Projekty OBUZ – Qlectives

Qlectives

Społecznie inteligentne systemy dla wytwarzania jakości (Qlectives-Socially Intelligent Systems for Quality)

Strona projektu: www

Partnerzy

Cel projektu

Zadania OBUZ w projekcie

Spotkania