Oswajanie rzeczywistości

oswajanie[highlight1]Autor:[/highlight1] Mirosława Marody (red.)

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Oswajanie rzeczywistości: między realnym socjalizmem a realną demokracją

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Instytut Studiów Społecznych

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1996
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Część I Sfera ekonomiczna
Mirosława Marody, Jak daleko stąd, jak blisko…do kapitalizmu
Renata Siemietiska, Mirosława Marody Miejsce i rola kobiet w nowym ładzie ekonomicznym
Paweł Morawski, Rola znajomości i powiązań w dyskursie szans życiowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Jan Poleszczuk, Ryzyko a struktura społeczna

Część II. Sfera polityczna
Renata Siemieńska, Zmieniający się świat ideologicznych pojęć
Aleksandra Jasińska-Kania, Między neo-liberaliznic i neo-socjalizmem: problemy krystalizacji prawicowych i lewicowych ideologii i wartości w Polsce
Renata Siemieńska. Tolerancja jako cecha pożądana przez Polaków

Część III. Sfera normatywna
Aleksandra Jasińska-Kania, Moralność obywatelska

Posted in publikacje.