Marcin Zieliński

Dr Marcin Zieliński

Marcin.Zielinski(at)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

specjalista

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Metodologia badań sondażowych, zjawisko efektu ankieterskiego, analiza danych ze szczególnym uwzględnieniem analizy hierarchicznej

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2013 – dr nauk społecznych: Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
2000 – mgr: Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

BADANIA/RESEARCH

2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2012 „Family and Changing Gender Roles IV”

2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2011 „Health and Health Care”

2013 Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim 2013 (badanie zamawiane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WOiRZ:.II.272.21.2013.TK)

2009-2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2009 „Social Inequality IV”

2009–2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2008 ”Religion III”

2009–2013 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2010

2010 Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów. Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Grant Nr R17 006 03, 2007-2010)

2007-2010 Civilization competences and sustainable development in Polish regions (COMPETE2), Norwegian and EEA Grant PL0104

2006–2008 Polska edycja International Social Survey Programme 2007 ”Leisure time and sports”

2006–2008 Polska edycja International Social Survey Programme 2006 ”Role of Government IV”

2006–2008 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2008

2006 Badanie własne we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego nad ankieterami Lubuskiego Sondażu Społecznego

2006 Współpraca z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu badawczego Lubuski Sondaż Społeczny 2005

2004 Realizacja międzynarodowego badania „European Election Study” w Polsce, Institut für Soziologie, Karl-Franzes-Universität Graz, Austria (Kierownik Badania na terenie Polski).

2003–2005 Praca w ramach Drafting Group nad przygotowaniem badania International Social Survey Programme 2006 ”Role of Government IV” w międzynarodowym zespole badaczy ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Tajwanu i Republiki Czeskiej

2002–2005 Polska edycja International Social Survey Programme 2004 ”Citizenship”

2002–2005 Polska edycja International Social Survey Programme 2003 ”National Identity II”

2002–2005 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2005

2001–2002 ”Mieszkańcy Warszawy o sobie i swoim mieście” w ramach projektu badawczego ”Warsaw Area Study” (koordynacja prof. dr hab. Janusz Grzelak)

2001–2002 Polska edycja International Social Survey Programme 2002 ”Family and Changing Gender Roles III”

2001–2002 Polska edycja International Social Survey Programme 2001 ”Social Networks II”

2001–2002 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2002

2000 Denki Rengo International Workers Attitude Survey: 3rd Phase, badanie zrealizowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Japanese Electrical, Electronic & Information Union

1998–1999 Suplement tematyczny do badania PGSS 1999, ”Determinanty i konsekwencje niskiego stopnia alfabetyzmu funkcjonalnego Polaków”, B. Cichomski (kier. projektu), M. Bojanowski, T. Jerzyński, J. Madej , M. Zieliński

1998–1999 Polska edycja International Social Survey Programme 1999 ”Social Inequality III”

1998–1999 Polska edycja International Social Survey Programme 1998 ”Religion II”

1998–1999 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—1999

1998 Polska edycja International Social Survey Programme 1997 ”Work Orientations II”

1998 Polska edycja International Social Survey Programme 1996 ”Role of Government III”

1998 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—1997

 

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

  • KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS

Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological”, red. Niko Toš, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindřich Krejči, Marcin Zielinski, Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM): edition echoraum, 2009.

  • ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować?. Piotr Radkiewicz i Marcin W. Zieliński w: ”Psychologia Społeczna”, numer specjalny ”Zaawansowane metody statystyczne”, tom 5, nr -3 (14), red. T. Sosnowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010

Analiza hierarchiczna w szacowaniu wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta. Marcin W. Zieliński w: ”Problemy Zarządzania – metody ilościowe w zarządzaniu”, vol. 7, nr 4 (26), red. B. Glinka, P. Hensel, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

The Polish Social Data Archive (ADS). Marcin W. Zieliński i Brigitte Hausstein. ZA-Information 58, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln 2006.

  • ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS

Agregacja, dezagregacja, wielopoziomowość – podejścia analityczne w badanich nad efektem ankieterskim na przykładzie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 2005”. Marcin W. Zieliński w: ”Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009”, red. P. Radkiewicz, R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009

Children – To Have Or Not To Have. A Question in The Context of Cross-National Differences. Marcin W. Zielinski w: „Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological“, red. Niko Toš, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindřich Krejči, Marcin Zielinski , Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM): edition echoraum, 2009.

Ankieterzy Lubuskiego Sondażu Społecznego. Zastosowanie modelowania hierarchicznego w badaniach nad ankieterami”. Marcin W. Zieliński w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VI. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, red. M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2007

  • POZOSTAŁE

[2013] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2010. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013

[2013] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2010. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013

[2013] Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2013. Raport z badań, Szczecin-Nysa-Wrocław 2013, Konsorcjum 2ba doradztwo strategiczne, IPC Instytut Badawczy (współautorstwo)

[2009] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2008. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, styczeń 2009

[2009] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2008. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, styczeń 2009

[2006] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2005. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006

[2006] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2005. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006

[2004] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2002. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004

[2004] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2002. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004

[2003] Podręcznik archiwizacji danych społecznych. Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003

[2001] Determinanty i konsekwencje niskiego stopnia alfabetyzmu funkcjonalnego Polaków. Rekomendacje dla reformy systemu edukacyjnego. Raport z realizacji projektu badawczego PBZ-012-12. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa, wrzesień 2001. (autorzy: B. Cichomski (kier. projektu), M. Bojanowski, T. Jerzyński, J. Madej , M. Zieliński)

[2001] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–1999. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001

[2001] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–1999. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001

[1999] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–1997. Bogdan Cichomski (kierownik programu) i Paweł Morawski, przy współpracy Tomasza Jerzyńskiego i Marcina Zielińskiego. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999

[1999] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–1997. Bogdan Cichomski (kierownik programu) i Paweł Morawski, przy współpracy Tomasza Jerzyńskiego i Marcina Zielińskiego. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999