PGSW 2011 w ADS

Archiwum Danych Społecznych udostępniło zbiór danych i dokumentację Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Posted in Aktualności.