Mirosława Marody

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Prof. dr hab. Mirosława Marody

STANOWISKO / POSITION

Członek zespołu Ośrodka Badań Politycznych / Member of the Centre for Political Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia społeczeństwa ponowoczesnego, społeczeństwo polskie, społeczna historia jednostki, psychologia społeczna, socjologia zmiany, teoria i praktyka mass mediów / sociology of post-modern society, Polish society, social history of the individual, social psychology, sociology of change, theory and practice of mass media

e-mail: marodymi@is.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

Profesor (nauki humanistyczne), dr hab. (socjologia), mgr (socjologia) / Professor (humanities), Ph.D. in sociology, M.A. in sociology

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS (selected)
 • Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2014
 • Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2010 (redaktor wraz z J. Kochanowiczem i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007
 • Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007 (redaktor wraz z: Jacek Kochanowicz i S. Mandes oraz współautor)
 • Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS, 2006 (redaktor wraz z D. Batorski i A. Nowak)
 • Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004 (wraz z A. Gizą-Poleszczuk)
 • Poles among Europeans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004, (redaktor wraz z: A. Jasińska-Kania i współautor)
 • Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004 (redaktor i współautor)
 • Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002, (redaktor wraz z: A.Jasińska-Kania i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002 (redaktor i współautor)
 • Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000; redaktor i współautor