24 XI 2023 Seminarium Inst. Zajonca: Katarzyna Jezierska „Rola think tanków w Europie Centralnej po 2015 – poprawianie debaty publicznej czy podkręcanie polaryzacji?”

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Rola think tanków w Europie Centralnej po 2015 – poprawianie debaty publicznej czy podkręcanie polaryzacji?” wygłosi prof. Katarzyna Jezierska, University West / University of Gothenburg. Komentarz wygłosi dr Valentin Behr, European Center for Sociology and Political Science (CESSP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).  Seminarium odbędzie się 24 listopada 2023 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom. Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92261008130 Meeting ID: 922 6100 8130

Wykład będzie podsumowaniem wyników 3-letniego projektu badawczego, który zakończy się w grudniu 2024 roku. Pozostałymi uczestniczkami projektu są Adrienne Sörbom i Andrea Krizsán Ostatnie doniesienia na temat stanu demokracji na świecie wskazują na rosnącą tendencję erozji demokracji. Podczas gdy większość badaczy skupia się na przyczynach upadku demokracji, znacznie mniej wiadomo o tym, jak demokracje są rozmontowywane i jak te reżimy się konsolidują. Nasz projekt bada w jaki sposób think tanki przyczyniły się i uczestniczyły zarówno w tworzeniu, jak i oporze wobec trendu autokratyzacji na Węgrzech i w Polsce. Skupiamy się na think tankach w celu konceptualizacji dynamicznej interakcji między rządami a doradztwem politycznym w tworzeniu wiedzy politycznej w demokracjach wyborczych, tj. krajach, w których wybory są w zasadniczo wolne, ale gwarancje konstytucyjne, takie jak rządy prawa, oraz wolności obywatelskie, m.in. wolność zrzeszania się lub wolność słowa, są obchodzone. Zadajemy pytanie: w jaki sposób doradcy polityczni – zarówno ci wspierający, jak i ci sprzeciwiający się zmianom – odnoszą się do rządów dążących do demokracji wyborczej? Zebrałyśmy 53 wywiady z polskimi i węgierskimi think tankami. Nasze ustalenia wskazują, że nieliberalny zwrot w Polsce i na Węgrzech doprowadził do poważnej polaryzacji pola think tanków i rozwarstwienia reżimów wiedzy w tych krajach. Znakomita większość think tanków przyjmuje postawę pro- lub antyrządową i odpowiednio kształtuje swoje działania. Nasz projekt przyczynia się więc do rozwinięcia teorii – mechanizmów polaryzacji na poziomie analizy mezzo (wychodząc poza analizę wyborców i partii politycznych) oraz systemów doradztwa politycznego w reżimach autokratyzujących się.

Seminarium Inst Zajonca 6 X bm. godz. 12: Mikołaj Cześnik – Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców” wygłosi dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS, w roli dyskutanta gościć będziemy dr. hab. Piotra Kulasa, prof. UW. Seminarium odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94637825464?pwd=M3F3cEw1WkxCekVoMHdwSGFEa1ZEZz09

Streszczenie: Głównym celem wystąpienia jest analiza zmian w dostępie do społecznie cenionych dóbr (zmian postrzeganych subiektywnie przez respondentów), takich jak zamożność, wpływy i poważanie, a także analiza wpływu tych zmian na decyzje o głosowaniu. Postawiono następujące pytania badawcze: czy w ciągu czterech pierwszych lat urzędowania (2015-2019) PiS dokonało redystrybucji bogactwa, władzy i prestiżu w polskim społeczeństwie? Czy ci, do których ta oferta była przede wszystkim skierowana (czyli osoby nieuprzywilejowane w dostępie do wyżej wymienionych dóbr), uważają, że ich sytuacja w tym zakresie poprawiła się? Dane PGSW 2019 pozwalają zidentyfikować statystycznie istotną różnicę w ocenie czterech lat (pod względem dostępu do społecznie cenionych dóbr) między elektoratem PiS a innymi grupami w polskim społeczeństwie. Stwierdzono, że zmienna ta wywiera znaczący wpływ na głosowanie, nawet gdy wiele innych istotnych determinant zachowań wyborczych w Polsce jest kontrolowanych. Wyniki tych analiz stanowią wkład w piśmiennictwo dotyczące demokracji, zachowań wyborczych, populizmu, a przede wszystkim populistów u władzy. Podstawą wystąpienia będzie tekst opublikowany przez M.Cześnika i R.Miśtę w Studiach Socjologicznych: https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2021_nr3_s.57_88.pdf

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN – otwarty do 20 września 2023 r.

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym SONATA BIS 8 pt. Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr hab. Anna Domaradzka-Widła)

Ogłoszenie

History of Concepts Conference 2023, September 28th to 30th

The program 24th International Conference on the History of Concepts 2023: “Agency of Concepts in Interface Regions: Asymmetries, Asynchronities, and Discontinuations”, organized by History of Concepts Group, has been announced and is available at https://www.historyofconcepts.net/24th-international-conference-2023/programme/ . The conference will take place from September 28th to 30th at the University of Warsaw, the German Historical Institute in Warsaw, and the Institute of History of the Polish Academy of Sciences. ISS is one of the co-organizers of the event.

