Agata Zysiak

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Agata Zysiak

agatazysiak@gmail.com

STANOWISKO/POSITION

Adiunkt (Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością) / Assistant Professor at ISS (Center for Social Change and Mobility )

ZANITERESOWANIA NAUKOWE / INTERESTS
 • socjologia historyczna, metoda biograficzna, historie mówione, nowoczesność i zacofanie, socjologia miasta, studia miejskie/ historical sociology, urban studies,  biographical analyzes, oral history, modernity and underdevelopment

Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

06/2016

 • Doktorat z nauk społecznych w zakresie socjologii, Uniwersytet Łódzki / PhD, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Sociology of Culture.
 • Praca: Uniwersytet w modernizującym się mieście przemysłowym. Przypadek Łodzi (1945-1980) / Thesis: University in Modernizing Industrial City. The Case of Lodz (1945-1980)
 • Komisja: Kazimierz Kowalewicz, Michael D. Kennedy, Paweł Starosta / Committee: Kazimierz Kowalewicz, Michael D. Kennedy, Paweł Starosta

09/2009-10/2015

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury
 • studia doktoranckie z zakresu socjologii

08/2004-07/2009

 • Magisterium z socjologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny / Master Degree in Sociology, University of Lodz
 • 5-letnie studia magisterskie w trybie Indywidualnego Toku Studiów /  Faculty of Economics and Sociology, Individual Program, Specialization: Culture, Communication, Media
 • magisterium z socjologii
 • specjalizacja: Kultura, komunikowanie, media
 • Praca:Historia 2.0 – nowe ramy indywidualnej pamięci / Thesis: History 2.0. New Frames of Social Memory

ZATRUDNIENIE i STYPENDIA

02-06/2019

 • Visiting Researcher, Weiser Center for Europe and Eurasia, University of Michigan, Ann Arbor USA

10/2017-06/2018

 • Member, School of Social Sciences, Institute for Advance Study, Princeton, USA

12/2017-obecnie

 • Adiunkt, Instytut Studiów Społecznych / Assistant Professor, Institute for Social Studies, University of Warsaw

4-6/2017

 • Visiting Fellow, Institut für Osteuropäische Geschichte, Uniwersytet Wiedeński, Austria

01-03/2017

 • Affiliated Fellow, Department of history, Central European University, Budapeszt, Węgry

02-12/2016

 • Adiunkt, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki / Asssistant Professor, Institute of Sociology, University of Lodz

02-12/2016

 • Samodzielny referent, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Uniwersytet Łódzki

10/2015-01/2016

 • Visiting Fellow, Institute for Eastern European Studies, Freie Universität Berlin, Niemcy

01-06/2015

 • Visiting Scholar na University of Michigan (Ann Arbor) oraz stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Wayne State University, Detroit, USA

 

PROJEKTY BADAWCZE

2016-2019

2012-2015

 • Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym – przypadek Łodzi”, PRELUDIUM 2 NCN, kierownik projektu

2012 – 2015

 • Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX-XX wiek).” OPUS 2, NCN, badaczka / “Four Discourses of Modernity – Modernism of Peripheries, The Case of Lodz”, financed by Polish National Science Center, Opus 2, researcher

2012

 • „Diagnoza potrzeb łódzkich studentów i absolwentów kierunków związanych z sektorem kultury oraz sektorem kreatywnym w kontekście tworzenia mechanizmów wsparcia i budowanie katalogu usług przez Art_Inkubator” – badanie jakościowe, współkoordynatorka badania

2010-2015

 • Łódź akademicka w biografiach” – projekt badawczo-popularyzatorski poświęcony historii społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, pod patronatem rektora UŁ, koordynatorka badania

2010-2011

 • Migracje modernizmu”, projekt badawczy poświęcony wpływowi kontyngencji biograficznej na rozwój XX wiecznej myśli społecznej i teorii kultury realizowany w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, uczestniczka.

2009-2014

 • Archiwum historii łodzian” – projekt naukowo-dydaktyczny, polegający na gromadzeniu historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi oraz opracowanie i wydanie podręcznika historii mówionych dla młodzieży, koordynatorka badania

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Książki i rozdziały:

 1. From Cotton and Smoke. The Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, dystrybucja w USA: Columbia University Press 2018, A. Zysiak, K. Śmiechowski, W. Marzec i in.;
 2. Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016Affirmative Action. Postwar Modernization and University in the Working Class City [in Polish], Cracow: Nomos, 2016;
 3. Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 2015 wyd.I, 2016 wyd II poprawione, Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak;(nagroda Rektora UŁ II stopnia 2016) / Tell the University – Academic Lodz in Biographies [in Polish], Lodz: University of Lodz Press, 2015, Kaja Kaźmierksa, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak; gained the University of Lodz Rector’s Award for the best book 2016;
 4. Practical Discipline and Socialist University. How Sociology Shaped Postwar Poland and How Stalinization Shaped Sociology [w:] The Social Sciences Through the Looking Glass. Studies in the Production of Knowledge, red. Didier Fassin, George Steinmetz, Oxford: Oxford University Press, ss (w druku);
 5. Postwar Modernization and the University for the Working Classes in Poland [w:] Social Sciences in the Other Europe since 1945, red. Victor Karady, Adela Hincu, Budapest: Pasts, Inc., Central European University, 2018, ss 29-51;
 6. Manchester et Lodz [w:] Europa: notre histoire, François, Étienne, Thomas Serrier, Pierre Monnet, Akiyoshi Nishiyama, Olaf B. Rader, Valérie Rosoux, and Jakob Vogel, Paryż: Les Arènes, 2017;
 7. Miasto [w:] Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017;
 8. Marsylia 1940/41. Dziwne losy Amerykanina na europejskiej wyprzedaży umysłów, [w:] migracje modernizmu, T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec, Wyd. Officyna, Łódź 2014;
 9. Historia 2.0 – użytkownicy i historycy w cyfrowym archiwum, [w:]Dobra kultury w sieci, red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, WUW, Wrocław 2012;
 10. Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla kogo ma być nowoczesna biblioteka? [w:] Biblioteka jako “trzecie miejsce” (red.) M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź, 2011;
 11. Trudne dziedzictwo – w poszukiwaniu tożsamości Łodzi [w:] Wokół Nowego Centrum Łodzi J. Gałuszka, Łódź, 2010;
 12. Miasto, morderstwo, maszyna. Osobliwe przypadki we wczesnonowoczesnej Łodzi [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, WAiP, Warszawa 2009 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%).

