Ośrodek Badań Psychologicznych

ZespółBadaniaKonferencjePublikacjeWspółpraca

KIEROWNIK OŚRODKA

Dr Anna Wnuk 

ZESPÓŁ OŚRODKA

 • Prof. UW dr hab. Michał Bilewicz
 • Dr Marek Drogosz
 • Prof. AEH dr hab. Janusz Czapiński
 • Prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • Prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Prof. dr hab. Maria Jarymowicz
 • Dr Lucyna Kirwil
 • Prof. dr hab. Mirosław Kofta
 • Prof. dr hab. Maria Lewicka
 • Prof. dr hab. Dominika Maison
 • Dr Marta Marchlewska
 • Dr Władysław Narkiewicz-Jodko
 • Dr Monika Prusik
 • Dr hab. Piotr Radkiewicz
 • Prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 • Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński
 • Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska
 • Dr Mikołaj Winiewski
 • Dr Irena Zinserling
 • Dr Katarzyna Sekścińska
 • Dr Wiktor Soral

Ostatnio realizowane prace badawcze:

Granty

 • „Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych – Rozszerzenie zakresu hipotezy kontaktu na rzeczywistość gier komputerowych” [NCN PRELUDIUM] (mgr Agnieszka Mulak)
 • „Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat” [NCN OPUS] (prof. dr hab. Dominika Maison)
 • „PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka” [NCN MAESTRO] (prof. dr hab. Bogdan Zawadzki)
 • „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej wśród osób ze zdrową i defensywną samooceną” [NCN PRELUDIUM] ( dr Marta Marchlewska)
 • „Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej” [NCN ETIUDA] (dr Marta Marchlewska)
 • „Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego Ja wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” [NCN PRELUDIUM] (dr Wiktor Soral)

Konferencje
Organizacja konferencji
 • M. Bukowski, M. Kofta: Sympozjum pt. „Poczucie Kontroli Nad Biegiem Zdarzeń A Społeczne Zachowania”. Konferencja PSP, wrzesień 2019.
 • S. Spencer & M. Kofta: Sympozjum p.t. „Exploring the Boundaries of Stereotype Threat: Lessons for Improving Performance in Real World Settings”. International Convention of Psychological Science, Paris, 6-10 March, 2019
 • M. Kofta, S. Reicher, M. Bilewicz: konferencja p.t. „ISPP Small Group Meeting: From conflict to dialogue? Learning the lessons of the Polish Roundtable” (24-26 lutego 2018). 
  Konferencja wspierana przez International Society of Political Psychology Small Grant
 • B. Zawadzki: konferencja kończąca program badawczy „PTSD: Diagnoza Terapia Profilaktyka”, Warszawa, 5 kwietnia 2018
 • Mirosław Kofta, Hazel Markus, Susan Fiske, Piotr Winkielman, Janusz Grzelak, Michał Bilewicz: konferencja naukowa z okazji 25-lecia ISS, n.t. „Agency and Control: Psychological Underpinnings and Societal Perspectives”, 3-5.11.2016, Institute for Social Studies, University of Warsaw.
 • D. Maison: konferencja “Young People in the World of Consumption/Konferencja marketingu młodzieżowego”, z udziałem  gościa zagranicznego: Joeri Van den Bergh, Insight, Belgia
 • M.Bilewicz wspólnie z prof. M. Lewicką, dr hab. T. Zaryckim dr hab. A. Domaradzką-Widła: konferencja„Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje”, która odbyła się 5 grudnia 2013 r. w Warszawie. 
 • G. Wieczorkowska, G. Burnstein: Conference „Questions Robert Zajonc asked”, Warsaw, Institute of Social Studies, University of Warsaw, 13-14 May, 2010, Warszawa.
 • M. Kofta, I. Fritsche i A. Guinote: Sympozjum p.t. „Control Deprivation and Intergroup Relations”. Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, 3-5 June, 2010, Gdańsk.
 • M. Kofta M. Bilewicz: Sympozjum p.t. „Anti-Semitism in Post-Transitional Central and Eastern Europe”. ISPP Conference on :From Totalitarianism Towards Democracy in Central and Eastern Europe”. November 2010, Warszawa.
Wystapienia na konferencjach i seminariach
 • Wnuk, A., Oleksy T. (2019). Place attachment, autochthony beliefs, and intergroup attitudes in a conflict setting: The case of Jerusalem. Referat. 42 nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Lisbon, Portugal.
 • Bulska, D. (2019). Intergroup failure of empathy in the context of political conflict. 100th Birthday Anniversary of Henri Tajfel, 9th Annual Tajfel Seminar, 23.06.2019. Poster.
 • Bulska, D., & Winiewski, M. (2019) .Antysemityzm a akceptacja przemocy antyżydowskiej. Zjazd PSPS, 20 22.09.2019, Poznań. Presentation.
 • Bulska, D., Bilewicz, M., Winiewski, M.,  & Bieńkowski, M. (2019). Przeciwdziałanie hejtowi na Twitterze: eksperyment terenowy. Zjazd PSPS, 20-22.09.2019, Poznań. Presentation.
 • Bulska, D., Druckman, D., & Jochemczyk, Ł. (21019). Turning points at the Round Table Talks. IACM Conference. 7-10.07.2019, Dublin. Poster.
 • Górska, G. (2019). Virtual reality as a meditative state enhancement tool. International Conference On the Neurophysiology of Silence (ICONS), 26-28 July 2019, Assisi, Italy. Poster.:
 • Górska, G. (2020). Prezentacja przyjęta na The Thirteenth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, Valencia, Spain, November 21-25, 2020 (nie odbędzie się z powodu COVID).
 • Kofta, M. (2019). Polskie myślenie spiskowe. Wokół Okrągłego Stołu. Wykład wygłoszony na II Festiwal Książki Psychologicznej, Sopot, 26.10. 2019.
 • Kofta, M., Sędek, G., Bilewicz, M., & Soral, W. (2019). Conspiracy antisemitism in intergroup/political context: From threatened social identity to threatened human agency. Tajfel Seminar, Warsaw, Polin, June 22-23, 2019.
 • Rędzio, A. M. (2019). Paradoksalne efekty zagrożenia stereotypem u olimpijek matematycznych. 2019 konferencja n.t. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa”. 23-24 maja 2019, Rzeszów.
 • Rędzio, A., & Kofta, M. (2019). Stereotype threat of woman-in-math may (sometimes) result in genuine performance improvement! Paper presented at the symposium on “Exploring the Boundaries of Stereotype Threat: Lessons for Improving Performance in Real World Settings”, International Convention of Psychological Science ICPS, Paris, 6-10 March, 2019.
 • Soral, W., & Kofta, M. (2019). Belief in the Polish 1989 Roundtable Conspiracy as a System-Justifying Narrative.  Symposium on “Conspiracy Theories and Fake News in Support of Populism”. Annual Meeting of ISPP, Lisbon, 12.07 – 15.07.2019.
 • Soral, W., Bilewicz, M., Winiewski, M., & Bulska, D. (2019).. Exposure to hate speech promotes depression and suicidal ideation among LGBT. ISPP Annual Meeting. Lisbon, 12.07 – 15.07.2019. Presentation.
 • Soral, W., Kofta, M., & Bilewicz, M. (2019). Poczucie braku kontroli oraz niepewności a wiara spisek żydowski. Konferencja PSPS, 20-22.09.2019.
 • Styrkacz, S. (2019). Promowanie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla romskich dzieci. Konferencja n.t. Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń. Uniwersytet Śląski w Cieszynie, 20.11.2019
 • Winiewski, M., & Bulska, D. (2019). „Superpozycja” treści stereotypu – aktywacja określonych wersji stereotypu w zależności od kontekstu. Zjazd PSPS, 20-22.09.2019, Poznań. Presentation.
 • Yakovina, A. (2019). Język narodowy jako wsparcie społeczne dla migrantów I ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Język i tożsamość”, 25 czerwca 2019 r., Instytut Romanistyki UW. Prezentacja.
 • Yakovina, A. (2019). National language as a social cure for Ukrainian immigrants in Poland. Conference on „Social identity and intergroup relations. 100th Birthday Anniversary of Henri Tajfel ”, June 23, 2019, Warsaw. Poster.
 • Kofta, M., Śnieżyński, M., Błażewicz, M., & Suszek, H. (2016). Gender Bias Among Male Psychoterapists: What Are the Reasons? General Meeting of ISPP, Warsaw, 13-16 July, 2016.
