Ośrodek Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii

Projekty badawczeKontakty zagraniczneKonferencjeZespółPublikacje

Realizowane projekty badawcze

OBUZ prowadzi współpracę zagraniczną w ramach 4 projektów typu „Collaboration” w 7 programie ramowym Komisji Europejskiej:

Złożone projekty badawcze
Trustweb – Structure, Dynamics and Applications of Social Trust Networks (Struktura, dynamika i zastosowania sieci społecznych opartych na zaufaniu)

Projekt złożony w ramach szwajcarskiego mechanizmu finansowego, w Szwajcarsko-Polskim programie badawczym. Partnerem OBUZ w tym projekcie jest University of Fribourg (Szwajcaria) reprezentowane przez zespół prof. Yi-Cheng Zhanga. W trakcie pracy nad projektem zorganizowano spotkanie robocze 9-10 czerwca w Brukseli, w którym udział brali: Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska.
Projekt został pozytywnie oceniony w analizie formalnej i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Ecstacy – Engineering Complex Socio-Technical Adaptive Systems (Projektowanie złożonych, adaptacyjnych systemów techno-społecznych).

Projekt złożony w ramach 7 programu ramowego w konkursie FET Open (Future and Emerging Technologies). Partnerami w projekciesą Imperial College London (WielkaBrytania), Institut des Systemes Complexes Paris Ile de France, Centre National de la RechercheScientifique (Francja), UnitateaExecutivapentruFinantareaInvatamantului Superior, a Cercetarii, DezvoltariisiInovarii (Rumunia). Praca nad projektem została rozpoczęta na spotkaniu roboczym 11 czerwca w Brukseli, w którym udział wzięli Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska.
Projekt został odrzucony ze względu na błędy formalne; w 2011r planowane jest ponowne jego złożenie po uwzględnieniu poprawek formalnych.

FuturICT – to prestiżowy projekt koordynujący instytucje ubiegające się o Flagship Grant w zakresie ICT.

OBUZ jest jedną z 2 instytucji w Polsce biorących udział w przygotowaniu projektów Flagship. Prof. Andrzej Nowak został zaproszony do ScientificAdvisory Board projektu FuturICT.
Zasady funkcjonowania grantów Flagship, jak również procedura ubiegania się o projekty koordynujące składanie wniosków Flagship przedstawiona została na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską 9-10 czerwca w Brukseli o tytule: „SCIENCE & POLICY FORUM on FET Flagships”. Z OBUZ w warsztatach wzięli udział Andrzej Nowak i Agnieszka Rychwalska. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie robocze partnerów w projekcie FuturICT.
Projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.

Badania statutowe

W 2010 roku w ramach badań statutowych realizowane były w Ośrodku cztery tematy:

 1. Wojciech Borkowski: Samoorganizacja dynamicznych układów złożonych
 2. Andrzej Nowak: Rola rzadkich zdarzeń w dynamice procesów społecznych
 3. Agnieszka Rychwalska: Analiza sieci korelacji między aktywnością struktur mózgowych w trakcie percepcji Gestaltu
 4. Katarzyna Winkowska-Nowak: Matematyczne podstawy zastosowań układów złożonych do nauk społecznych

Naukowe kontakty zagraniczne ośrodka OBUZ w 2010 roku
Przyjazdy gości
 • 23-26 Listopad 2010 – Profesor David Bree
 • 9-17 Grudzień 2010 – Profesor David Bree
Wyjazdy pracowników jednostki w ramach wspólnie prowadzonych badań
 • 03-05 Luty 2010 – Spotkanie rozpoczynające projekt międzynarodowy OCOPOMO w Koblencji. Wyjechali: Prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr Ryszard Praszkier, mgr Wiesław Bartkowski, Tomasz Wróblewski
 • 02-03 Marzec 2010 – Wyjazd do Koszyc w ramach projektu OCOPOMO. Przygotowanie do modelowania polityki energetycznej regionu. Wyjechali: Tomasz Wróblewski
 • 15-16 Kwiecień 2010 – Wyjazd do Neapolu w ramach projektu OCOPOMO. Wyjechali: Tomasz Wróblewski, mgr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska
 • 10-15 Październik 2010 – Wyjazd do Koblencji w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc oraz opracowanie przypadków użycia powstającej platformy IT. Wyjechali: dr Wojciech Borkowski i mgr Marta Kacprzyk.
 • 18-22 Październik 2010 – Wyjazd do Manchesteru w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc na platformie DRAMS. Wyjechali: mgr Marta Kacprzyk.
 • 06-10 Grudzień 2010 – Wyjazd do Neapolu w ramach projektu OCOPOMO. Modelowanie polityki energetycznej Koszyc. Wyjechali: Prof. dr hab. Andrzej Nowak i mgr Marta Kacprzyk

