Wiktor Soral

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Wiktor Soral

wiktor.soral@gmail.com

STANOWISKO / POSITION

Członek Ośrodka Badań Psychologicznych / Member of the Center for Psychological Research

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE / RESEARCH INTERESTS

– sprawczość i wspólnotowość w postrzeganiu siebie, swoich i innych

– struktura i funkcje tożsamości społecznej oraz kolektywnej samooceny

– reakcje na zagrożenie pozytywnej tożsamości społecznej

– psychologiczne podstawy oraz konsekwencje mowy nienawiści

– zastosowanie uogólnionych modeli liniowych, analiz wielowymiarowych, statystycznychsystemów uczących się oraz metod Monte Carlo w naukach społecznych, m. in. analiziebadań sondażowych

– reguły graficznej prezentacji danych liczbowych – Grammar of Graphics

EDUCATION

 • Ph.D. , Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland. (7/2017) Doctoral dissertation written under the supervision of prof. Mirosława Kofta.
 • 10/2011 – 7/2016
  Doctoral Program, Institute for Social Studies, University of Warsaw, Poland
 • 06/2015 – 07/2015
  ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI, U.S
 • 2010 M.A., Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland

RESEARCH EXPERIENCE

PUBLIKCAJE / PUBLICATIONS

Artkuły w czasopismach międzynarodowych

 • Bilewicz, M., Kamińska, O., Winiewski, M., Soral, W. (w druku) From disgust to contempt-speech. The nature of contempt on the map of prejudical emotions. Behavioral and Brain Sciences.
 • Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M. (w druku). Exposure to hate-speech increases prejudice through desensitization. Aggressive Behavior.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2017). When Authoritarians Confront Prejudice. Differential Effects of SDO and RWA on Support for Hate‐Speech Prohibition. Political Psychology, 38, 87-99.

Artykuły w czasopismach polskich

 • Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., Mikołajczak, M. (2016). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie. Konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna, 4, 474-488.

Rozdziały w książkach międzynarodowych

 • Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (in press/w druku). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.
 • Winiewski, M., Soral W., Bilewicz, M. (2015) Conspiracy theories on the map of stereotype content: Survey and historical evidence. [W:] M. Bilewicz, A. Cichocka, W. Soral (red.), The psychology of conspiracy (s. 23-41). Londyn: Routledge.

Rozdziały w książkach polskich

 • Kofta, M., Soral, W. (in press/w druku). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych? Mechanizmy psychospołeczne. [W:] M. Drogosz (red.) Podzielony umysł społeczny: Polacy po ćwierćwieczu demokracji. Warszawa: Liberi Libri.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., Skrodzka, M. (2017). Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych. [W:] J. Brzeziński (red.) Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich (s. 71-94). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Soral, W., Grzesiak-Feldman, M. (2015). Socjopsychologiczne wyznaczniki wiary w spisek smoleński. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 277-298). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri.
 • Soral, W., Winiewski, M. (2015). Polski Sondaż Uprzedzeń 2 – metodologia badania. [W:] A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 299). Warszawa: Liberi Libri.

Książki/raporty/prace zbiorowe

 • Winiewski, M., Hansen., K., Bilewicz, M., Soral, W., Świderska, A., Bulska, D. (2017). Mowa nienawiści, mowa pogardy. Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Bilewicz, M., Cichocka, A., Soral, W. (red.). (2015). The psychology of conspiracy. London: Routledge.
 • Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., & Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. [Hate speech. Research report]. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

AWARDS & FELLOWSHIPS

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej