Projekty OBUZ – Qlectives

Qlectives

Społecznie inteligentne systemy dla wytwarzania jakości (Qlectives-Socially Intelligent Systems for Quality)

Strona projektu: www

Partnerzy
1. University of Surrey, Wielka Brytania
2. Technical University of Delft, Holandia
3. Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Szwajcaria
4. University of Szeged Hungary, Węgry
5. University of Fribourg, Szwajcaria
6. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Francja
7. InstitutfürRundfunktechnik GmbH, Munich, Niemcy

Cel projektu
Zrozumienie mechanizmów powstawania produktów wysokiej jakości w systemach peer-2-peer; stworzenie platformy naukowej i multimedialnej dla wymiany i dzielenia się wysokiej jakości produktami; analiza danych społecznościowych uzyskanych z platform, badania eksperymentalne.

Zadania OBUZ w projekcie
Modelowanie wpływu zaufania na powstawanie i rozwój kooperacji w sieciach i społecznościach peer-2-peer; koordynacja analizy danych zebranych z platform społecznościowych.
W ramach projektu w roku 2010 została rozpoczęta współpraca z kierownikiem projektu Nigelem Gilbertem nad symulacją powstawania społeczności peer2peer i dynamiki jej rozwoju.
Wraz z Uniwersytetem w Surrey członkowie OBUZu współpracują nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy analizy sposobu grupowego ustalania kryteriów jakości i polega na analizie treści dyskusji nagranych na video. Drugi projekt dotyczy rozumienia pojęcia jakości w nauce. Materiałem badawczym są wywiady z naukowcami dotyczące definiowania pojęcia jakości.

Spotkania
Przedstawiciele OBUZu brali udział w spotkaniach organizowanych w ramach projektu:
1) Project meeting 1-4 czerwca 2010, Zurich
Wyjechali: Andrzej Nowak, Michał Ziembowicz, Wiesław Bartkowski
2) Advisory Board Meeting i Project Meeting 27-28 września 2010, Budapeszt
Wyjechali: Andrzej Nowak, Michał Ziembowicz, Karolina Lisiecka, Katarzyna Samson

Również w ramach tego projektu w Warszawie odbyło się spotkanie robocze z CamilleRoth i Chih-Chun Chen, na którym rozpoczęto współpracę badawczą na temat sieci hipergrafów. Kontynuacją tego spotkania będą badania teoretyczne i symulacyjne wykorzystujące teorię hipergrafów do tematyki społecznej. Planowane jest również wystąpienie o wspólny grant na te projekty badawcze w ramach konkursu w dziale ICT w 2011r.