 • Kofta, M., Sędek, G., & Bukowski, M. (2016). Control Deprivation Leads to Cognitive Exhaustion: Mental After-Effects of Accumulating Lack-of-Control Experience. Conference on „Agency and Control: Psychological Underpinnings and Societal Perspectives”, 3-5.11.2016, Institute for Social Studies, University of Warsaw.
 • Baltatescu, S., & Prusik, M. (2015). Nostalgia and Subjective Well-being: a Comparison between Romania and Poland (EN). Conference: Quality of Life: a Challenge for Social Policy. Celebrating the 25th anniversary of the Research Institute for Quality of Life Bucharest, Romania,24.04.2015)
 • Ciążela, A. (2015). III Rzesza w filmie. V Konferencja Naukowa Zespołu Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Warszawa ,15-16.05 2015
 • Ciążela, A. (2015). Jak wzbudzić strach przed czarownicami w XXI wieku? (poster), V Konferencja Naukowa Zespołu Wpływu Społecznego „ZaBaWa”, Warszawa, 15-16.05.2015
 • Ciążela, A. (2015). Osoby dbające o środowisko naturalne w oczach warszawskich studentów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Filozofia zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 26.11. 2015
 • Kofta, M. (2015). Deprivation of Control, Uncertainty-How-to-Act, and Intergroup Cognition. 6th Tajfel Seminar, Warsaw, June 20, 2015.
 • Kofta, M., & Błażewicz, M. (2015). High Ingroup Identification Disarms Authoritarianism: Effects of Self-Uncertainty, RWA, and Ingroup Identity on Attitudes Toward Immigrant Groups. ISPP General Meeting, San Diego, July 3-6, 2015.
 • Kofta, M., Kobyliński, P. & Bukowski, M. (2015). Control Deprivation, Implicit Negative Mood, and (Inter)group Judgment. Conference on Control Motivation and (Social) Cognition, Cracow, June 30-July 2, 2015.
 • Kofta, M., Śnieżyńki, M., &  Błażewicz, M. (2015). Gender Bias Among Male Psychoterapists: What Are the Reasons?  The 10th Women in Culture Conference on „Gender, Culture & Migration 2015”, Gdańsk., March 6-7 2015.
 • Mulak, A., Grzelak, J. (2015) Preferencje i umiejscowienie kontroli a dobrostan psychiczny. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, 4-6 wrzesień 2015
 • Maison, D. (2016) “I Would Like to Help, but Not Everybody: Goal Related Determinants of Prosocial Behavior” poster, 17th Annual Convention of Society for Personality and Social Psychology (SPSP), January 28-30, San Diego, USA.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Winiewski, M., & Marchlewska, M. (2015). When authoritarians stand up against prejudice. Differential effects of SDO and RWA on hate speech prohibition. The 38 th annual scientific meeting of The International Society of Political Psychology, San Diego, USA.
 • Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., Winiewski, M. (2015). The bright side of authoritarianism? Differential effects of SDO and RWA on hate speech prohibition. Zakopane Winter Seminar, Zakopane, Polska.
 • Górska, P. & Marchlewska, M. (2015). Narcystyczna identyfikacja z grupą własną jako predyktor uprzedzeń wobec osób homoseksualnych. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Marchlewska, M., Cichocka, A., Golec de Zavala, A., Bilewicz, M., & Jaworska, M. (2015). Poczucie kontroli jako czynnik osłabiający kolektywny narcyzm oraz wzmacniający zdrową identyfikację z grupą własną. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Marchlewska, M. & Cichocka, A. (2015). On the role of visual perspective in retrieving self- threatening autobiographical events among individuals with secure and narcissistic self- esteem. Invited talk at School of Psychology, University of Kent, the U.K
 • Marchlewska, M., Kossowska, M., & Cichocka, A. (2015). Potrzeba domknięcia poznawczego jako predyktor wiary w teorie spiskowe. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Osowiecka, M., Marchlewska, M., Bilewicz, M., Soral, W., & Winiewski, M. (2015). Wpływ mowy nienawiści na skłonność do działań kolektywnych w grupie studentów z Ukrainy. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Osowiecka, M., Marchlewska, M., Soral, W., Bilewicz, M., & Winiewski, M. (2015). Mowa nienawiści jako czynnik zmieniający relację między seksizmem życzliwym, a dyskryminacją kobiet. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Soral, W., Bilewicz, M., Marchlewska, M., & Winiewski, M. (2015). Jasna strona prawicowego autorytaryzmu? Różnicowe efekty SDO i RWA na chęć zakazywania mowy nienawiści. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Łódź, Polska.
 • Soral, W., M., Bilewicz, Marchlewska, M., & Winiewski, M. (2015). Kiedy osoby autorytarne przeciwstawiają się uprzedzeniom. Różnicowe efekty SDO i RWA na chęć zakazywania mowy nienawiści. VI Seminarium Tajfelowskie: Od psychologii kontroli do psychologii spisków, Warszawa, Polska.
 • Błażewicz, M. i Kofta, M. Authoritarianism: what lies beneath. The Role of self-uncertainty in authoritarian perception of immigrant groups. 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, 9-12 lipca 2014, Amsterdam.
 • J. Grzelak “Różne tożsamości, różne patriotyzmy”. Konferencja o psychospołecznych uwarunkowaniach patriotyzmu. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, October 9.10.2014
 • J. Grzelak, „Individual Values and Behavior in Social Dilemmas. A Psychological Perspective” . Public Goods through Private Eyes, Project concluding conference, Uniwersytet Warszawski. 8.10.2014
 • Kofta, M., & Bilewicz, M., & Sławuta, P. (2014). Threatened National Identity and Its Consequences for Intergroup Relations. Conference on „What’s Next For Democratic Capitalism?” November 7-8, 2014, Warsaw, Poland.
 • Kofta, M., & Bilewicz, M. (2014). What Triggers Conspiracy Theories: Deprivation of Behavioral Control Over Political World or Loss of Meaning? The 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, July 9-12, 2014, Amsterdam.
 • Soral, W. & Kofta, M. (2014). Denial of the Outgroup’s Morality Helps Reestablish Pride in the Ingroup. The 17th General Meeting of the European Association of Social Psychology, July 9-12, 2014, Amsterdam.
 • Kofta, M., & Bilewicz, M., Sedek, G., & Sławuta, P. (2014). Anti-Semitism as a Dynamical Phenomenon. General Meeting of International Society for Political Psychology, 2014, 4-7 Rome, Italy.
 • Soral, W., & Kofta, M. (2014). Collective Narcissism and the Need For Cognitive Closure as the Predictors of Conspiracy Beliefs About Smolensk Catastrophe. General Meeting of International Society for Political Psychology, 2014, 4-7 Rome, Italy.
 • Soral, W. & Kofta, M. (2014). The Role Of Collective Narcissism and The Need For Cognitive Closure in Acquiring Conspiracy Beliefs About Smolensk Catastrophe. Tajfel Seminar, 18.06. 2014, Warsaw.
 • Maison. Beyond declaration. How to discover emotional reactions to advertising – about using biometric measurements in advertising testing. ICAP/IAREP Conference, Paris, 8-13.07.2014
 • Prusik, M. ISS UW, Structure of Collective Memories of the Period Before 1989 in Poland. (EN), Annual Convention of American Psychological Association, 08.08.2014, Washington (USA).
 • J. Grzelak, “Relacje międzygrupowe, faworyzacja i dyskryminacja z perspektywy współzależności społecznej” (z M. Winiewskim), Konferencja im. Tajfela, 9.06.2014
 • Bilewicz, L. Nijakowski. Ludobójstwo i czystki etniczne: perspektywy psychologii i socjologii. Konferencja „Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje”, Warszawa, 5.12.2013.
 • Maison, D. (2013). How to discover real emotional reactions to advertising? About using biometric measurements in advertising testing. International Conference on Psychology in Health, Education and Organizational Settings (ICP-HESOS). Psychology in Changing Global Context. 21-23.11.2013, Surabaya, Universitas Airlangga, Indonezja.
 • Maison, D., Pawlowska, B. (2013). How to discover “real” emotional reaction to controversial messages – about using facial emotional reactions for testing advertising. International Conference on Cognition, Emotion and Action (CEA 2013). 6-8.12.2013. Ahmedabad, IIT Gandhinagar, Indie.
 • Kofta, M.  & Bilewicz, M. (2013). The Functions of Conspiracy Theories: Regaining Sense of Cognitive or Behavioral Control Over Political World? Coference on “Motivation In Social Context: Theory And Practice”. Kraków, June 30–July 2. 2013.
 • Soral, W.  &  Kofta, M. (2013). Competence, morality and warmth as determinants of positive self-esteem at individual and collective levels. EASP Jena Worshop on Intergroup Processes, July 4th – 7th, 2013.
 • Soral, W.  &  Kofta, M. (2013). Morality Judgments Help Regain Pride From The Ingroup.Expert Workshop on Social Identity and Identity Change, University of Konstanz, Germany 06.06.-07.06.2013,
 • Winiewski, Anatomy of pogroms – structural antecedents of collective violence against minority group. Annual Scientific meeting of the International Society of the Political Psychology (ISPP), July 8-11, 2013, Herzliya, Israel
 • Winiewski, A. Sułek, Sondaż i metody statystyczne w psychologii i socjologii Konferencja „Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje”, Warszawa, 5.12.2013.
 • Formanowicz, M. Winiewski, The effect of Roma versus Gypsy label on stereotype content. Annual Scientific meeting of the International Society of the Political Psychology (ISPP), July 8-11, 2013, Herzliya, Israel
 • Formanowicz, M. Winiewski, The effect of exhibiting liberal/conservative political views on hiring decisions, , Annual Scientific meeting of the International Society of the Political Psychology (ISPP), July 8-11, 2013, Herzliya, Israel
 • Bilewicz, M. Three Forms of Antisemitism in Current Poland. Their Antecedents and Consequences. Conference on Antisemitism in Hungary and Poland: Genealogies, Transitions, Practices, 26.05.2010-27.05.2010, University College London, UK.
 • Cichocka, A., Rozum, J., Kofta, M. Golec de Zavala, A. (2010). Narcissistic feminism and reactions to gender-based discrimination (poster). Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, Gdańsk, 3-5 June, 2010.
 • Kofta, M. & Sławuta, P. (2010). Krzywda, jaką wyrządziliśmy „obcym”: Reakcje obronne vs. otwarcie kulturowe. Seminarium Tajfelowskie, Warszawa, 20-21 czerwca 2010.
 • Kofta, M. & Narkiewicz-Jodko, W. (2010). Control Deprivation and Intergroup Attitudes: The Role of Cognitive and Affective Deficits. Conference „Questions Robert Zajonc asked”, Institute of Social Studies, University of Warsaw, 13-14 May, 2010, Warszawa.
 • Kofta, M. & Narkiewicz-Jodko, W. (2010). Control deprivation and processing outgroup traits: The role of stereotypes and attitudes. Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, Gdańsk, 3-5 June, 2010
 • Maison, D. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Instytut Ekonomiczny NBP, seminarium naukowe, 6 kwietnia 2010 r.
 • Maison, D. Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery. Instytut Ekonomiczny NBP, seminarium naukowe, 12 października 2010 r.
 • Maison, D. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego oraz barier związanych z jego wykorzystywaniem. VII Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 17 listopada 2010. Klub Bankowca.
 • Maison, D. Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach?. Konferencja: „Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce?”. Narodowy Bank Polski, 13 grudnia 2010.
 • Maison, D. Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery. Posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w Polsce. Organizator: Departament Systemu Płatniczego NBP, 17 grudnia 2010.

