Bartosz Ślosarski

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Mgr Bartosz Ślosarski

Stanowisko/position:

Asystent naukowy / Research Assistant
Doktorant / PhD Candidate

Zainteresowania badawcze/research interests:

Civil Society, Social Movements, Urban Movements, Visual and Material Culture, Contentious Performances, Field Theory, Social Networks

E-mail: b.slosarski@uw.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Slosarski
https://twitter.com/barslos


Wykształcenie/education:

 • 2012-2015 – Bachelor’s Degree in Sociology, College of Inter-Area Individual Studies in Humanitites and Social Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań (thesis topic: „Struggle for visibility. Visual Communication of Krakow Against Olympics”, supervisior: prof. Marek Krajewski)
 • 2014 – sociological studies at Universidad de Granada, Spain; Erasmus+ Fellowship
 • 2015-2017 – Master’s Degree in Sociology, College of Inter-Area Individual Studies in Humanitites and Social Sciences at Adam Mickiewicz University in Poznań (thesis topic: „Fighting objects. Materialities of street demonstrations in Poland”; supervisor: prof. Marek Krajewski)
 • 2017-2018 – PhD Candidate and Teacher Assistant in the Institutue of Sociology at Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Since 2018 – PhD Candidate in the Robert Zajonc Intitute for Social Studies at University of Warsaw

Badania/research:

 • Since 2016 – principal investigator of the project „Objects of Protest. Material cultures of contemporary social movements” (“Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych”) at Adam Mickiewicz University; 5th edition of Diamond Grant Programme by Polish Ministry of Science and Higher Education (2016-2019)
 • Since 2018 – research assistant at the project „CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse” (PI dr. Anna Domaradzka) supported by the Horizon 2020 Program (2018-2020)

Nagrody / Awards:

2018 – 1st Florian Znaniecki Award for the master’s thesis in sociology, granted by the Polish Sociological Association; thesis topic: „Fighting objects. Materialities of street demonstrations in Poland”; supervisor: prof. Marek Krajewski

Publikacje/publications:

 • Ślosarski Bartosz. (2015). Wielość między spontanicznością a organizacją [Multitude between spontaneity and organisation], in: Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu (eds. T. Maślanka, R. Wiśniewski), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Warsaw.
 • Ślosarski Bartosz. (2015). Władza społeczna, czyli alternatywy w czasach kryzysu [Social power as an alternative during times of crises]. Kultura i Społeczeństwo, nr 4/2015.
 • Ślosarski Bartosz. (2016). Abstrakcyjna i konkretna definicja pracy opiekuńczej w Polsce [Abstract and concrete definitione of care work in Poland], in Wciąż pod prąd? Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki (eds. I. Desperak, I. Kuźma), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.
 • Ślosarski Bartosz. (2017). Czarne skrzynki i Czarny Protest. O roli artefaktów w mobilizacjach społecznych [Black boxes and the Black Protest. On the role of artifacts in social mobilizations]. Czas Kultury, nr 4/2017.
 • Ślosarski Bartosz. (2018). Style życia przedmiotów protestu, czyli materialność ruchów społecznych na przykładzie Rowerowej Masy Krytycznej [Lifestyles of protest artifacts – materiality of social movements on example of Critical Mass Movement], in Słuszny (?) wybór. Kultura wizualna a style życia (eds. P. Rura, M. Żurawska), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Poznań.
 • Ślosarski Bartosz. (2018). Materialność i ruchy społeczne. Nowy suplement socjologii ruchów społecznych [Materiality and social movements. A new supplement for sociology of social movements], in W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych (eds. M. Kowalewski, M. Rakusa-Suszczewski, A. Rozalska), Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne: Warszawa.

Lista wybranych wystąpień konferencyjnych / list of selected conference presentations:

 • The Limitations of the Polish Student Movement in the Times of Higher Education Reforms (2008-2013), Anares Association Summer School „Between (Post)Socialism and (Neo)Liberalism”, 20-24.07.2013, Sofia (Bulgaria).
 • Wielość między spontanicznością a organizacją, „Kultury kontestacji – dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu” conference, 20-21.11.2013, Warsaw (Poland).
 • Prekariuszki, czyli walczące pracownice sektora opieki, „Niepokorne-buntowniczki-reformatorki-aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości” conference, 21-23.05.2015, Łódź (Poland).
 • W stronę kultury materialnej nowych ruchów społecznych, „Rzecz w kulturze współczesnej” conference, 3.11.2015, Warsaw (Poland)
 • Maska Guya Fawkesa – studium ze społecznego życia przedmiotu, „50 Shades of Popular Culture” conference, 18-21.02.2016, Kraków (Poland).
 • Hybrydyczne podmioty protestu, XVI Nationwide Sociologist Convention „Solidarność w czasach nieufności” conference, 14-17.09.2017, Gdańsk (Poland).
 • Material Cultures of Protest. Methodological Issues, RC48 ISA Mid-Term Conference „From the Streets to the Public Debate. Social Movements and the Making of Alternative” conference, 30-31.05.2017, Catania (Italy)
 • Tilting at Windmills: Material Infrastructure, Social Movement and Relational Spaces in Poland, “13th International Conference of International Society for Third-Sector Research”, 10-13.07.2018, Amsterdam (The Netherlands)
 • Material Artifacts and Contentious Politics. Methodological Sketches of Visual Study on Protest Movements, XIX ISA World Congress of Sociology, 15-21.07.2018, Toronto (Canada)

Inne funkcje/other roles:

 • Member of International Society of Third Sector Research (ISTR)
 • Member of Research Committee on Social Movements, Collective Action and Social Change (RC48) of International Sociological Association