Weiser Center for Europe and Eurasia

ISS UW posiada porozumienie o współpracy z Centrum na Europę i Eurazję im. Ronalda i Eileen Weiserów (The Ronald and Eileen Weiser Center for Europe and Eurasia, WCEE) na Uniwersytecie Michigan w celu promocji wymiany naukowej i akademickiej w dziedzinie nauk społecznych.

Mając na uwadze znaczenie współpracy międzynarodowej, WCEE i ISS wspierają  wspólne projekty badawcze, wymianę publikacji naukowych i raportów, organizację sympozjów, warsztatów i konferencji, jak również rozwój oraz wymianę kadry naukowej obu instytucji. Porozumienie zostało podpisane po raz pierwszy w 2013 r. przez dyrektora ISS Tomasza Zaryckiego i Annę Grzymałę-Busse – dyrektora WCEE. W 2023 r. odnowione porozumienie podpisały dyrektorki ISS – Anna Domaradzka oraz WCEE – Geneviève Zubrzycki.

Weiser Center for Europe and Eurasia wspiera badania naukowe kadry i studentów, dydaktykę, jak i różnego typy współpracę ukierunkowaną na lepsze poznanie instytucji, kultur i historii krajów regionu. WCEE razem z Centrum Studiów Europejskich (Center for European Studies), Centrum Studiów Rosyjskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich (Center for Russian, East European, and Eurasian Studies) i Centrum Wschodzących Demokracji im. Weiserów (Weiser Center for Emerging Democracies) mieści się w Instytucie Międzynarodowym (International Institute) na Uniwersytecie Michigan. Centrum przybrało imię Ronalda i Eileen Weiserów aby uhonorować ich działalność na Słowacji, gdzie w latach 2001-2004 Ronald Weiser był ambasadorem Stanów Zjednoczonych. WCEE zaczęło swą działalność we wrześniu 2008 roku.

Strona WCEE: https://ii.umich.edu/wcee