Publikacje

Wnuk, A., Oleksy T., (2021) Place attachment and acceptance of smart city technologies, Proceedings of 54th Hawaii International Conference on System Sciences

Babińska, M., Bilewicz, M., Barth, M., & Fritsche, Immo (2020). Rola motywacji w reprezentacjach przeszłości: Kontrola i moralność. W: M. Kofta, A. M. Rędzio (red.). Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (s. 293 – 316). Warszawa: Liberi Libri.

Bulska, D., Haska, A., Winiewski, M., & Bilewicz, M. (2020). From Judeo-Polonia to Act 447: How and why did the Jewish conspiracy myth become a central issue in Polish political discourse? In: Astapova, A., Colăcel, O., Pintilescu, C., Scheibner, T. (eds.) Conspiracy Theories in Eastern Europe. Routledge.

Druckman, D., Bulska, D., & Jochemczyk, Ł.. (2020). Turning points at the Round Table Talks. Social Psychological Bulletin,14 (4),

Gorska, G., Cnotkowski, D., Kobyliński, P., &  Biele, C. (2020).  The use of virtual reality in mindfulness meditation. (post-conference publication). Presented at: The Thirteenth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions, held in Valencia, Spain during November 21 – 25, 2020

Kofta, M., & Rędzio, A. M. (2020). Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego. Wprowadzenie. W: M. Kofta, A. M. Rędzio (red.). Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (s. 13 – 23). Warszawa: Liberi Libri.

Kofta, M., & Soral, W. (2020). Belief in the Round Table conspiracy and political division in Poland. Social Psychological Bulletin14(4), 1-19. https://doi.org/10.32872/spb.v14i4.2435

Rędzio, A. M. (w druku). Zagrożenie stereotypem – wróg rozwoju dziedzin ścisłych. Edukacja – Technika – Informatyka.

Rędzio, A. M. (2020). Paradoksalne reakcje na zagrożenie stereotypem: znaczenie (braku) bezradności intelektualnej. W: M. Kofta, A. M. Rędzio (red.). Poczucie kontroli i niepewność: konsekwencje dla rozumienia świata społecznego (s. 223 – 248). Warszawa: Liberi Libri.

Styrkacz, S. (2020). Transnational e-Easter at the time of pandemic. The case study of the Polish Roma families in Poland and abroad.  W: Spotlight Centre of Migration Resarch Centre. Link: http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SPOTLIGHT-APRIL-2020-COVID1-2.pdf

Winiewski, M., & Bulska, D. (2020). Uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT – diagnoza zjawiska i jego konsekwencje. In: Dragan, W., Iniewicz, Ł. (eds.) Orientacja seksualna. Źródła i konteksty. Warsaw: Scholar.

