Maria Rogaczewska

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Maria Rogaczewska

STANOWISKO/POSITION
Asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych UW
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Kierownik ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW , Head of the “Social Challenges Unit”

m.rogaczewska@uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Ukończyła z wyróżnieniem filozofię w ramach Kolegium MISH UW, studiowała ponadto socjologię i antropologię, a także nauki polityczne na Uniwersytecie w Uppsali. Obroniła doktorat z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

BADANIA/RESEARCH

Specjalizuje się w badaniach z zakresu socjologii religii, społeczeństwa obywatelskiego, przemian więzi społecznych, rozwoju wspólnot lokalnych. Prowadzi też badania jakościowe, ewaluacyjne i pracuje jako analityk na zlecenie instytucji publicznych i pozarządowych, między innymi dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia “Szkoła Liderów”, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jako trenerka zajmuje się także szkoleniami i doradztwem z zakresu diagnozy środowiska lokalnego i budowania lokalnych strategii rozwoju. Współtwórczyni i koordynatorka w Projekcie Społecznym 2012.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Artykuły:

„I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me”: How Twenty- and Thirty-Somethings Live and Lose Their Religion in Poland (with Slawomir Mandes as co-author),  Journal of Contemporary Religion, May 2013 http://www.tandf.co.uk/journals/cjcr

Religijność bardziej intymna, WIĘŹ Tom 2-3 r. 2012, str. 18-24, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

Pokolenie Jana Pawła II: wspólnota doświadczenia i nowy wzór religijności, ZNAK r. 2011, str. 57-63, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

The Sleeping Giant – The Church’s Relationship with Civil Society, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL SOCIETY LAW Tom 8 r. 2010, str. 29-35

Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, TRZECI SEKTOR Nr 4 r. 2008, str. 1-10

Organizacje pozarządowe na rynku pracy – uniwersalne kompetencje czy unikatowe grupy, RYNEK PRACY Tom 151 Nr 1 r. 2006, str. 13-84, Joanna Tyrowicz, Maria Rogaczewska

 

Książki

Podręcznik dobrych praktyk programu „Wolontariat – Włącz Się!”, http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/podreczniki/publikacja_dobrych_praktyk_wws_wlkp.pdf, 2012

Podręcznik ABC konsultacji, 2010  http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/podreczniki/mini_podr%C4%99cznik_abc_konsultacji.pdf (publikacja zbiorowa)

http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/narzedzia/mapowanie_przestrzeni_przyjaznej_dla_ruchu_mini_podrecznik.pdf

Polacy – w pułapce autostereotypów?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2009 , Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys

 

Rozdziały w książkach

Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie przez lokalne instytucje, w: Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, str. 61-83, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2010, Maria Rogaczewska, Aleksandra Zając

Przestrzenie obywatelskie w Polsce – podaż i popyt, w: Foresight Obywatelski, str. 122-135, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, r. 2010 Maria Rogaczewska, Anna Giza-Poleszczuk

Skrępowany potencjał. Co jest potrzebne, aby Polacy rozwinęli swoje talenty?, w: Talenty Polaków, str. 5-10, r. 2010, Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys, Agata Dembek

Indywidualizacja społeczeństwa polskiego – próba diagnozy, w: W poszukiwaniu portretu Polaków, str. 25-34, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2009

Czy religia może odegrać rolę w modernizacji?, w: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, str. 123-127, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2008

Parafia rzymskokatolicka w środowisku lokalnym, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, str. 1-10, Wydawnictwo IFiS, r. 2008, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

Pokolenie JP II i społeczeństwo obywatelskie, w: Pokolenie JP II. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, red. Tadeusz Szawiel,  str. 142-178, SCHOLAR, r. 2008

Struktury kościelne na terenach wiejskich, w: Wiejskie organizacje pozarządowe, str. 77-102, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, r. 2008