Mikołaj Lewicki

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr hab. Mikołaj Lewicki

STANOWISKO / POSITION

Kierownik Ośrodka Badań Politycznych / Head of  the Centre for Political Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia gospodarcza i socjologia ekonomii, teorie i badania komunikacji, socjologia czasu, socjologia miasta / economic sociology, communication and media theories and research, sociology of time, urban sociology

e-mail: m.lewicki@uw.edu.pl 

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

2020 – habilitacja, Instytut Socjologii UW
2008 – doktor, Instytut Socjologii UW
2000 – magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

2000 – MA, American Studies Center, University of Warsaw
2008 – PhD, Institute of Sociology, University of Warsaw

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED ACADEMIC PUBLICATIONS

Mikołaj Lewicki, “Społeczne życie hipoteki” (2019), 1-335, WN Scholar.

Małgorzata Jacyno, Tomasz Kukołowicz, Mikołaj Lewicki (2018), “Kultura na peryferiach”, Narodowe Centrum Kultury.

Mikołaj Lewicki, „Przepuszczalność granic – natura,  zmiana i reprodukcja symbolicznych oraz społecznych granic peryferii”, w: Kultura na peryferiach 2018, Narodowe Centrum Kultury,
27 – 48.

Mikołaj Lewicki, “Przyszłość nie może się zacząć. Polskie dyskursy transformacyjne z perspektywy teorii modernizacji i teorii czasu społecznego” (2018), 1-440, WN Scholar.

Lewicki M., Drozdowska A. (2017), „Słoiki” i warszawiacy: klasowe wojny o Warszawę, w: M. Gdula, M. Sutowski (red.), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, s. 93-135.

Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski, Kultura i rozwój, 3(4)/2017, numer tematyczny poświęcony „żywej kulturze” wraz ze wstępem do zbioru artykułów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, 5-14.

Mirosław Filiciak, Mikołaj Lewicki, „Wynalezienie poszerzonego pola kultury”, 2017, Kultura i rozwój, nr 2/2017, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej/Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, 7-31.

Jerzy Hausner, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, 2016, Fundacja GAP/Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 9-462.

Mikołaj Lewicki (2016),  „Klasy w postnarodowych społeczeństwach. Socjologia klas według Michele Lamont”, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1-2 (05)/2016,
WN Scholar,  31-54.

Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura (2016), „Analiza klas po Bourdieu”, numer tematyczny półrocznika Studia Socjologiczno-Polityczne, nr 1-2 (05)/2016 , Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski / WN Scholar, 11-100.

Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes (2015),  „Changing frameworks of national identity inpost-communist Poland”. W: Religion and National Identities in an Enlarged Europe, red. Spohn W., Koenig M., Knoebl W. Londyn: Palgrave.

Mikołaj Lewicki (2015) „Wycenić ideę. Z rynku sztuki na Giełdę i z powrotem. Analiza procesów wartościowania i uwspółmierniania na przykładzie rynku sztuki”, Psychologia ekonomiczna; nr 7/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5-24.

Lewicki, „Za mała, by sfinansjalizować; Procesy finansjalizacji i polska gospodarka”, Prakseologia, nr 155/2014, Warszawa: IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, 125 – 173.

Mikołaj Lewicki (2014), „Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych”, Polityka społeczna, 5-6 (482/483),
vol. 41, Warszawa: MPiPS, 35-40.

Capitalism on its own. Development of Mortgage Market in Poland as a Process of Households  Financialization, Social Policy, No. 1 (10), 2014, Warsaw: MPiPS.

Mikołaj Lewicki, „Rozwój gospodarczy i zachowania gospodarcze” (2013). W: Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, red. Sikorska M., Giza-Poleszczuk A.,
s. 485-521, Warszawa: PWN.

Mikołaj Lewicki, Mirosława Marody, (2010), “Przemiany ideologii pracy”. W: Kultura i gospodarka, (red.) Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody, WN Scholar.