Winiewski M., &  Bulska, D. (2020). Beating, ignoring or adapting by force. Development and initial validation of a Multidimensional Scale of Acceptance of Collective Violence. International Journal of Conflict and Violence, 14(1).

Winiewski, M.,  & Bulska, D. (2019). Stereotype content as a collective memory of place and its past intergroup relations. Social Psychological Bulletin, 14(2), Article e33471, https://doi.org/10.32872/spb.v14i2.33471 

Bulska, D., & Winiewski, M. (2018). Irrational Critique of Israel and Palestine: New Clothes for Traditional Prejudice? Social Psychological Bulletin, 13, e25497

Kofta, M., & Soral, W. (2018). Dlaczego ludzie szukają spiskowych wyjaśnień zdarzeń politycznych ?Mechanizmy psychospołeczne. [w:] M. Drogosz (red.). Podzielony umysł społeczny: Polacy po ćwierćwieczu demokracji (s. 147-168). Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Filomatów.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology, 48 (2), 109-117. (lista A)

Marchlewska, M., Cichocka, A., Panayiotou, O., Castellanos, K., Batayneh, J. (2018). Populism as identity politics: Perceived in-group disadvantage, collective narcissism, and support for populism. Social Psychological and Personality Science, 9 (2),151-162. (lista A)https://doi.org/10.1177%2F1948550617732393

Popiel A., Glibowska A., Zawadzki B., Cyniak-Cieciura M. (2018). Cechy Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (PMO) a objawy PTSD: wyniki badań prospektywnych i poprzecznych. Przegląd Psychologiczny, 61(3), 403-415.

Soral, W., Bilewicz, M., & Winiewski, M. (2018). Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization. Aggressive behavior, 44(2), 136-146. (lista A)https://doi.org/10.1002/ab.21737

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2018) The collective conspiracy mentality in Poland.W: J. P. Uscinski (red.), Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.
DOI:10.1093/oso/9780190844073.003.0025

Trzcińska A., Sekścińska K., Maison D. (2018), The role of self-control and regulatory foci in money-saving behaviours among children. Current Psychology, p. 1-11, doi:https://doi.org/10.1007/s12144-018-9944-1 (lista A)

Zawadzki B., Strelau J., Cyniak-Cieciura M., (2018). The development of the revised version of the Formal Characteristic of Behaviour – Temperament Inventory FCB-TI(R). Personality and Individual Differences, 127, 117-126 (lista A)

Bilewicz M. , Kamińska O., Winiewski M., Soral W. (2017). From disgust to contempt- speech: The nature of contempt on the map of prejudicial emotions. Behavioral and Brain Sciences, vol. 40.

Bilewicz M. , Soral W., Marchlewska M., Winiewski M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate-speech prohibition. Political Psychology, vol. 38, no. 1, ss. 87-99

Cichocka A., Golec de Zavala A., Marchlewska M., Bilewicz M., Jaworska M., Olechowski M.
(2017). Personal control decreases narcissistic but increases non-narcissistic in-group positivity. Journal of Personality, doi: 10.1111/jopy.12328

Marchlewska M., Cichocka A., Kossowska M. (2017), Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal Of Social Psychology, doi: 10.1002/ejsp.2308

Rędzio, A. m Kofta, M. (2017). Mechanizmy leżące u podstaw efektów zagrożenia
stereotypem: przegląd teorii. Psychologia Społeczna, vol. 4, s. 366-378.

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., & Mikołajczak, M. (2016). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie: konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna, 11 (4), 474-488.

Maison, D. (2016). Implicit Association Test (IAT): Using Computer-Based Methods to Measure Consumer Implicit Attitudes. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_8

Sekścińska K., Maison D., Trzcińska A. (2016), How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices. Frontiers in Psychology, 7: 1360, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01360

Wezowski, K. & Maison, D. (2016). Reading Facial Expression to Understand Human Videos (METV): The New Tool for Experimental Economics. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_10

Marchlewska, M., Czerniawska, E. & Oleksiak, K. (2016). Sniffing the mood for cooperation: Personality and odor induced affective states effects. Polish Psychological Bulletin.

Śnieżyński M., Błażewicz M. (2016), Pomoc psychospołeczna a perspektywa płci. Obraz kobiety i mężczyzny u osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychospołeczną i wpływ tego obrazu na czynności profesjonalne. Psychoterapia 2 (177), strony: 97-109

Toruńczyk-Ruiz S., Lewicka M. (2016), Perceived Social Diversity and Neighbourhood Attachment: The Role of Intergroup Ties and Affective Appraisals of the Environment. Evidence from Poland. European Journal of Social Psychology, 46 (7), s. 818-832 https://doi.org/10.1002/ejsp.2209

Bilewicz, A., &  Śpiewak, R. (2015). Enclaves of Activism and Taste. Consumer Cooperatives in Poland as Alternative Food Networks, Socio.hu Special Issue in English No.3 – The Social Meaning of Food, ss. 147-166, DOI: 10.18030/socio.hu.2015en.145

Bilewicz, M., Górska, P., Cichocka, A. & Szabo, Z. P. (2015). Ideological distinction. The political ideologies of social psychologists in the East and West. Ceskoslovenska Psychologie, 59, 127-134.

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., & Winiewski, M., (2015, in press). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate speech prohibition. Political Psychology.

Cichocka, A., Marchlewska, M., Golec de Zavala, A., & Olechowski, M. (2015). “They will not control  us”: In-group identification and belief in intergroup conspiracies. British Journal of Psychology.                                  doi: 10.1111/bjop.12158

Cichocka, A., Golec de Zavala, A., Marchlewska, M., &  Olechowski, M. (2015) Grandiose
delusions: Collective Narcissism, Secure In-group Identification and Belief in Conspiracies. W: M. Bilewicz, A. Cichocka, & W. Soral (red.), The Psychology of Conspiracy. London: Routlege.

Soral, W., & Marchlewska, M. (2015) Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, &  M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s.227-252). Warszawa: Liberi Libri

Tarnowska, M., Kofta, M., &  Jedliński, K. (2015). Osoba czy przypadek kliniczny? Podmiotowe postrzeganie pacjenta przez psychoterapeutę a pozytywna zmiana u pacjenta w toku psychoterapii. Roczniki Psychologiczne, XVIII, 3, 381-406

Pawlikowska, K., Maison, D. (2014). Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego.

Maison, D., Baran, T. (2014). Dobre bo (nie)polskie? O uwarunkowaniach i konsekwencjach i etnocentryzmu konsumenckiego. Marketing i Rynek, 10, s. 2-10.

Lara Benteler, Michał Bilewicz, Mikołaj Winiewski (2014). Traditionell und doch modern? Über die Zunahme von traditionellem Antisemitismus in Polen, W: W.Bergmann, M. Funck, D. Guven (red.) Jahrbuch für Antisemitismusforschung, Berlin: Metropol, s. 65 – 82.

Kofta, M., Baran, T., & Tarnowska, M. (2014). Dehumanization as a Denial of Human Potentials: The Naïve Theory of Humanity Perspective. In P. Bain, J. Vaes, & J. Ph. Leyens (Eds.), Humanness and dehumanization (pp. 256-275). New York: Psychology Press.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. Kuźmińska, A. (2014). Porównywalność danych sondażowych zebranych w różnych krajach. Psychologia Społeczna, 9, 128-143

Maliszewski, N., Kuźmińska, A. O., Wieczorkowska-Wierzbińska G., Werner- Maliszewska, A. (2014) The impact of explicit and implicit power motivation on educational choices. Polish Psychological Bulletin ,3, 275-285

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa. ISBN 978-83-62338-34-4

Winiewski, M., Bilewicz, M., Are surveys and opinion polls always a valid tool to assess
antisemitism? Methodological considerations. W: András Kovács and Michael L. Miller
(red.) Jewish Studies at the Central European University, 2013, Budapest: Central European University Press, s. 83-97.

Winiewski, M., Bilewicz, M., The emergence of antisemitism in times of rapid social change: Survey results from Poland. W: F. Guesnet i G. Jones (red.) Antisemitism in an era of transition: Genealogies and impast in post-communist Poland and Hungary. Peter Lang: Frankfurt, 2013, s. 187-214.

Bilewicz, M. (2011). Efekt wrażliwości. Rabunek i ludobójstwo. Znak, 670, 16-18.

Grzelak, J., Kuhlman, D., Yeagley E., Joireman, J. (2010). Attraction to Prospective Dyadic Relationships. [w:] W: M. Kramer, Tenbrunsel, A., M Bazerman (Eds) Social decision making (pp. 205-240). New York: Taylor & Francis Group.

Jarymowicz, M., Błaszczak, Imbir, K., & Stec, M. (2010). The Implicit Self-Reference Effect as a Manifestation of Implicit Attitudes (under review).

Kofta, M. (2010). Zagrożenie psychologiczne – pogarsza czy polepsza relacje międzygrupowe? [w:] A. Kolańczyk & B. Wojciszke (red.), Motywacje umysłu (s. 233-246). Sopot: Smak Słowa.

Radkiewicz, P. (2010). Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania w badaniach społecznych. „Psychologia Społeczna”, 5, 2?3 (14,) 142?161

Radkiewicz, P., Zieliński, M. (2010). Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować. „Psychologia Społeczna”, 5, 2?3 (14), 217?233.

Wierzbiński, J., (2010). Comparison of the data collected in different countries: methodological problems (Problemy metodologiczne porównywania danych zebranych w różnych krajach), W: M. Baliamoune-Lutz, A. Nowak, & J. Seagall (Eds), Understanding the Global Economy. Warszawa & Jacksonville. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW & Coggin College of Business. University of North Florida.

Współpraca międzynarodowa

Prof. UW dr hab. Michał Bilewicz współpracował z:

Lara Benteler (Uniwersytet Saarbrucken, Niemcy) 
Dr Johanna Ray Vollhardt (Clark University, USA) 
Prof. Stephen Reicher, (University of St. Andrews, Wielka Brytania)
Robert Boehm (Uniwersytet w Erfurcie, Niemcy)
Janin Dieckman (Uniwersytet w Jenie).

Dr Marek Drogosz and Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński współpracowali z:

Prof. Yoshi Kashima (University of Melbourne, Australia) 

Prof. dr hab. Janusz Grzelak współpracował z:

Prof. David Michael Kuhlman (University of Delaware, USA) 
Adam Stivers (University of Delaware, USA)
Prof. emeritus Toshio Yamagishi (University of Hokkaido, Japonia)

Prof. dr hab. Maria Jarymowicz współpracowała z:

Prof. Daniel Bar-Tal (Tel-Aviv University) 
Prof. Yoram Bar-Tal (School of Medicine, Tel-Aviv University) 

Dr Lucyna Kirwil współpracowała z:

Prof. L. R. Huesmann (University of Michigan, USA) 
Prof. Barbara Krahe (Uniwersity of Potsdam, Niemcy)

Prof. dr hab. Mirosław Kofta współpracował z:

Prof. Immo Fritsche ( Leipzig University, Niemcy)
Prof. Ana Guinote (University College London, Wielka Brytania) 
Prof. Hazel Markus (Stanford University, USA)
Prof. Susan Fiske (Princeton University, USA) 
Prof. Piotr Winkielman ( University of California, San Diego, USA) 

Prof. dr hab. Dominika Maison współpracowała z:

Prof. Vincenzo Russo (Libera Universita di Lingua e Comunicazione di Milano, Włochy) 
Dr Maurizio Mauro (Libera Universita di Lingua e Comunicazione di Milano, Włochy) 
Prof. Anthony Greenwald (University of Washington, Seattle, USA)

Dr Monika Prusik współpracowała z:

Dr Sergiu Baltatescu ( University of Oradea, Rumunia)

Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska współpracowała z:

Prof. Warren Thorngate (University of Michigan, USA)
Prof.  Richard Gonzales (University of Michigan, USA)
Prof .Eugen (Gene) M. Bernstein  (University of Michigan, USA). 

Dr Mikołaj Winiewski współpracował z:

Dr Johanna Vollhardt (Clark University, USA)  

Członkostwo w organizacjach naukowych

Prof UW dr hab. Michał Bilewicz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (wice-przewodniczący), International Society of Political Psychology (członek Governing Council);

Prof. dr hab. Dariusz Doliński: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (członek zarządu);

Dr Marek Drogosz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Prof. dr hab. Janusz Grzelak: European Association of Social Psychology, European Community Psychology Association; z nominacji APS został mianowany i pełni obowiązki członka Rady Programowej Centrum Badania Opinii Społecznej;

Prof. dr hab. Maria Jarymowicz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Dr Lucyna Kirwil: International Society for Research on Aggression (ISRA.), Midwestern Psychological Association, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (członek zarządu), Polskie Towarzystwo Psychologiczne;

Prof. dr hab. Mirosław Kofta: European Association of Social Psychology, International Society of Political Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Prof. dr hab. Maria Lewicka: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Prof. dr hab. Dominika Maison: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Dr Marta Marchlewska: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, International Society of Political Psychology, European Association of Social Psychology;

Dr Monika Prusik: International Society of Justice Research (ISJR, od 06.2014), International Society of Political Psychology (ISPP, od 05.2011); American Psychological Association (APA, od 10.2010), European Association of Social Psychology (EASP, od 01.2009), International Brain Research Organization (IBRO, od 03.2007), Polish Society of Social Psychology (PSPS, od 09.2008).

Dr Wiktor Soral: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, International Society of Political Psychology, European Association of Social Psychology;

Magdalena Stec: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński: European Association of Social Psychology, Society for Experimental Social Psychology; Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;

Dr Mikołaj Winiewski: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, International Society of Political Psychology;