Magdalena Roszczyńska-Kurasińska

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska

STANOWISKO / POSITION

Zastępca Dyrektora ISS / ISS Deputy Director

Adiunkt badawczy / Assistant Professor 

Członek Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii 
Member of the Center for Complex Systems and New Technologies 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Finanse behawioralne, psychologia podejmowania decyzji, rola zaufania w relacjach interpersonalnych, eksperymentalna psychologia ekonomiczna, modelowanie linii politycznych oraz e-partycypacja.

Her primary interest is in understanding of human behavior in social contexts, psychology of decision making, experimental economic psychology, the role of trust in interpersonal relations, policy modelling
                                                                               

                                                                                               e-mail: m.roszczynska@uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologi Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk społecznych w zakresie ekonomii, Universitet Paris 1 Pantheon-Sorbonne; obrona pracy doktorskiej przeprowadzona w trybie co-tutelle         

Uzyskanie tytułu magistra z psychologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Praca magisterska pt. „Jak przechytrzyć  rynek? Psychologia inwestora a analiza techniczna,
czyli identyfikacja reguł postępowania naiwnego inwestora.”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 •  Adiunkt naukowy, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B Zajonca, Uniwersytet Warszawski

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

 • Od 2018  „CLIC – Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse”. Projekt finansowany z Programu Horizon2020. Pełniona funkcja: adiunkt naukowy.
 • 2018 – 2019 SMART – Study on Mechanisms that Shape Social Media and their Impact on Society, contract notice: 2017/S 142-291425. Pełniona funkcja: badacz.
 • 2016 – 2018  „Ku behawioralnym analizom interwencji publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej metodyki badań”. Grant ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pełniona funkcja: członek zespołu badawczego.
 • 2012 – 2018  „Regulacyjna teoria wpływu społecznego – opracowanie nowej teorii wpływu społecznego”.   Grant ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki,
  nr 2011/02/A/HS6/00231. Pełniona funkcja: adiunkt naukowy.
 • 2013 – 2014  „Emergence by Design”. Projekt finansowany z Siódmego Programu Ramowego,
  nr 248128. Pełniona funkcja: asystent naukowy.
 • 2011  „Narzędzie informatycznego modelowania procesów społeczno- ekonomicznych towarzyszących transferowi technologii oraz roli Ośrodków Transferu Technologii w tym procesie”. Projekt realizowany na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Pełniona funkcja: członek zespołu badawczego.
 • 2009 – 2013  OCOPOMO (Open Collaboration for POlicy Modelling) – Otwarta współpraca jako czynnik wspierający modelowanie polityki. Projekt finansowany z Siódmego Programu Ramowego, nr 248128. Pełniona funkcja: menadżer projektu.
 • 2006 – 2009 Common Complex Collective Phenomena in Statistical Mechanics, Society, Economics, and Biology. Projekt finansowany z Szóstego Programu Ramowego, nr 12410. Pełniona funkcja: asystent naukowy.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • Współorganizacja i współprzewodniczenie sympozjum pt. „The Impact of  ICT on Citizens’ Well-being and the Right to the City”, które zostało zorganizowane w ramach Międzynarodowej konferencji “The 54th Hawaii International Conference on System Sciences”, Hawaii, 2021.
 •  Członek zespół kwalifikacyjnego dla programu Quantitative Psychology and Economics w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, 2020.
 • Członek  komitetu programowego warsztatu pt.: „Linked Democracy: AI for Democratic Innovation”, zorganizowanego na 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Melbourne, Australia, 2017.
 • Opieka nad stroną internetową Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i czasopisma Psychologia Społeczna. Pełniona funkcja: administrator strony, 2007-2006.
 • Organizacja konferencji ISS: „Dynamika procesów społecznych –perspektywa złożoności”, Warszawa, 2009.
 • Organizacja szkoły letniej “EU-China Summer School on Internet, Sciences, and Society (Warszawa), 2008.
 •  Organizacja konferencji poświęconej nierozwiązywalnym konfliktom – Dynamics and Complexity of Intractable Conflicts (Kazimierz Dolny), 2006.
 • Pomoc przy organizowaniu szkoły letniej – GIACS Summer School: Applications of Complex Systems to Social Sciences (Kazimierz Dolny), 2006.     

