Doktoranci

I rokII rokIII rokIV rokPrzedłużenie

Małgorzata Poławska
Sonia Styrkacz
Bartosz Ślosarski
Anfisa Yakovina

Dominika Bulska
Gabriela Górska
Szymon Talaga

Maria Babińska
Krzysztof Kardaszewicz
Agata Kwiatkowska
Beata Małecka-Tepicht

Olga Cojocaru
Kamila Hernik
Stefaniya Kavaleuskaya
Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
Wiktor Lachowski
Rafał Miśta
Piotr Nogal
Anna Rędzio
Dagmara Szczepańska

Hanna Dębska
Katarzyna Gawryluk
Karolina Małkowska
Dominika Pszczółkowska
Andrzej Turkowski
Agata Żbikowska
Mikołaj Biesaga
Agnieszka Mulak
Łukasz Oczkowski

 Hanna Dębska 
W ISS UW od 2013 r. Prawniczka i socjolożka. Uzyskała tytuł magistra (2009) a potem doktora nauk prawnych, broniąc z wyróżnieniem rozprawę zatytułowaną: „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej” (2013), na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła również studia licencjackie z socjologii (2012) w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka kilkunastu artykułów z socjologii prawa, jak również książki „Prawo, symbol, władza. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego” (Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, w druku).
Zainteresowania naukowe: krytyczna socjologia prawa, socjologia Pierre’a Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, zawody prawnicze, relacje centro-peryferyjne, gender studies.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Homo Academicus iuridus. Struktura i geneza akademickiego pola prawnego w warunkach peryferyjności.
Opiekun naukowy/ Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW.
Wybrane publikacje:
Hanna Dębska, Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, „Państwo i Prawo” 2019. (w druku)
Hanna Dębska, Między autonomią i heteronomią. Trajektoria filozofii prawa w Polsce w latach 1945-56., „Państwo i Prawo” 2019 (w druku)
Hanna Dębska & Tomasz Warczok, Sakralizacja i profanacja. Trybunał konstytucyjny jako struktura mityczna, „Państwo i Prawo” nr 6/2018, s. 63-74.
Wyjazdy zagraniczne:
2019 – wyjazd studyjny, Bonn Univeristy, Niemcy (11.02-28.02)
2018 – Geometric Data Analysis, Uppsala University, Szwecja. (17 – 21.09)
2017 – Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy (9-13 październik)

 Gabriela Górska 
Studia doktoranckie w ISS od 2017 roku (temat: Mindfulness meditation as a tool in social psychology); magisterskie studia ukończone w 2015 roku (temat: manipulacja stereotypem dotyczącym Romów w Polsce). Promotor: prof. Mirosław Kofta.
Zainteresowania naukowe: przede wszystkim interesuje mnie użycie medytacji jako narzędzia wpływającego na poznanie społeczne. W moich badaniach staram się sprawdzić czy medytacja mindfulness może pozytywnie wpłynąć na empatię, poszerzyć świadomość myślenia stereotypowego, czy zwiększyć szansę na satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu. Poza medytacją, interesują mnie zagadnienia psychologii społecznej, w tym głównie dotyczące konfliktu międzygrupowego.

 Aneta Krzyworzeka-Jelinowska 
Doktorantka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich administrowanych przez Instytut Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim. Studia magisterskie ukończyła na wydziale socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin- en Yvelines, Francja). Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół zagadnienia migracji, ze szczególnym naciskiem na polityki migracyjne, różnorodność etniczną, prawa migrantów, kategorię tożsamości. Jest członkiem IASFM (International Association for the Study of Forced Migration). Badaczka w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Opiekun naukowy/promotor: prof. dr hab. Renata Siemieńska.

 Beata Małecka-Tepicht 
W ISS od 2016 roku, absolwentka ukończonych z wyróżnieniem studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz studiów podyplomowych z zarządzania kompetencjami na Wydziale Zarządzania UW. W pracy magisterskiej analizowała funkcjonowanie poradni prawnych stworzonych przez Fundację Academia Iuris, przed wprowadzeniem systemu bezpłatnych porad prawnych w Polsce. W ISS przygotowuje rozprawę doktorską na temat niezamierzonych konsekwencji w politykach publicznych. Jest autorką publikacji naukowych z analizy wsparcia rodzin w ramach Programu Rodzina 500+.
Opiekun naukowy/ promotor: prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski

 Łukasz Oczkowski 
W ISS UW od 2011 r. Zainteresowania naukowe: ludność żydowska w okresie PRL, historia państwa Izrael, problemy percepcji i tożsamości polskich Żydów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011 r.).
Tytuł pracy doktorskiej: „Percepcja państwa Izrael przez polskich Żydów w latach 1948-1970”.
Opiekun naukowy/Promotor: prof. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW.

 Sonia Styrkacz 
Ukończyła psychologię w Katowicach w GWSH, współpracuje z Fundacją Dialog Pheniben oraz innymi organizacjami na rzecz społeczności romskiej. Zainteresowania badawcze: dyskryminacja i uprzedzenia, psychologia międzykulturowa, zachowania i relacje społeczne. Opiekun naukowy: prof. Michał Bilewicz.
Publikacja: „Kariera zawodowa Romów. Ocena przez pryzmat stereotypów i jej konsekwencje” (2015). W: Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (Zofia Ratajczak redakcja, Dominika Ochnik współpraca), Wyd. Difin.
Członek: “Ian F. Hancock”, Research, Documentation & Archive Center w Mersin, Turcja.

 Andrzej Turkowski 
W 2011 r. ukończył studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Pracował m.in. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Centrum Stosunków Międzynarodowych. W ISS od 2014 r., gdzie w ramach studiów doktoranckich prowadzi badania na temat debat polskich elit dotyczących relacji polsko-rosyjskich i polityki wschodniej. Jako visiting reseracher prowadził badania m.in. na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor oraz na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Niedawno opublikował artykuł „Polish Intelligentsia Totems in Elites’ Struggles for Legitimization: The Case of Jerzy Giedroyc and Poland’s Eastern Policy” (East European Politics and Society, Volume 33 Issue 1, luty 2019). Zainteresowania badawcze: socjologia Pierre’a Bourdieu, socjologia polityki, teorie centro-peryferyjne, krytyczna analiza dyskursu. Promotor: Prof. Tomasz Zarycki.