Seminarium Inst Zajonca 6 X bm. godz. 12: Mikołaj Cześnik – Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców” wygłosi dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. SWPS, w roli dyskutanta gościć będziemy dr. hab. Piotra Kulasa, prof. UW. Seminarium odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w godz. 12-13.30 na platformie Zoom.

Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94637825464?pwd=M3F3cEw1WkxCekVoMHdwSGFEa1ZEZz09

Streszczenie: Głównym celem wystąpienia jest analiza zmian w dostępie do społecznie cenionych dóbr (zmian postrzeganych subiektywnie przez respondentów), takich jak zamożność, wpływy i poważanie, a także analiza wpływu tych zmian na decyzje o głosowaniu. Postawiono następujące pytania badawcze: czy w ciągu czterech pierwszych lat urzędowania (2015-2019) PiS dokonało redystrybucji bogactwa, władzy i prestiżu w polskim społeczeństwie? Czy ci, do których ta oferta była przede wszystkim skierowana (czyli osoby nieuprzywilejowane w dostępie do wyżej wymienionych dóbr), uważają, że ich sytuacja w tym zakresie poprawiła się? Dane PGSW 2019 pozwalają zidentyfikować statystycznie istotną różnicę w ocenie czterech lat (pod względem dostępu do społecznie cenionych dóbr) między elektoratem PiS a innymi grupami w polskim społeczeństwie. Stwierdzono, że zmienna ta wywiera znaczący wpływ na głosowanie, nawet gdy wiele innych istotnych determinant zachowań wyborczych w Polsce jest kontrolowanych. Wyniki tych analiz stanowią wkład w piśmiennictwo dotyczące demokracji, zachowań wyborczych, populizmu, a przede wszystkim populistów u władzy. Podstawą wystąpienia będzie tekst opublikowany przez M.Cześnika i R.Miśtę w Studiach Socjologicznych: https://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2021_nr3_s.57_88.pdf

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN – otwarty do 20 września 2023 r.

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym SONATA BIS 8 pt. Prawo do inteligentnego miasta: wpływ nowych technologii na jakość życia, relacje społeczne i politykę miejską” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr hab. Anna Domaradzka-Widła)

Ogłoszenie

History of Concepts Conference 2023, September 28th to 30th

The program 24th International Conference on the History of Concepts 2023: “Agency of Concepts in Interface Regions: Asymmetries, Asynchronities, and Discontinuations”, organized by History of Concepts Group, has been announced and is available at https://www.historyofconcepts.net/24th-international-conference-2023/programme/ . The conference will take place from September 28th to 30th at the University of Warsaw, the German Historical Institute in Warsaw, and the Institute of History of the Polish Academy of Sciences. ISS is one of the co-organizers of the event.

CONFERENCE INVITATION: Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration June 19, 2023

We cordially invite you to the ISS UW anniversary conference entitled “Celebrating Robert Zajonc Centennial and 30 years of ISR-ISS collaboration”. It will be held on June 19, 2023 (Monday) from 10 AM until 6 PM at the University of Warsaw in the Senate Room of the Kazimierz Palace at the central university campus. Address: Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw. MORE ON CONFERENCE WEBSITE

Zajonc Institute Seminar: Ivan Kalmar: „Racism Against and By Eastern Europeans”, June 2nd, 2023

We cordially invite you to our zoom seminar meeting on June 2nd, 12 PM Warsaw Time. Prof. Ivan Kalmar, University of Toronto, will talk about „Racism Against and By Eastern Europeans”. Prof. Monika Bobako, Adam Mickiewicz University, will be a guest discussant. Please join us at https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Passcode: 082223 Should you need any further information, don’t hesitate to get in touch with dr Anna Wnuk at anna.wnuk@psych.uw.edu.pl

Abstract: Racism Against and By Eastern Europeans: Racism appears in different forms and at different historical conjunctures, justifying inequalities of economic and political power. Prof. Kalmar’s presentation focuses on the development of racism against Eastern Europeans, which in his book ˆWhite But Not Quite: Central Europe’s Illiberal Revolt” (2022) he terms “Eastern Europeanism.” To Kalmar, illiberalism is everywhere a misdirected revolt against the globalized version of neoliberal capitalism. In the East of Europe, it has been fueled also by Western prejudice and discrimination. Prof. Kalmar will present some of the main findings of his book, including its relevance to the current war in Ukraine.

