Projekty OBUZ – ICTeCollective

ICTeCollective

Sterowanie kolektywnymi zachowaniami społecznymi zachodzącymi dzięki technologiom informacyjnym. (ICTeCollective – Harnessing ICT-enabled collective social behaviour)
Strona projektu: www

Partnerzy
1. Helsinki University of Technology, Finland
2. University of Oxford, United Kingdom
3. Budapest University of Technology and Economics, Hungary
4. I.S.I. Torino, Italy

Cel projektu
Zrozumienie mechanizmów powstawania sieci społecznych mediowanych nowoczesnymi technologiami komunikacji i wzorców aktywności w nich powstających.

Zadania OBUZ w projekcie
Zadania OBUZ w projekcie ICTeCollective dzielą się na sześć podstawowych kategorii:
1. Badanie wzorów aktywności w systemach komunikacyjnych za pośrednictwem ICT
2. Badanie tworzenia się grup i ich dynamiki w systemach komunikacyjnych za pośrednictwem ICT
3. Badanie wpływu społecznego w systemach społecznych ICT
4. Prowadzenie badań laboratoryjnych i ankietowych oraz metody analizy dochodzenia do wspólnego stanowiska (kontentu)
5. Modelowanie i teoria
6. Dysseminacja – Propagacja wiedzy
W ramach projektu w roku 2010 przeprowadzono badanie ?Social Diary? dotyczące wzorców komunikacji w grupie znajomych. W ramach badania 3 grupy uczestników rejestrowały codziennie swoje interakcje z użyciem różnych mediów komunikacyjnych. Dokonano szczegółowej analizy wyników, która została przedstawiona w raporcie rocznym projektu oraz na konferencji w Helsinkach (Social networks – from science to technology Dissemination meeting).

Spotkania
Przedstawiciele OBUZu brali udział w spotkaniach organizowanych w ramach projektu:
1) Social networks – from science to technology Dissemination meeting – 9 września 2010 ? wyjechali Andrzej Nowak, Michał Ziembowicz, Wiesław Bartkowski
2) Oxford ICTeCollective Project Meeting – 15-16 marca 2010 ? wyjechali: Michał Ziembowicz, Wiesław Bartkowski