Ośrodek Badań Socjologicznych

ZespółBadaniaKonferencjePublikacje

PROJEKTY BADAWCZE REALIZOWANE W OSTATNICH LATACH

KONFERENCJE
  • Seminarium „Sieć społeczna a pole społeczne: Odmienne metody, metafory czy zbliżone relacyjne wizje świata społecznego?”, Warszawa ISS, 7 czerwca 2019. Program
  • Konferencja „„International Circulations of Knowledge and Culture” w Paryżu 29-30.X.2018, program
  • Seminarium „Analiza pola władzy i wybranych pól akademickich: badanie struktur, dynamiki i homologii w perspektywie teorii P.Bourdieu” odbyło się 8 grudnia 2017 r. Program
  • Konferencja „Polska jako peryferie” odbyła się 10 grudnia 2014 r. Program konferencji Polska jako Peryferie
  • Konferencja „Peryferyjność krajów i regionów: wymiary zależności i autonomii” odbyła się 4 grudnia 2013 r. .Program konferncji: Konferencja Peryferyjnosc Krajow i Regionow
  • Konferencja „Polska Wschodnia i Orientalizm” odbyła się ona 31 maja 2012 r. szczegółowy program

Tomy post-konferencyjne

WYBRANE PUBLIKACJE