Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych (2014-2016) [Grant SONATA]

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem dr Anny Domaradzkiej

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest uchwycenie kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców miasta, rozumianą tutaj jako poziom realizacji ich potrzeb, zarówno tych związanych ze zdrowiem, edukacją czy pracą, jak i społecznych, wynikających z potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z innymi. Szczególny nacisk zostanie położony na zbadanie związku między różnego rodzaju inicjatywami na rzecz rewitalizacji określonych obszarów miasta a jakością życia okolicznych mieszkańców. Przez rewitalizację rozumie się tutaj proces mający na celu doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w zdegradowanym obszarze miasta.

W szczególności badanie koncentruje się na przetestowaniu hipotezy o tym, że sposób organizacji przestrzeni miejskiej jest ściśle powiązany z gęstością i jakością relacji międzyludzkich.
Z hipotezą tą wiążą się trzy główne pytania badawcze:
1) Czy sposób organizacji przestrzeni miejskiej wpływa na gęstość i jakość relacji międzyludzkich?;
2) Czy gęstość i jakość relacji międzyludzkich przekłada się na zaangażowanie społeczne i wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu?;
3) Od czego zależy sukces miejskich interwencji w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców?