New book by Tomasz Zarycki „The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociology”

Amerykański Angielski For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Tomasz Zarycki’s book, „The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociology,” has just been published by Palgrave. More at https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-07345-8

Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 2017 Spis treści, księgarnia Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia roli spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu polskiego modelu obywatelskiego oraz opisanie […]

Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych

Ukazała się książka autorstwa Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego pt. „Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (Wyd. Scholar) będaca wynikiem projektu badawczego wspieranego przez NCN prowadzonego w ISS UW. Więcej informacji i możliwość zakupu: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2617& Spis treści: http://scholar.com.pl/…/…/2617/470_TZarycki_Gra_rozbieg_.pdf Zapraszamy do lektury łącząc najlepsze życznia noworoczne!

Polska jako peryferie

Tomasz Zarycki (red.) Polska jako peryferie Scholar Warszawa 2016 Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemiany gospodarcze, stosunki międzynarodowe, politykę naukową czy migracyjną. Badacze stawiają oryginalne, nierzadko kontrowersyjne, tezy. Posłużyć one mogą zarówno jako […]

ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ilona Matysiak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich [highlight1]Wydawca:[/highlight1] Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2014 [highlight1]Spis treści:[/highlight1] Spis treści [margin10] [highlight1]Description: [/highlight1] Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny […]

Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe

[highlight1]Author:[/highlight1] Tomasz Zarycki [highlight1]Title:[/highlight1] Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe [highlight1]Publisher:[/highlight1] Routledge, 2014 [highlight1]Contents:[/highlight1] Chapter abstracts [margin10] [highlight1]Description: [/highlight1]  This book explores how the countries of Eastern Europe, which were formerly part of the Soviet bloc have, since the end of communist rule, developed a new ideology of their place in the world. Drawing on post-colonial theory and on identity discourses in the writings of local intelligentsia figures, […]

Polska Wschodnia i Orientalizm

[highlight1]Autor:[/highlight1] Tomasz Zarycki (red.) [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Polska Wschodnia i Orientalizm [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2013 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1]Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst teoretyczny, geopolityczny oraz historyczny. Zastanawiają się nad funkcjami obrazów tych obszarów, analizują tworzone w ich ramach własne […]

Changing human beliefs and values

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ronald Inglehart; et al [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Changing human beliefs and values, 1981-2007. A Cross-Cultural Sourcebook Based on the World Values Surveys and European Values Studies [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Siglo Veintiuno Editores [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] México 2010 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] This book gives insight into how people´s basic values and attitudes differ across almost 100 countries containing most of the world´s populationand how these orientations have been changing during the last three decades, from […]

Changing Conceptions of Gender

[highlight1]Autor:[/highlight1] Renata Siemieńska (Guest editor) [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Changing Conceptions of Gender [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] International Journal of Sociology [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] 2008 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] International Journal of Sociology makes available to the English-speaking reader a cross-section of serious sociological research from many languages. The editor focuses on macro-sociological studies that provide vital insights into the tremendous social di-versity around the world. In recent volumes the journal has fea-tured series on social change in […]

Gendered. Career trajectories in Academia in Cross-National Perspective

[highlight1]Autor:[/highlight1] Piotr Radkiewicz [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Gendered. Career trajectories in Academia in Cross-National Perspective [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2007 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Despite growing feminization of the student community and despite numerous affirmative action programs put into practice in various European countries since the mid-1980s, female researchers have up until now not managed to make it to the top of the career ladder in significant numbers in European academia. The contributions […]