Consortium Discourse Analysis

Konsorcjum Naukowe „Analiza Dyskursu” obejmuje 18 jednostek organizacyjnych jedenastu wiodących ośrodków akademickich w kraju: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Członkiem Konsorcjum jest także Wydawnictwo Akademickie Sedno w Warszawie. Niezbędne formalności dopełnione zostały w lutym 2012 roku i od tego momentu Konsorcjum może podejmować wspólne inicjatywy.

Siedzibą Konsorcjum jest Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, a jego koordynatorem – Uniwersytet Łódzki. Przedstawicielem ISS UW w konsorcjum jest  Tomasz Zarycki. Celem Konsorcjum jest intensyfikacja współpracy między różnymi ośrodkami badawczymi w Polsce oraz między różnymi dyscyplinami, zajmującymi się dyskursem. Interdyscyplinarna – a w planach transdyscyplinarna – współpraca ma służyć wypracowaniu wspólnych pojęć i definicji, zweryfikowaniu przydatności metod i technik badawczych oraz pogłębieniu diagnozy różnorodnych zjawisk społecznych. Konsorcjum ma wzmocnić potencjał naukowo-badawczy i dydaktyczny jednostek organizacyjnych w zakresie wspólnych badań naukowych i przedsięwzięć.