Agnieszka Rychwalska

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

dr Agnieszka Rychwalska

a.rychwalska(at)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

Adiunkt naukowo-dydaktyczny / Assistant Professor

Member of the Center for Complex Systems and New Technologies and the Global Systems Center at ISS.

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe leżą na styku nauk o złożoności i nauk społecznych, w szczególności psychologii wpływu społecznego i neuropsychologii.
Specjalizuje się w zastosowaniach złożoności w badaniu związków mózg – procesy poznawcze. W swoich projektach badawczych łączy badania symulacyjne (sztuczne sieci neuronowe; realistyczne modele komórek nerwowych – oscylatorów) z paradygmatami psychologicznymi (m.in. zjawiska Gestalt w percepcji, badania uczenia się i pamięci) i neurofizjologią (obrazowanie optyczne i pomiar aktywności elektrycznej). W centrum jej zainteresowań naukowych leżą takie problemy jak: integracja informacji w mózgu w trakcie rozpoznawania i świadomej percepcji; rola synchronizacji neuronalnej czy wczesne rozpoznawanie nowości i jego rola w kontroli procesów uczenia.
Drugim obszarem jej zainteresowań są zastosowania układów złożonych w procesach psychologicznych i społecznych (modelowanie i analiza sieci społecznych, eksperymentalne badanie mechanizmów wpływu społecznego, analiza dużych zbiorów danych z sieci społecznych mediowanych nowymi technologiami), w szczególności do badania wpływu nowych technologii informacyjnych na procesy społeczne.
W trakcie pracy nad magisterium i doktoratem współpracowała m.in. z Biophysics Research Division, University of Michigan i Center for Complex Systems and Brain Sciences, Florida Atlantic University.

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2010 – doktorat z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem
2003 – magisterium z psychologii, Wydział Psychologii UW, z wyróżnieniem

BADANIA/RESEARCH

Kierownik projektów:

2018-2020 Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne – wpływ struktury społecznej, procedur i zaangażowania uczestników. NCN, OPUS 14.

2017-2018 Wartości w społeczności Wikipedystów – opracowanie wskaźników behawioralnych. NCN, MINIATURA 1.

Wykonawca w projektach:
2012- Emergence by design (MD), projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open
2012- Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego, projekt NCN w ramach konkursu Maestro
2009-2012 ICTeCollective projekt fianansowany przez Komisję Europejską w ramach 7 PR, w konkursie FET Open

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS

Nowak, A. K., Vallacher, R. R., Praszkier, R., Rychwalska, A., & Zochowski, M. (2020). In sync: The emergence of function in minds, groups and societies. Springer Nature.

Winkowska-Nowak, K., Nowak, A., Rychwalska, A. (red) (2007) Modelowanie i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Wydawnictwo Academica.

ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS

Rychwalska, A., Roszczynska-Kurasinska, M., Ziembowicz, K., & Pitt, J. V. (2021). Fitness for Purpose in Online Communities: Comminity Complexity Framework for Diagnosis and Design of Socio-Technical Systems. Frontiers in Psychology, 12, 4228.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.739415

Ziembowicz, K., Roszczyńska-Kurasińska, M., Rychwalska, A., & Nowak, A. (2021). Predicting conflict-prone disputes using the structure of turn-talking: The case of Wikipedia. Information, Communitation & Society, 0(0), 1-19.
https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1924224

Jemielniak, D., Rychwalska, A., Talaga, S., & Ziembowicz, K. (2021). Wikiproject Tropical Cyclones: The most successful crowd-sourced knowledge project with near real-time coverage of extreme weather phenomena. Weather and Climate Extremes, 33, 100354.
https://doi.org/10.1016/j.wace.2021.100354

Talaga, S., Ziembowicz, K., & Rychwalska, A. (2021). Wikitalk-parser: Initial relese.
https://doi.org/10.5281/zenodo.4743619

Rychwalska, A., Goodell, G., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2021). Data Management for Platform-Mediated Public Services: Challenges and Best Practices. Surveillance & Society, 19(1), 22-36. https://doi.org/10.24908/ss.v19i1.13986

Nowak, A., Vallacher, R. R., Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M., Ziembowicz, K., Biesaga, M., & Kacprzyk-Murawska, M. (2020). Target in control. Springer Nature.