Kongresy, sympozja, konferencje
 • 28-29 stycznia 2010, Paryż – wyjazd na konferencję QualityCommons Andrzeja Nowaka, Michała Ziembowicza, Karoliny Lisieckiej, Katarzyny Samson
 • 25 luty 2010, Warszawa – Ryszard Praszkier, konferencja na temat innowacji w oświacie, wystąpienie „Innowacje społeczne w Polsce”
 • 5 marca 2010, Warszawa – Stowarzyszenie Szkoła Liderów, Ryszard Praszkier – „Teoria zmiany społecznej: małe tworzy wielkie”
 • 25 marca 2010 – Wyjazd do Brukseli na warsztat COSI-ICT cluster workshop Michała Ziembowicza.
 • 13-14 maja 2010, Warszawa – Konferencja „Pytania, które zadawał Robert Zajonc”, ISS UW – Andrzej Nowak , „A model of affect cumulating with and without awareness”
 • 24-27 czerwca, Boston – Wyjazd na konferencję IACM-2010 Andrzeja Nowaka, Wojciecha Borkowskiego, Lan Bui-Wrzosińskiej, Katarzyny Samson:
 • Katarzyna Samson and Andrzej Nowak „Linguistic Signs of Destructive and Constructive Processes in Conflict”
 • Dean G. Pruitt and Andrzej Nowak „Attractor Landscapes and Reaction Functions in Escalation and De-Escalation”
 • Lan Bui-Wrzosinska, Andrzej Nowak and Urszula Strawinska „Behavioral Repertoire in Conflict Escalation: Dimensions of Dispute and Conflict Escalation”
 • Daniel Druckman and Andrzej Nowak „Modelling Intergroup Conflict Escalation and De-Escalation”
 • Andrzej Nowak, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad „Mixing cultures acculturation”
 • 3 sierpnia 2010, Londyn – Andrzej Nowak, Katarzyna Samson, Wiesław Bartkowski – „How to win a quality game?”
 • 10-14 sierpnia 2010 – The 4th China-Europe Summer School on Complexity Sciences, Szanghaj, Chiny. Wystąpienie: „Cognitive Capabilities and Information Technologies” A. Nowak. Udział: A. Rychwalska, W. Bartkowski.
 • 10 wrzesień września 2010, Helsinki – Andrzej Nowak – „Social dynamics of mobile communication: preliminary findings”
 • 13 – 17 września 2010, Lizbona – Wyjazd na konferencję ECCS-2010
 • Nowak, A., Lisiecka, K., Samson, K. & Ziembowicz, M. The dynamics of quality negotiations, poster
 • Wojciech Borkowski and Andrzej Nowak „Social inflence model of language competition”
 • Wiesław Bartkowski „Using interactive computer visualization of complex phenomena for Teaching Negotiation. Demonstration of an Attractor Software Platform”
 • 8-9 październik 2010, Jadwisin ? konferencja „Różne Oblicza Psychologii Osobowości”, Andrzej Nowak „Synchronizacja dynamiki jako społeczna podstawa różnic indywidualnych
 • 18 październik 2010, Maryland ? wyjazd: Andrzej Nowak, Michele Gelfand, Lan Bui-Wrzosinska, Wojciech Borkowski, Wouter de Raad .Multidisciplinary University Research Initiative: Computational Models of Culture and Negotiation . Conflict, Negotiation and Culture, University of Maryland
 • 22 październik 2010, Katowice – Wojciech Borkowski, Nauka a technologie informacyjne (2010). Humanistyczne Konteksty Technopolu
 • 4-5 grudzień 2010, Cieszyn – Wojciech Borkowski, Andrzej Nowak, O innowacjach nieco teoretycznie. VI Warsztaty Memetyczne
 • Ryszard Praszkier – Laboratorium Psychoedukacji, Psychologiczne Aspekty Zarządzania:
  • 9 stycznia 2010, Teorie zmiany społecznej
  • 20 czerwca 2010, j.w.
  • 19 grudnia 2010, j.w.
 • Ryszard Praszkier – Akademia im. Leona Koźmińskiego
  • 15 stycznia 2010, Teorie zmiany społecznej
  • 27 listopada 2010, Teorie zmiany społecznej

Zespół Ośrodka Badania Układów Złożonych i Nowych Technologii
Kierownik Ośrodka

Andrzej Nowak andrzejn232(a)gmail.com
Zespół

Publikacje
 • Nowak Andrzej, Borkowski Wojciech, Winkowska-Nowak Katarzyna red., Układy złożone w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010, http://www.gandalf.com.pl/a/nowak-andrzej-borkowski-wojciech/
 • Praszkier, R., Nowak, A., Coleman, P. (2010). Social Entrepreneurs and Constructive Change: The Wisdom of Circumventing Conflict. „Peace and Conflict”, 16: 153-174.
 • Praszkier, R., Nowak, Zabłocka-Bursa, A. (2009). Social Capital built by Social Entrepreneurs and the specific Personality Traits that Facilitate the Process. „Psychologia Społeczna”, 4 (1-2): 42-54.
 • Zablocka-Bursa, A. (2010). Social change developed by social entrepreneurs. Unpublished doctoral dissertation, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Warsaw.
 • Nowak, A., Samson, K. Lisiecka, K. Ziembowicz, M. (2011), Lovely weather, isn’t it? On social dynamics of quality judgment.
 • Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship: Theory and Practice. New York: Cambridge University Press.