Faculty of Psychology UW

Wydział Psychologii UW

Wydział Psychologii UW jest jednym z trzech partnerów strategicznych ISS UW w ramach uczelni oraz współzałożycielem Instytutu.

Strona internetowa:http://www.psych.uw.edu.pl