Pitt, J. V., A., Nowak, Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2019). Democratising Platforms for Social Coordination. IEEE Technology and Society Magazine, 38(1), 43-50.
https://doi.org/10.1109/MTS.2019.2894459

Rychwalska, A., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2017). Value Sensitive Design for Peer Production Systems: Mediating Social Interactions. IEEE Technology and Society Magazine, 36(3), 48–55. https://doi.org/10.1109/MTS.2017.2728737

Nowak, A., Vallacher, R. R., Zochowski, M., & Rychwalska, A. (2017). Functional Synchronization: The Emergence of Coordinated Activity in Human Systems. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00945

Lisiecka, K., Rychwalska, A., Samson, K., Łucznik, K., Ziembowicz, M., Szóstek, A., & Nowak, A. (2016). Medium Moderates the Message. How Users Adjust Their Communication Trajectories to Different Media in Collaborative Task Solving. PLOS ONE, 11(6), e0157827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157827

Nowak, A., Rychwalska, A., & Szamrej, J. (2014). Social, Psychological and Technological Determinants of Energy Use. IEEE Technology and Society Magazine, 33(3), 42–47. https://doi.org/10.1109/MTS.2014.2345207

Pitt, J., Bourazeri, A., Nowak, A., Roszczynska, M., Rychwalska, A., Santiago, I.R., Sanchez, M. L., Florea, M. & Sanduleac, M. (2013). Transforming Big Data Into Collective Awareness For Transformative Impact On Society. Computer, 46(6), 40-45.

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczynska-Kurasinska, M. A. G. D. A., & Jagielska, M. (2013). No need for speed: modeling trend adoption in a heterogeneous population. Advances in Complex Systems. DOI: 10.1142/S0219525913500252

Nowak, A., Rychwalska, A., & Borkowski, W. (2013). Why Simulate? To Develop a Mental Model. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 16(3), 12.

Rychwalska, A., Jabłoński, P., Żochowski, M., & Nowak, A. (2005) Novelty based feedback regulation in artificial neural networks, Acta Neurobiologiae Experimentalis, 65, 453-463

ARTYKUŁY POKONFERENCYJNE / PAPERS IN CONFERENCE PROCEEDINGS

Rychwalska, A., Talaga, S., and Ziembowicz, K. (2020) Quality in peer production systems–impact of assortativity of communication networks on group efficacy. In: Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.
https://doi.org/10.24251/HICSS.2020.351

Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2018). Polarization on Social Media: When Group Dynamics Leads to Societal Divides. W Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences.
http://hdl.handle.net/10125/50150

Patkos, T., Flouris, G., Papadakos, P., Bikakis, A., Casanovas, P., González-Conejero, J., Figueroa, R.V., Hunter, A., Idir, G., Ioannidis, G., Kacprzyk-Murawska, M., Nowak, A., Pitt, J., Plexousakis, D., Rychwalska, A., Stan, A. (2015). Privacy-by-Norms Privacy Expectations in Online Interactions. In 2015 IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshops (pp. 1–6). https://doi.org/10.1109/SASOW.2015.5

Valetto, G., Bucchiarone, A., Geihs, K., Buscher, M., Petersen, K., Nowak, A., Rychwalska, A.,… Bernardeschi, P. (2015). All Together Now: Collective Intelligence for Computer-Supported Collective Action. In 2015 IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshops (pp. 13–18). https://doi.org/10.1109/SASOW.2015.7

Pitt, J. V., Busquets, D., Diaconescu, A., Nowak, A., Rychwalska, A., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2014). Algorithmic Self-Governance and the Design of Socio-Technical Systems. In ECSI (pp. 262–273).

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS
Rychwalska, A. (2013). Understanding Cognition Through Functional Connectivity. In Complex Human Dynamics (pp. 21-34). Springer Berlin Heidelberg.