Artykuły:

 1. People Will Enter the Downtown – the Postwar Ruralization of the Proletarian City. Łódź 1945-1955, „Rural History”, Issue 1,Volume 30 2019, ss 71-86;
 2. Przedwojnie i powojnie – podzielony świat w wizji modernizacji powojennej prasy codziennej (Łódź 1945–1948), Przegląd Socjologiczny vol 67 No 4 2018, ss 37-57;
 3. Socjalizm jako modernizacja – powojenna historia Polski w perspektywie rewizjonistycznej, Przegląd Humanistyczny 61 (2 (457)) 2017, ss 135–45;
 4. „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, n. 1(47) 2016, ss 53-86; wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego 2018 w kategorii “artykuł naukowy”;
 5. Journalists Discovered Lodz like Columbus”. Orientalizing Capitalism in the Late Nineteenth and Eary Twentith Century Polish Modernization Debates, “Canadian-American Slavic Studies”, Volume 50, Issue 2, 2016, ss 213-243, (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 6. Journalists Discovered Lodz like Columbus”. Orientalizing Capitalism in the Late Nineteenth and Eary Twentith Century Polish Modernization Debates, “Canadian-American Slavic Studies”, forthcoming 2015, co-author with Wiktor Marzec;
 7. The Socialist Project for a new Intelligentsia and its Limits. Academic Careers in the Polish Post-war University: a Biographical Perspective, “Qualitative Sociological Review”, no 3 (XI) 2015, p 9-109;
 8. Modernization of Science: Between a Liberal, Social and Socialistic University. The case of Poland and the University of Lodz (1945-1953), „Science in Context”, vol 28 2015, Special issue 02;
 9. The Desire for Fullness. The Fantasmatic Logic of Modernization Discourses in the Turn of the 19th Century in Łódź, „Praktyka Teoretyczna” no 3(13) 2014;
 10. Days of Labour: Topographies of Power in Modern Peripheral Capitalism, „Journal of Historical Sociology” vol 27 nr 3/2014, (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 11. Imaginary Modernization and Mapping of Social Space – Location-based Media in Polish Urban Landscapes, „Journal of New Media & Culture” Winter 2013-14 Vol 9 issue 1 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%), http://ibiblio.org/nmediac/winter2014/Articles/Modernization.html;
 12. Świątynia nauki, fundament demokracji czy fabryka specjalistów? Nadzieje i rozczarowania lewicowych intelektualistów w pierwszych latach powojennych, „Praktyka Teoretyczna” 3(9) 2013 (wraz z Kamil Piskała, współautorka 50%);
 13. Kolekcjonerzy wspomnień w cyfrowym archiwum, „Barbarzyńca” nr 1 (18) 2012;
 14. Historia cyfrowa – nowe ramy badań naukowych?, „Przegląd Humanistyczny” nr 5/6 2011
 15. Sieć 2.0 – nowe ramy tworzenia i zdobywania wiedzy?, „Studia Medioznawcze” nr 1(44) 2011, wraz z oddzielną angielska wersją: Web 2.0 – New Frames for Creation and Knowledge Acquisition?;
 16. Młyn biopolityki. Topografie władzy peryferyjnego kapitalizmu na łódzkim osiedlu robotniczym, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2-3 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 17. Ideologiczna „nowoczesność”- mobilne media w przestrzeni polskich miast jako wyobrażeniowa modernizacja, „Kultura współczesna”, 2011, nr 3 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 18. Polityczne oblicza przeciwhistorii, „Kultura i Historia” nr 21/ 2011 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 19. Powiedz mi, gdzie jestem. Media geolokalizacyjne jako surogat mapowania poznawczego, „Kultura Popularna” 2010, nr 3-4 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 20. Historie w historii – zanim awangarda stanie się kanonem,Kultura i Historia” nr 18/2010;
 21. To nie jest łatwa miłość. W poszukiwaniu centrum Łodzi, „Czas Kultury” nr 3/2010 (160);
 22. Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs. Noam Chomsky z 1969, „Media, Kultura Społeczeństwo” 2010 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 23. Historia 2.0 – nowe media i przeszłość;Kultura i Społeczeństwo” nr 3/2009;
 24. Miasto, morderstwo, maszyna. Osobliwe przypadki we wczesnonowoczesnej Łodzi [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, WAiP, Warszawa 2009 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%).

 

Professional Associations, Organizations and Journals

 • European Association of Urban History
 • ISA Research Committee on History of Sociology RC08
 • Irish Association for Russian, Central, and East European Studies
 • The Polish Studies Association, member
 • Praktyka Teoretyczna (Theoretical Practice), academic journal, affilated editor
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (Polish Oral History Association), member since11/2010, trustee 2011-2013
 • Międzywydziałowe Koło Teoretyków Kultury (Interdeparatmental Circle of Theoreticians of Culture), member