Andrzej Turkowski

Andrzej Turkowski, Ph.D.

POSITION

Associate Professor at Center for Social Change and Mobility Research

RESEARCH INTERESTS

Pierre Bourdieu’s sociology, political sociology, centre-peripheral theories, critical discourse analysis, sociology of elites, transnational networks

turkowskiandrzej@gmail.com

uw.academia.edu

EDUCATION

 • IX ‘16 – II ’17 Central European University • Doctoral Support Program for Non-CEU Students
 • VI 2016 Summer School “Political Constructions of Europe New Historical and Sociological Approaches” organised by Centre européen de sociologie et science politique, Université Paris 1-Sorbonne/Ehess European School of European Studies, University of Strasbourg TEPSIS Laboratory of Excellence
 • VI 2016 CBSS Summer School “Cultural Memory of Europe: East and West” organised by Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) and Baltic and East European Graduate School (BEEGS) at Södertörn University
 • From 2014 University of Warsaw • PhD studies in The Robert B. Zajonc Institute for Social Studies • dissertation advisor: prof. Tomasz Zarycki
 • 2005–2011 University of Warsaw • M.A. studies in International Relations in The Institute of International Relations • dissertation advisor: prof. Stanisław Bieleń • dissertation subject: “Poland’s Foreign Policy Towards Russia after 2004

GRANTS

 • “The Polish executive: social background, careers and resources of its members. A contribution to the sociology of the Polish field of power (1988-2020)” [OPUS 16]
 • „Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre’a Bourdieu” financed by National Science Centre („Preludium” nr 2017/27/N/HS6/00654) • position: head of the project
 • „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” financed by National Science Centre (NCN) • head of the project: prof. T. Zarycki • position: student

RESEARCH

 • VIII-XII 2018 visiting researcher at the Polish Studies Center, Indiana University, Bloomington
 •  X 2017 visiting researcher at the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies, University of Michigan
 •  II 2017 visiting researcher at the Corvinus University of Budapest
 •  X-XII visiting researcher at the Carnegie Moscow Center

PUBLICATIONS

Book

Book chapters:

 • Turkowski A. (2016), Perspektywa centrum-peryferie w analizie dyskursu polskiej polityki wobec Rosji, [in:] T. Zarycki (ed.) Polska na peryferiach, Warszawa: Wydawnictwo Scholar, [Core-periphery Perspective in the Discourse Analysis of Polish Foreign Policy Towards
  Russia].
 • Turkowski A. (2014), Principy i koncepcii pol’ckoj voctochnoj politiki v 1990-e g., Семинар. Работы побиедителей Шестово открытово конкурса студенчецких и аспирантских работ “Актуална наука”, Польский институт в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Институт истории РАН, Санкт-Петербург, 2014.
 • Turkowski A. (2013), „Rosja wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatycznych”, (w:) S. Bieleń (red. naukowa), Rosja w procesach globalizacji, Warszawa Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013 r. [Russia’s Policy Towards International Climate Change Regime]
 • Turkowski A. (2012), Polish-Russian Progressive Rapprochement as an Example of Building Constructive Relations Between Quarreling Neighbors, [in:] World in Their Hands: Ideas From the Next Generation, Moscow: Carnegie Moscow Center 2012., p. 51-76.

Journal articles:

 • Turkowski A. (2018), Polish Intelligentsia Totems in Elites’ Struggles for Legitimization: The Case of Jerzy Giedroyc and Poland’s Eastern Policy, East European Politics and Societies, Volume: 33 issue: 1, page(s): 66-88.
 • Turkowski A. (2018), Ciągłość zamiast zmiany: z historii reformowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (recenzja z: Agata Zysiak. Punkty za pochodzenie: powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście), Studia Socjologiczne, 2018, no.  3(230), p. 207-212
 • Turkowski A.(2016), Polityka zagraniczna Polski w perspektywie podejścia systemu światowego, Studia Polityczne Nr 2/42, pp. 193-206, [Polish Foreign Policy in the World-Systems Approach]
 • Turkowski A., Ćwiek-Karpowicz J. (2012), Russia’s Foreign Policy after the Presidential Elections: Prospects for Cooperation with the West, The Polish Quarterly of International Affairs, 3/2012, p. 72-86.

Analysis:

 • Turkowski A. (2013), The Role of Tactical Nuclear Weapons in Russia’s Military Posture, Bulletin PISM No. 12 (465), The Polish Institute of International Affairs.
 • Turkowski A. (2013), Russian Debate on Missile Defence in Europe, Bulletin PISM No. 11 (454), The Polish Institute of International Affairs.
 • Turkowski A. (2012), Russia’s International Climate Policy, PISM Policy Paper no. 27, The Polish Institute of International Affairs.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Turkowski A. (2012), Russia’s Accession to the World Trade Organisation (co-author), Bulletin PISM No 68 (401), The Polish Institute of International
 • Turkowski A. (2011), Poland’s EU Presidency in the Shadow of Eurozone Crisis, Carnegie Moscow Center.
 • Turkowski A. (2011), The Polish-German Tandem, Carnegie Moscow Center.