Seminarium Zajonca: dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW: Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku. 28 kwietnia godz. 12.00

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Instytutu Zajonca (Instytut Studiów Społecznych UW). Wystąpienie pt. „Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku” wygłosi dr hab. Mikołaj Szołtysek, prof. UKSW.  W roli dyskutantki gościć będziemy dr Weronikę Kloc-Nowak (Uniwersytet Warszawski). Seminarium odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. (piątek) w godz. 12.00-13.30 na platformie Zoom. Link do spotkania: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09 Identyfikator spotkania:  961 7690 0807 Kod dostępu:  082223 W razie pytań, prosimy o kontakt: anna.wnuk@psych.uw.edu.pl. Strona wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/1385307772262703/ 

ABSTRAKT :Polski patriarchat rodzinny i jego długie trwanie – próba spojrzenia z perspektywy mikrostruktur demograficznych na ziemiach Rzeczpospolitej XVIII i początku XX wieku:   Mikołaj Szołtysek (UKSW), Bartosz Ogórek (IH PAN)

Wystąpienie podejmuje dwa powiązane ze sobą zagadnienia. W pierwszej kolejności przedstawione zostaną podstawowe parametry strukturalne organizujące formy rodziny na ziemiach polskich w XVIII i XIX w., takie jak wiek zawierania małżeństw, struktury rodzin i gospodarstw domowych, wzorce współmieszkania oraz charakterystyki indywidualnego biegu życia, w rozległej perspektywie porównawczej. Ustalenia te zostaną umieszczone w kontekście najważniejszych socjologicznych i demograficznych modelowych ujęć geografii form rodzinnych w Europie, a także w perspektywie podstawowych ustaleń socjologicznych odnośnie ewolucji form rodzinnych na ziemiach polskich.

W drugiej, zasadniczej części wystąpienia, wskazane zostaną możliwości wykorzystania danych o mikrostrukturach demograficznych do budowy wskaźnika patriarchatu rodzinnego (Patriarchy Index). Wyniki zastosowania tej zindeksowanej miary ( w jej dwu różnych odmianach) zilustrowane zostaną na materiale statystycznym z ponad 200 populacji regionalnych z osiemnastowiecznych ziem polskich oraz w oparciu o dane powiatowe z II Powszechnego Spisu Ludności z 1931.  W dyskusji podjęte zostanie zagadnienie możliwości posłużenia się danymi mikrodemograficznymi ze spisów ludności dla korekty “czarnego” wizerunku odnośnie pozycji kobiet w dawnej rodzinie polskiej.

Slajdy z wykładu: https://www.researchgate.net/publication/370491877

Condolences to Professor Eugene Burnstein on the death of his wife Martha

Our deepest sympathies on the death of Martha Burnstein, a co-founder of the Eugene and Martha Burnstein University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund to her husband Professor Eugene Burnstein of the University of Michigan, a long-standing member of the Scientific Council of the Robert Zajonc Institute for Social Studies at the University of Warsaw, a friend of the University of Warsaw, and a long-time supporter of the development of cooperation between our universities, and to his loved ones.
The Board of Directors, the Scientific Council, and staff of the ISS UW

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN – otwarty do 30 kwietnia 2023 r.

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Oferta stypendialna dla doktoranta w projekcie badawczym SONATA BIS pt. „Tożsamość społeczna w erze cyfrowej: dynamiczna auto-prezentacja dla ulotnej publiki i jej wpływ na debatę publiczną” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik: dr Agnieszka Rychwalska).

Ogłoszenie

Seminar of the Robert Zajonc Institute (ISS) March 31: Ioana Cîrstocea (CNRS, CESSP, Paris): Geopolitics of Women’s Rights. Framing International Feminist Agendas in the late Cold War

We cordially invite you to our zoom seminar meeting on March 31st, 12 PM Warsaw Time. Ioana Cîrstocea (CNRS, CESSP, Paris), will give a talk entitled “Geopolitics of Women’s Rights. Framing International Feminist Agendas in the late Cold War”. Prof. Renata Siemieńska (APS & UW) will be a guest discussant. Please join us at https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96176900807?pwd=ZFZIdFl4THRCclV5ZGZMdDVFajJGZz09  Meeting ID: 961 7690 0807 Passcode: 082223

Should you need any further information, don’t hesitate to get in touch with dr Anna Wnuk at anna.wnuk@psych.uw.edu.pl  Events page at facebook https://www.facebook.com/events/775518650693107/?post_id=775518664026439

Abstract: Using the syntagm of “global feminism,” scholarship published since the early 2000s depicts women’s transnational mobilizations and the subsequent consolidation of their rights related to initiatives such as the International Women’s Year (1975), the UN Decade for Women (1976-1985), and the four UN-organized world women’s conferences (1975; 1980; 1985; 1995). Knowing that gender issues were central to the Est-West competition during the Cold War, any linear narrative of a “globalizing” women’s movements in the divided geopolitical context of the 1970s and 1980s needs to be critically considered.  In order to recover conflicts in the above-mentioned international events and to shed light on situated projects aimed at overcoming ideological controversies, my current research focuses on networks that performed the “global” as a mobilization scale and a political imaginary in the late Cold War.