Centre for Economic Research

TeamInformationPublications

Centre for Economic Research Team
Head

Maciej Tymiński

Team
 • Ewa Gucwa-Leśny
 • Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • Tadeusz Tyszka
 • Piotr Koryś
 • Agata Trzcińska
 • Sabina Kołodziej

Information about Center for Economic Research
Membership in international academic organizations

Prof. dr hab. Maryla Goszczyńska:

 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Dr Ewa Gucwa-Leśny:

 • International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), członkostwo od 1991, 1997 -2003 przedstawicielka Polski w Radzie Towarzystwa
 • Society for Advancement In Economic Behavior (SABE) – członkostwo od 1996, w latach 2002-2013 członkini Rady Naukowej Towarzystwa i reprezentantka Polski w SABE. Obecnie – zasłużona członkini Rady Naukowej SABE
 • Executive Committee of The International Confederation for Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology – członkostwo od 2013
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – członkostwo od 2011
 • International Association of Applied Psychology

Dr Sabina Kołodziej:

 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
 • International Association for Research in Economic Psychology (IAREP)
 • International Association for Applied Psychology (IAAP)

Dr Agata Trzcińska:

 • International Association for Research in Economic Psychology (IAREP)
 • Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – członkostwo od 2011
 • Society for Personality and Social Psychology (SPSP)

Dr hab. Maciej Tymiński

 • Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Dr Piotr Koryś:

 • Economic History Society

Center for Economic Research publications

Goszczyńska M., Gucwa-Leśny E., Sierocińska M. (2016), Aktywność zawodowa osób po 50. r.ż. i jej związek z dobrostanem psychicznym. W: Psychologia jak ją widzi psychologia. (red. M. Kielar-Turska), , str. 526-557.

Koryś P. (2016), Globalizacja i migracje. W: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska), str. 105-111

Koryś P. (2016), Kryzys azjatycki. W: Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej (red. T. G. Grosse, M. A. Cichocki), str. 57-90

Koryś P. (2016), Kapitalizm i kryzysy. Niebezpieczne związki? W: Co po kryzysie? (red. G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk)

Koryś P. (2016), Na peryferiach rewolucji przemysłowej. Strukturalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego polskich regionów w XX w. W: Polska jako peryferie (red. T. Zarycki), str. 73-85

Trzcińska A., Sekścińska K. (2016), The Effects of Activating the Money Concept on Perseverance and the Preference for Delayed Gratification in Children. Frontiers in Psychology, 7: 609, doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609

Tymiński M., Koryś P. (2016), Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt Historyczny (red. T. Głowiński, M. Zawadka), str. 89-98