Ryszard Praszkier

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

dr hab. Ryszard Praszkier

ryszardpr(at)gmail.com

STANOWISKO/POSITION

adiunkt

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Areas of research
1) The properties of social networks that support profound, peaceful social transitions; the cases of the Polish underground Solidarity and the American Civil Rights Movement.
2) Researching the peace process in the Basque Country: what was the civil society’s contribution to the abandonment of violence by ETA?
3) The social change dynamics facilitated by social entrepreneurs through the lenses of complexity theory: how creative bottom-up ideas ignite autocatalytic processes which empower people and societies, leading to the emergence of an immense impact on higher levels.

Additional areas of interest
1) Social SYNC: how brains, individuals, groups and societies synchronize.
2) Social Entrepreneurship

ACADEMIC BIO 01 2014 Jan Ryszard Praszkier bio academic

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

  • Habilitation Degree (dr. hab.), Psychology Department, University of Warsaw
  • Doctorate at Psychology Department, University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH

Polish coordinator of the EU grant EFESEIIS, Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

• KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS

Praszkier, R (2017). Empowering Leadership of Tomorrow. New York: Cambridge University Press.

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WsiP.

• KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Przedsiębiorczość społęczna: teoria i praktyka. Warzawa: Wolters Kluwer.

• ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

Praszkier, R. (2014). Empathy, mirror neurons and SYNC. Mind & Society, 15(1): 1- 25.

Praszkier, R., Petrushak, E., Kacprzyk-Murawska, M. & Zabłocka, A. (2017). Social Enterprise Sector Vis-à-Vis the Welfare Regime: Following on the Solidarity Movement. Voluntas, doi:10.1007/s11266-016-9812-2.

Praszkier, R., Nowak, A., Coleman, P. (2010). Social Entrepreneurs and Constructive Change: The Wisdom of Circumventing Conflict. Peace and Conflict, 16: 153–174.

Praszkier, R., Nowak, A., & Zablocka-Bursa, A. (2009). Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process. SocialPsychology [Psychologia Społeczna], 4(1-2), 42–54.

• ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

Zablocka, A., Praszkier, R, Petrushak, E. & Kacprzyk-Murawska, M. (2016). Measuring the propensity for building social capital depending on ties-strength. Journal of Positive Management, 7(4): 19 – 39.

Praszkier, R. (2015). Empowering Leadership: Embracing Endogenous Dynamics. Journal of Positive Management, 6(2): 34-58.

Praszkier, R. & Nowak, A. (2005). Zmiany społeczne cpod wpływem działalności przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 2: 140-157.

Praszkier, R. (2005). Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych. Trzeci Sektor, 4: 35-42.

Praszkier, R. (2007). Enklawy modernizacji Polski. Jak powstają, jak działają, czy są wzorcem i drogą rozwoju całego kraju? W poszukiwaniu kompasu dla Polski; po II Kongresie Obywatelskim. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 37-38.

Praszkier, R. (2011). Czy Polska może być liderem innowacyjności społecznej? Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 79-83.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS

Zabłocka, A., Praszkier, R., Kacprzyk-Murawska, M. & Petrushak, E. (2018). Social capital in social economy. In: Biggeri, M., Testi, E., Bellucci, M. During, R. & Persson, H. T. R. (Eds), Social Entrepreneurship and Social Innovation; Ecosystems for Inclusion in Europe. London: Routledge.

Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: paving the way for peace. In: Bartoli, A., Mampilly, Z., Nan, S. A. (Eds.): Peacemaking: A Comprehensive Theory and Practice Reference, pp 159 -167. Santa Barbara, Ca: Praeger Publishers.

Praszkier, R. (2012). Social entrepreneurs open closed worlds: the transformative influence of weak ties. In: Nowak A., Bree, D. and Nowak-Winkowska, K (Eds.) Complex Human Dynamics. From Mind to Societies, pp 111-129. New York: Springer.

Zabłocka-Bursa, A., Praszkier, R. (2012). Social change initiated by social entrepreneurs. W: A. Nowak, D. Bree, K. Winkowska-Nowak (red.). Complex human dynamics. From minds to societies. pp 153-170. New York Springer.