Social Challenges Unit

PeopleAbout CWSUniquenessProjects

Zespół badań nad sportem
Stali współpracownicy


Social Challenges Unit (Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW) of the University of Warsaw is one of the centers of the Robert B. Zajonc Institute for Social Studies:

 • connects external requests for specific knowledge with Academia’s resources
 • for each social challenge, actively builds a team of specialists to support bottom-up change in public policies (especially in sport-for-all and public health policies)
 • is maintained and developed by the core team fervently dedicated to public sociology, action research, evaluation and well-tailored expertise, focused on lasting impact which emerges from combining of all these processes
 • is an exceptional space of creativity and entrepreneurial spirit within Academia, where outstanding students can gain practical experience.
 • Home page of the SOCIAL CHALLENGES UNIT (CWS)


Our uniqueness consists in:

 1. innovative research tools (we tailor them separately for each challenge and social context and after completing the research we teach the stakeholders how to use these tools for self-evaluation and in-depth reflection)
 2. the focus on local participatory diagnosis, always realized in partnership with local actors, informants, institutions and residents
 3. support for bottom-up development strategies building (but always with strong cooperation with local authorities)
 4. the values of openness, equality, sustainability, diversity, design thinking and doing things “out of the box”
 5. the focus on building lasting impact which can be strictly measured within the framework accepted by business and thus filling the gap between business and Academia.


Aktualnie rozpoczęte projekty (2014):

 • „Wolontariat Rodzinny” – projekt badawczo-wdrożeniowy związany z badaniem motywacji i wartości całych rodzin zaangażowanych w wolontariat społeczny oraz budowaniem systemu wsparcia dla tego typu wolontariatu, razem z Centrum Wolontariatu UW oraz Akademią Rozwoju Filantropii.
 • Badania na rzecz ogólnopolskiego programu społecznego „Nasz Orlik” – wraz z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwem Sportu i Turystyki, kontynuacja działań prowadzonych pod przewodnictwem profesor Anny Gizy-Poleszczuk, prowadzonych od 2009 roku, kiedy zaczęto badania nad społecznym oddziaływaniem i potencjałem infrastruktury sportowej, zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi. Zespół badawczy jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na boiska jako przestrzenie społeczne, co zmieniło sposób myślenia o zarządzaniu nimi. Wszystkie raporty  z poprzednich faz badań dostępne są na stronie Projektu Społecznego 2012. W 2014 roku planujemy do zespołu doprosić socjologów z innych ośrodków akademickich oraz z innych wydziałów (ekonomia, psychologia), gdyż zagadnienia przez nas podejmowane potrzebują zespół interdyscyplinarnych. W 2014 roku odbędzie się badanie grup społecznych wykluczonych w Polsce ze sportu powszechnego, jak najmłodsze dzieci/dziewczynki/dorosłe kobiety/osoby niepełnosprawne/ seniorzy. Badanie ma pozwolić zrozumieć ich sposób życia, motywacje i wpływ doświadczanych barier w byciu aktywnym na jakość życia i zdrowie publiczne .
 •  Archive of the Social Project 2012: www.ps2012.pl