Conference “Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration” was held on June 19

The conference “Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration,” during which we celebrated the anniversary of our collaboration with our sister Institute for Social Research at the University of Michigan, was held on June 19 at the Kazimierz Palace at the University of Warsaw. At the conference, we also celebrated the centennial of the birth of our patron Robert Zajonc, former director of ISR, whose legacy was discussed by his former students and colleagues from Poland and the US. It was also an occasion to conclude a new Memorandum of Understanding between ISS and ISR, which, from the UW side, was signed by Rector Alojzy Nowak and ISS Director Anna Domaradzka. On the ISR side, it was signed by its current director Kate Cagney. Check more conference photos and video report

CONFERENCE INVITATION: Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration June 19, 2023

We cordially invite you to the ISS UW anniversary conference entitled “Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration”. It will be held on June 19, 2023 (Monday) from 10 AM until 6 PM at the University of Warsaw in the Senate Room of the Kazimierz Palace at the central university campus. Address: Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw. MORE ON CONFERENCE WEBSITE

Zajonc Institute Seminar: Ivan Kalmar: „Racism Against and By Eastern Europeans”, June 2nd, 2023

We cordially invite you to our zoom seminar meeting on June 2nd, 12 PM Warsaw Time. Prof. Ivan Kalmar, University of Toronto, will talk about „Racism Against and By Eastern Europeans”. Prof. Monika Bobako, Adam Mickiewicz University, will be a guest discussant. Please join us at https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Passcode: 082223 Should you need any further information, don’t hesitate to get in touch with dr Anna Wnuk at anna.wnuk@psych.uw.edu.pl

Abstract: Racism Against and By Eastern Europeans: Racism appears in different forms and at different historical conjunctures, justifying inequalities of economic and political power. Prof. Kalmar’s presentation focuses on the development of racism against Eastern Europeans, which in his book ˆWhite But Not Quite: Central Europe’s Illiberal Revolt” (2022) he terms “Eastern Europeanism.” To Kalmar, illiberalism is everywhere a misdirected revolt against the globalized version of neoliberal capitalism. In the East of Europe, it has been fueled also by Western prejudice and discrimination. Prof. Kalmar will present some of the main findings of his book, including its relevance to the current war in Ukraine.

Seminarium Zajonca: dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW: Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku. 28 kwietnia godz. 12.00

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku” wygłosi dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW.  W roli dyskutantki gościć będziemy dr Weronikę Kloc-Nowak (Uniwersytet Warszawski). Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na platformie Zoom. Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Identyfikator spotkania:  961 7690 0807 Kod dostępu:  082223 W razie pytań, prosimy o kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl. Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/1385307772262703/ 

ABSTRAKT :Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku:   Mikołaj Szołtysek (UKSW), Bartosz Ogórek (IH PAN)

Wystąpienie podejmuje dwa powiązane ze sobą zagadnienia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawowe parametry strukturalne organizujące formy rodziny na ziemiach polskich w XVIII i XIX w., takie jak wiek zawierania małżeństw, struktury rodzin i gospodarstw domowych, wzorce współmieszkania oraz charakterystyki indywidualnego biegu życia, w rozległej perspektywie porównawczej. Ustalenia te zostaną umieszczone w kontekście najważniejszych socjologicznych i demograficznych modelowych ujęć geografii form rodzinnych w Europie, a także w perspektywie podstawowych ustaleń socjologicznych odnośnie ewolucji form rodzinnych na ziemiach polskich.

W drugiej, zasadniczej części wystąpienia, wskazane zostaną możliwości wykorzystania danych o mikrostrukturach demograficznych do budowy wskaźnika patriarchatu rodzinnego (Patriarchy Index). Wyniki zastosowania tej zindeksowanej miary ( w jej dwu różnych odmianach) zilustrowane zostaną na materiale statystycznym z ponad 200 populacji regionalnych z osiemnastowiecznych ziem polskich oraz w oparciu o dane powiatowe z II Powszechnego Spisu Ludności z 1931.  W dyskusji podjęte zostanie zagadnienie możliwości posłużenia się danymi mikrodemograficznymi ze spisów ludności dla korekty “czarnego” wizerunku odnośnie pozycji kobiet w dawnej rodzinie polskiej.

Slajdy z wykładu: https://www.researchgate.net/publication/370491877

Condolences to Professor Eugene Burnstein on the death of his wife Martha

Our deepest sympathies on the death of Martha Burnstein, a co-founder of the Eugene and Martha Burnstein University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund to her husband Professor Eugene Burnstein of the University of Michigan, a long-standing member of the Scientific Council of the Robert Zajonc Institute for Social Studies at the University of Warsaw, a friend of the University of Warsaw, and a long-time supporter of the development of cooperation between our universities, and to his loved ones.
The Board of Directors, the Scientific Council, and staff of the ISS UW