Izrael przez polskich Żydów w latach 1948-1970”.
Opiekun naukowy/Promotor: prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW.

 Aneta Krzyworzeka-Jelinowska 
Doktorantka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich administrowanych przez Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie ukończyła na wydziale socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin- en Yvelines, Francja). Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnienia migracji, ze szczególnym naciskiem na polityki migracyjne, różnorodność etniczną, prawa migrantów, kategorię tożsamości. Jest członkiem IASFM (International Association for the Study of Forced Migration). Badaczka w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Opiekun naukowy/promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska.