Ośrodek Badań Psychologicznych

ZespółBadaniaKonferencjePublikacjeWspólpraca

Zespół Ośrodka Badań Psychologicznych
Kierownik

Mirosław Kofta

 • Mirosław Kofta (kierownik / head)
 • Michał Bilewicz
 • Marek Drogosz
 • Janusz Czapiński
 • Dariusz Doliński
 • Janusz Grzelak
 • Maria Jarymowicz
 • Lucyna Kirwil
 • Maria Lewicka
 • Dominika Maison
 • Marta Marchlewska
 • Władysław Narkiewicz-Jodko
 • Monika Prusik
 • Piotr Radkiewicz
 • Grzegorz Sędek
 • Jerzy Trzebiński
 • Grażyna Wieczorkowska
 • Mikołaj Winiewski
 • Irena Zinserling
 • Katarzyna Sekścińska
 • Wiktor Soral

Projekty badawcze realizowane w 2010 r.
Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • Dominika Maison, Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, (projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski)
 • Maria Lewicka i Monika Prusik, Raj utracony? Nostalgia za PRL-em a rola mechanizmów pamięci kolektywnej (grant promotorski, MNiSZW)
 • Piotr Radkiewicz, Autorytaryzm z perspektywy teorii tożsamości społecznej. Ujęcie zjawiska w kategoriach dynamicznego procesu wewnątrzgrupowego (grant MNiSZW)
Projekty BST
 • M. Bilewicz, Konsekwencje złożonych tożsamości społecznych
 • J. Grzelak, Krytyczna refleksja nad teorio-decyzyjnymi ujęciami współzależności społecznej i re-analiza danych empirycznych z badań własnych
 • Maria Jarymowicz i Magda Stec, Utajone faworyzowanie swoich względem obcych ? rasowo i narodowo (zróżnicowania międzyosobowe)
 • L. Kirwil, Kontakt z przemocą na ekranie pozostawia lękowe/traumatyczne doświadczenia?
 • M. Kofta, A. Cichocka, Kolektywny narcyzm a percepcja niesprawiedliwego traktowania członka grupy własnej
 • D. Maison, Wpływ dopasowania obszaru działalności charytatywnej i produktu do stereotypu odbiorcy pomocy na efektywność kampanii marketingu zaangażowanego społecznie (CRM)
 • P. Radkiewicz, Autorytaryzm jako fenomen grupowy. Nowe kierunki poszukiwań
 • J. Trzebiński, Narracyjność przekazu a zmiana postaw
 • J, G. Wieczorkowska, E. Bernstein, i J. . Wierzbiński, Testowanie teorii R. Zajonca dotyczącej kolejności urodzenia (birth order effect) na danych PGSS
 • J. Wierzbiński, G. Wieczorkowska, Zaufanie do organizacji. Porównania międzynarodowe na danych ISSP
 • M. Winiewski, Obraz kobiety i mężczyzny w reklamie telewizyjnej produktów kategorii „kobiecej”. Ewolucja w czasie

Konferencje
Organizacja konferencji
 • G. Wieczorkowska, G. Burnstein: Conference „Questions Robert Zajonc asked”, Warsaw, Institute of Social Studies, University of Warsaw, 13-14 May, 2010, Warszawa.
 • M. Kofta, I. Fritsche i A. Guinote: Sympozjum n.t. „Control Deprivation and Intergroup Relations”. Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, 3-5 June, 2010, Gdańsk.
 • M. Kofta M. Bilewicz: Sympozjum n.t. „Anti-Semitism in Post-Transitional Central and Eastern Europe”. ISPP Conference on :From Totalitarianism Towards Democracy in Central and Eastern Europe”. November 2010, Warszawa.
Wystapienia na konferencjach i seminariach
 • Bilewicz, M. Three Forms of Antisemitism in Current Poland. Their Antecedents and Consequences. Conference on Antisemitism in Hungary and Poland: Genealogies, Transitions, Practices, 26.05.2010-27.05.2010, University College London, UK.
 • Cichocka, A., Rozum, J., Kofta, M. Golec de Zavala, A. (2010). Narcissistic feminism and reactions to gender-based discrimination (poster). Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, Gdańsk, 3-5 June, 2010.
 • Kofta, M. & Sławuta, P. (2010). Krzywda, jaką wyrządziliśmy „obcym”: Reakcje obronne vs. otwarcie kulturowe. Seminarium Tajfelowskie, Warszawa, 20-21 czerwca 2010.
 • Kofta, M. & Narkiewicz-Jodko, W. (2010). Control Deprivation and Intergroup Attitudes: The Role of Cognitive and Affective Deficits. Conference „Questions Robert Zajonc asked”, Institute of Social Studies, University of Warsaw, 13-14 May, 2010, Warszawa.
 • Kofta, M. & Narkiewicz-Jodko, W. (2010). Control deprivation and processing outgroup traits: The role of stereotypes and attitudes. Conference on Motivation, Self-Regulation & Gender. Society for the Study of Motivation, Gdańsk, 3-5 June, 2010
 • Maison, D. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Instytut Ekonomiczny NBP, seminarium naukowe, 6 kwietnia 2010 r.
 • Maison, D. Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery. Instytut Ekonomiczny NBP, seminarium naukowe, 12 października 2010 r.
 • Maison, D. Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego oraz barier związanych z jego wykorzystywaniem. VII Posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. 17 listopada 2010. Klub Bankowca.
 • Maison, D. Co to jest wykluczenie finansowe i jakie są jego przyczyny? Jak wygląda wykluczenie finansowe w Polsce i w innych krajach?. Konferencja: „Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce?”. Narodowy Bank Polski, 13 grudnia 2010.
 • Maison, D. Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery. Posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w Polsce. Organizator: Departament Systemu Płatniczego NBP, 17 grudnia 2010.

Publikacje
 • Bilewicz, M. (w druku). Kto pomoże obcym? Wysoki status i silna identyfikacja z własną grupą jako ograniczenia zdolności do przyjmowania perspektywy grupy obcej. (W:) J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.) W kręgu najistotniejszych zagadnień psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo UW
 • Bilewicz, M. (2011). Efekt wrażliwości. Rabunek i ludobójstwo. Znak, 670, 16-18.
 • Grzelak, J., Kuhlman, D., Yeagley E., Joireman, J. (2010). Attraction to Prospective Dyadic Relationships. [w:] W: M. Kramer, Tenbrunsel, A., M Bazerman (Eds) Social decision making (pp. 205-240). New York: Taylor & Francis Group.
 • Jarymowicz, M., Błaszczak, Imbir, K., & Stec, M. (2010). The Implicit Self-Reference Effect as a Manifestation of Implicit Attitudes (under review).
 • Kofta, M. (2010). Zagrożenie psychologiczne – pogarsza czy polepsza relacje międzygrupowe? [w:] A. Kolańczyk & B. Wojciszke (red.), Motywacje umysłu (s. 233-246). Sopot: Smak Słowa.
 • Radkiewicz, P. (2010). Analiza dyskryminacyjna. Podstawowe założenia i zastosowania w badaniach społecznych. „Psychologia Społeczna”, 5, 2?3 (14,) 142?161
 • Radkiewicz, P., Zieliński, M. (2010). Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować. „Psychologia Społeczna”, 5, 2?3 (14), 217?233.
 • Wierzbiński, J., (2010). Comparison of the data collected in different countries: methodological problems (Problemy metodologiczne porównywania danych zebranych w różnych krajach), W: M. Baliamoune-Lutz, A. Nowak, & J. Seagall (Eds), Understanding the Global Economy. Warszawa & Jacksonville. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW & Coggin College of Business. University of North Florida.

Współpraca międzynarodowa
 • Michał Bilewicz współpracował z Robertem Boehmem (Uniwersytet w Erfurcie) oraz Janine Dieckman (Uniwersytet w Jenie).
 • Marek Drogosz i Jerzy Trzebiński współpracowali z prof. Yoshi Kashimą (University of Melbourne, Australia) – badania międzynarodowe nad związkiem między narracyjnością reprezentowania rzeczywistości społecznej a treścią kategorii narodowych i narodowej tożsamości.
 • Janusz Grzelak współpracował z prof. Davidem M. Kuhlmanem (University of Delaware, USA). Badania dotyczą atrakcyjności alokacji kontroli w sytuacjach współzależności społecznej.
 • Maria Jarymowicz współpracowała z:
  • prof. Danielem Bar-Tal’em, (Tel-Aviv University, Izrael) – w zakresie psychologii stosunków międzygrupowych., skupiając się a afektywnych determinantach złożonych konfliktów społecznych;
  • prof. Yoramem Bar-Tal’em (School of Medicine, Tel-Aviv University, Izrael) – badania dotyczą różnic płciowych w przetwarzaniu informacji.
 • Lucyna Kirwil współpracowała z:
  • prof.. L. R. Huesmannem w „Aggression Research Program”, Research Center for Group Dynamics in the Institute for Social Research at the University of Michigan, USA (do 2006 roku). Kontynuowany jest projekt „Emotional Responses to TV Violence”.
  • prof. Barbarą Krahe z Instytutu Psychologii Społecznej Uniwersytetu w Poczdamie (Niemcy) oraz L. Rowellem Huesmannem z Research Center for Group Dynamice, the Institute for Social Research, the University of Michigan (USA). Temat: „Rola emocjonalnego pobudzenia dla zależności między obserwowaniem przemocy na ekranie a zachowaniem agresywnym”
 • Mirosław Kofta współpracował z Prof. Immo Fritsche (Uniwersytet W jenie, Niemcy) i pro. Aną Guinote (Uniwersytet Kent, Wlk. Brytania) nad przygotowywaniem sympozjum na konferencji międzynarodowej.
 • Dominika Maison współpracowała z Prof. Anthony?m Greenwald?em (University of Washington, Seattle, USA). Obszar: Utajone postawy – metodologia pomiaru, utajone postawy konsumenckie.
 • Grażyna Wieczorkowska współpracowała m.in. z:
  • Prof. Gene?m Burnstein?em (University of Michigan, USA). Obszar współpracy: (1) punktowe i przedziałowe strategie samoregulacji a adaptacja psychologiczna i (2) Perspektywa psychoewolucyjna;
  • prof. Richardem Gonzalesem (University of Michigan, USA) – zastosowanie teorii punktowych i przedziałowych stylów samoregulacji do problemu nadwagi.
Członkostwo w organizacjach naukowych
 • Dariusz Doliński: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (członek zarządu);
 • Marek Drogosz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Janusz Grzelak: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Maria Jarymowicz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Lucyna Kirwil: International Society for Research on Aggression (ISRA.), Midwestern Psychological Association, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (członek zarządu), Polskie Towarzystwo Psychologiczne;
 • Mirosław Kofta: European Association of Social Psychology, International Society of Political Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Maria Lewicka: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Dominika Maison: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Magdalena Stec: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Jerzy Trzebiński: European Association of Social Psychology, Society for Experimental Social Psychology; Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
 • Grażyna Wieczorkowska: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;