Paweł Zembura

Paweł Zembura

Absolwent studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich na warszawskim AWF-ie i geografii ekonomicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów doktoranckich prowadził obszerne badania zachowań konsumentów sportu. Szczególnie interesuje go ocena efektywności interwencji w obszarze sportu i ich społeczne oddziaływanie.