Dualność peryferyjnego systemu nauki

Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce

(Duality of the peripheral science system: case study of the political science in Poland)

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem Tomasza Zaryckiego:

Krótki opis:

Celem projektu jest opracowanie modelu produkcji wiedzy z zakresu nauk społecznych w warunkach peryferyjnych.  Szczególnym polem poddanym badaniom są nauki polityczne zaś głównym studium przypadku nauki polityczne w Polsce. Badania złożą się na stworzenie innowacyjnego dla socjologii wiedzy modelu społecznych warunków wytwarzania wiedzy i wyjaśniania odmienności i pozornych dysfunkcjonalności systemu nauki w peryferyjnych w stosunku do zachodniego rdzenia – głównego punktu odniesienia normatywnych wizji funkcjonowania instytucji akademickich oraz dominujących modeli świata społecznego.

Publikacje: