Karolina Ziembowicz (Lisiecka)

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Karolina Ziembowicz (Lisiecka)

STANOWISKO/POSITION

asystent naukowy/ research assistant

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii ISS.
Member of the Center for Complex Systems and New Technologies ISS.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Dynamika interakcji społecznej w małej grupie, empiryczne badanie procesów emergencji społecznej, wzorce koordynacji w grupie, struktura zabierania głosu, dynamika zespołów komunikujących się za pośrednictwem mediów synchronicznych

Dynamics of the social interaction in small groups, empirical study of social emergence processes, patterns of coordination in groups, turn-taking structure, dynamics of teams communicating through synchronous media.

klisiecka@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Doktorat: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski (2016)
Magisterium: Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski (2004)

PhD (2016): Faculty of Psychology University of Warsaw
MA (2004): Faculty of Psychology University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH

Granty zdobyte

Grant NCN: Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych (kier. Karolina Lisiecka)

Udział w grantach

Granty polskie (fundowane przez NCN): Regulacyjna Teoria wpływu Społecznego (kier. prof. Andrzej Nowak); Synchronizacja w grupach społecznych (kier. prof. Andrzej Nowak)

Granty europejskie: Common Complex Collective Phenomena in Statistical Mechanics, Society, Economics, and Biology- CO3; ICTeCollectve Harnessing ICT-enabled Collective Social Behavior; Emergence by Design (MD), General Integration of the Applications of Complexity in Science – GIACS

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Ziembowicz, K., & Nowak, A. (2018). Prosody of Text Communication? How to Induce Synchronization and Coherence in Chat Conversations. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-10.

Lisiecka, K., Rychwalska, A., Samson, K., Łucznik, K., Ziembowicz, M., Szostek, A., & Nowak, A. (2016). Medium Moderates the Message. How Users Adjust Their Communication Trajectories to Different Media in Collaborative Task Solving. PloS one, 11(6), e0157827.

Nowak, A., Ziembowicz, K., Zabłocka-Bursa, A. & Bartkowski, W., (2015). Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu: teoria i modele symulacyjne. Psychologia Społeczna, 3 (34), 296-309.

Lisiecka, K. (2013). Group as a unit of analysis. (In:) Nowak, A., Winkowska-Nowak, K., Bree, D. (eds.) Complex Human Dynamics (pp. 209-225). Springer Berlin Heidelberg.

Nowak, A., Samson, K., Lisiecka, K., & Ziembowicz, M. (2011). Lovely weather, isn’t it? On the social dynamics of quality judgment. Mind and Society. A Journal of Cognitive and Epistemological Studies and Social Sciences, 10(2), 193-201.

Lisiecka, K. (2007) Fraktalna wyobraźnia wzrokowa. [W:] Winkowska-Nowak, K., Rychwalska, A. (red.) Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych –podręcznik dla studentów I roku.

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/ CONFERENCE PAPERS

Lisiecka, K. (2015). “The structure of turn-taking in small group discussion” SYNCHRONIZATION Conference, Warsaw, Poland.

Lisiecka, K. (2013). Interaction dynamics in teams communicating through synchronous ICT-based media. Complexity of Large Scale Phenomenon Conference.

Lisiecka, K. (2013). Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych. Peripatetic Conference in Cognitive Systems and Dynamic Psycholinguistics, Zakopane.

Rychwalska, A., Samson, K., Lisiecka, K., Roszczyńska-Kurasińska, M., Kacprzyk, M., Gołąb, P., and Nowak A. (2013). When you should not trust? Modeling the role of coherence in groupthink phenomena ECCS.

Nowak, A. Borkowski, W., Kania, J., Kulesza, W., Lisiecka, K. & Szostek A. (2012) Interpersonal synchrony, dynamical view of social relations: Computational model and empirical data. PRECONFERENCE: Dynamical Systems and Computational Modeling in Social Psychology, Society for Personality and Social Psychology Meeting

Lisiecka, K., Samson, K., Ziembowicz, M., Nowak, A. (2011) “Social dynamics of ICT-mediated interaction” ECCS 2011, Vienna, Austria.

Nowak, A., Lisiecka, K., Samson, K. & Ziembowicz, M. (2010) The dynamics of quality negotiations. (Poster) Different Perspectives on Personality Psychology Conference. Jadwisin, Polska.

Nowak, A., Lisiecka, K., Samson, K. and Ziembowicz, M. (2010) The dynamics of quality negotiations. (poster) European Conference on Complex Systems (ECCS). Lisbon, Portugal.

Lisiecka, K. (2008). Nowak-Vallacher’s Mouse Paradigm – a tool for measuring the dynamics of thought. 4th European Phd Complexity School, European Conference on Complex Systems (ECCS), Jerusalem, Isreael.

Lisiecka, K. Ziembowicz, M. (2007) Measuring the stream of consciousness – Vallacher and Nowak’s Mouse Paradigm (referat) Quality Of Actions For Human Development, REAS conference, Zagrzeb, Chorwacja.

Nowak, A., Lisiecka, K., Ziembowicz, M., Grunt Mejer, K., Group as a dynamical system. (referat) Society of Experimental Social Psychology Preconference “New Directions in Group Research” 11 października, 2007, Chicago

Lisiecka, K, Nowak, A. (2007) How come I know that I will fail? An intellectual helplessness model of gender differences in spatial abilities, (poster) The second Warsaw-Jena seminar on victim/perpetrator relations in a changing Europe: Prejudice escalation and prejudice reduction, 13-15 kwietnia 2007, Warszawa

Lisiecka, K. Styła R., Ziembowicz M. (2007) Mouse Paradigm – capturing stream of consciousness,(referat) post-IACM (The International Association for Conflict Management) meeting on Dynamical Systems and Conflict, Budapest, Hungary

Borkowski, W., Lisiecka, K., Nowak, A. How fittest becomes intractable – evolutionary perspective on conflict (poster). “Dynamics and complexity of intractable conflicts”, Kazimierz Dolny, 19-22 października, 2006

Lisiecka, K. (2006). Gender differences in spatial skills – a learned helplessness model; and Iterated Function Systems as a metaphor for coding images in the brain (referat). “Workshop on Agent-Based Modeling of Socio-Economic Systems (with Direct and Indirect Interactions)”, Turyn, Włochy

Udział i współorganizacja konferencji: “Language simulations”, Uniwersytet Warszawski, 11-14 września 2006

Udział i współorganizacja konferencji: “Co3 meeting”, Uniwersytet Warszawski, 14-15 września 2006