PUBLIKACJE

Rychwalska, A., Roszczynska-Kurasinska, M., Ziembowicz, K., & Pitt, J. V. (2021). Fitness for Purpose in Online Communities: Comminity Complexity Framework for Diagnosis and Design of Socio-Technical Systems. Frontiers in Psychology, 12, 4228.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.739415

Ziembowicz, K., Roszczynska-Kurasinska, M., Rychwalska, A., & Nowak, A. (2021). Predicting conflict-prone disputes using the structure of turn-taking: the case of Wikipedia. Information. Communication & Societyhttps://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1924224

Roszczynska-Kurasinska, M., Domaradzka, A., Wnuk, A., & Oleksy, T. (2021). Intrinsic Value and Perceived Essentialism of Culture Heritage Sites as Tools for Planning Interventions. Sustainability, 13(9), 5078. https://doi.org/10.3390/su13095078

Roszczyńska-Kurasińska, M., Domaradzka, A., Ślosarski, B., & Żbikowska, A. (2021). Facebook Data as Part of Cultural Heritage Investments Toolbox: Pilot Analysis of Users Interests
and Preferences Concerning Adaptive Reuse. Sustainability, 13(4), 2410. https://doi.org/10.3390/su13042410

Rychwalska, A., Goodell, G., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2021). Data Management for Platform-Mediated Public Services: Challenges and Best Practices. Surveillance & Society, 19(1), 22-36. https://doi.org/10.24908/ss.v19i1.13986 

Domaradzka, A. &  Roszczyńska-Kurasińska, M. (2021). The Impact of ICT on Citizens’ Well-being and the Right to the City. An Introduction. In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences p. 2474-2476.

Nowak, A., Vallacher, R., Rychwalska, A., Roszczynska-Kurasinska, M., Ziembowicz, K., Biesaga, M., Kacprzyk-Murawska, M. (2020). Target in Control. Social Influence as Distributed Information Processing. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-30622-9

Roszczynska-Kurasinska, M., Domaradzka, A., Ślosarski, B., Żbikowska, A. (2019) Embracing circularity in adaptive reuse – grassroots perspective. Proceedings of the STS Conference Graz 2019. Critical Issues in Science, Technology and Society Studies, 6 – 7 May 2019. Verlag der Technischen Universität Graz. DOI: 10.3217/978-3-85125-668-0-20

Olejniczak, K., Śliwowski, P., & Roszczyńska-Kurasińska, M. (2019). Behaviour architects: a framework for employing behavioural insights in public policy practice. Zarządzanie Publiczne/Public Governance, (47)(1), 18-32.

Pitt, J. V., A., Nowak, Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2019). Democratising Platforms for Social Coordination. IEEE Technology and Society Magazine, 38(1), 43-50.

Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2018). Polarization on Social Media: When Group Dynamics Leads to Societal Divides. W Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. DOI:10.24251/HICSS.2018.263

Roszczyńska-Kurasińska, M., Domaradzka, Anna (2018). The influence of values on the composition of well-being indexes from the perspective of cultural heritage and circular models. Urbanistica Informazioni, 278, 25-27.

Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2017). Value Sensitive Design for Peer Production Systems. IEEE Technology and Society Magazine, 36(3), 48-55.

Roszczynska-Kurasinska, M., Kacprzyk-Murawska, M., Rychwalska, A., Nowak, A.  (w druku). Between passive involvement and active participation – policy making on the crossroads.
In: P. Casanova, J-J Moreso (eds.), Anchoring Institutions. Democracy and Regulations in a Global and Half-automated World.

Pitt, J. V., Busquets, D., Diaconescu, A., Nowak, A., Rychwalska, A., Roszczyńska-Kurasińska, M. (2014). Algorithmic Self-Governance and the Design of Socio-Technical Systems.
W: A. Herzig, E. Lorini (red.) CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the European Conference on Social Intelligence (ECSI-2014), 1283, 262-273. http://ceur-ws.org/Vol-1283/

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk, M., Roszczyńska-Kurasińska, M., Jagielska, M. (2013). No need for speed: Modelling innovation adoption
in a heterogenous population. Advances in Complex Systems, 16(4-5), 1350025-1 – 1350025-28.

Pitt, J., Bourazeri, A., Nowka, A., Roszczyńska-Kurasińska, M., Rychwalska, A., Rodriguez Santiago, I., Lopez Sanchez, M., Florea, M., Sanduleac, M. (2013). Transforming big data into collective awareness for transformative impact on society. Computer, 46(6), 40-45.

Roszczyńska-Kurasińska, M., Kacprzyk, M. (2013). The dynamics of trust from the perspective of a trust game. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D.  Bree (red.). Complex human dynamics: from mind to societies. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 191-209.

Roszczyńska-Kurasińska, M., Nowak, A., Kamieniarz, D., Solomon, S., Andersen, J.V. (2012). Short and Long Term Investor Synchronization Caused by Decoupling. PLoS ONE 7(12): e50700. doi:10.1371/journal.pone.0050700

Bustos, S. M., Andersen, J. V., Miniconi, M., Nowak, A., Roszczyńska-Kurasińska, M., Bree, D. (2012). Pricing stocks with yardsticks and sentiments. Algorithmic Finance, 1, 183-190.

Roszczyńska, M. (2007). Agent na usługach psychologii, czyli możliwości zastosowania modeli agentowych w naukach społecznych. W: K. Winkowska-Nowak, A. Nowak, A. Rychwalska (red.) Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa