Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią i Sytuacją Kobiet Instytutu Studiów Społecznych im. prof. R. B. Zajonca UW, Katedra UNESCO Kobiety – społeczeństwo – rozwój oraz Katedra Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej  zapraszają na konferencję

„Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy:
oczekiwania i rzeczywistość”

8 kwietnia 2013 r., w godz. 16.00-20.00 (poniedziałek)

 

Miejsce: dawny budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 105 (I piętro)

Celem konferencji jest  prezentacja najnowszych badań dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (przedsiębiorstwach, administracji centralnej) w kontekście ich oczekiwań i aspiracji. Badania zostały zrealizowane w ramach projektów „Światowe Badania nad Wartościami”,   „Gender Index” oraz „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.

Program konferencji do pobrania.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 4 kwietnia 2013 r. na adres e-mailowy: issinfo@iss.uw.edu.pl

Posted in Aktualności.