Conferene of the „”Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies” (EFESEIIS) project

On February 17, 2015 a conference of the project „Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies” (EFESEIIS)  took place. Program of the conference available at Stakeholders-workshop-program-Warsaw-17th-February-2015 Picutres avaliable at: https://www.facebook.com/InstytutStudiowSpolecznych/posts/844190945629143

Konferencja projektu “”Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies” (EFESEIIS)

W dniu 17 lutego 2015 Instytut Studiów Społecznych zorganizował międzynarodową konferencję poświęconą tematowi Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 11 Uniwersytetów z 10 europejskich krajów, w tym: Albanii, Austrii, Francji, Holandii, Niemiec, Włoch, Polski, Serbii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Wydarzenie było częścią międzynarodowego projektu badawczego EFESEIIS (Enabling the Flourishing and Evolution of Social Entrepreneurship for Innovative and Inclusive Societies).

Konferencja stworzyła okazję do podzielenia się wspólnym doświadczeniem oraz najnowszymi wynikami badań w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii społecznej z uwzględnieniem podobieństw i różnic między poszczególnymi państwami na naszym kontynencie. Doskonałą okazją do dyskusji stały się warsztaty, w których wzięli udział interesariusze z całej Europy reprezentujący różne sektory, m.in.: banki, fundacje, inkubatory, władze lokalne, a także konsultanci, naukowcy,oraz sami przedsiębiorcy społeczni. Uczestnicy warsztatów podjęli starania w celu wspólnego wypracowania modelu ekosystemu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. W wyniku prowadzonych dyskusji stworzono także rekomendacje dotyczące przyszłej polityki korzystnej dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej, które następnie zostaną skierowane do Komisji Europejskiej.

Organizatorami konferencji byli: dr Ryszard Praszkier, dr Agata Zabłocka-Bursa i mgr Ewa Józwik.

Program dostępny pod linkiem: Stakeholders-workshop-program-Warsaw-17th-February-2015.

Galeria zdjęć z konferencji: https://www.facebook.com/InstytutStudiowSpolecznych/posts/844190945629143 

ROLA SOŁTYSÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZNOŚCIACH WIEJSKICH

1823_o1030_soltyski_

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ilona Matysiak

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

[highlight1]Wydawca:[/highlight1] Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, 2014

[highlight1]Spis treści:[/highlight1] Spis treści
[margin10]

[highlight1]Description: [/highlight1] Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego wzrostu liczby kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w ostatnich dekadach?
Książka została oparta na różnorodnym, jakościowym i ilościowym materiale empirycznym, zebranym przez Autorkę. Teorie kapitału społecznego i rekrutacji politycznej stanowią ramy prezentowanych tu analiz szeroko ujętych procesów przemian, jakim podlegają wzory współpracy oraz role społeczne kobiet i mężczyzn w polskich środowiskach wiejskich.

Link do strony książki w Wydawnictwie Scholar

Zaproszenie “”Kreatywność: skąd się bierze i jak ją zwiększać?” oraz “”Ekonomia społeczna w Polsce”

ISS zaprasza na prezentację wyników badań prowadzonych w instytucie na konwersatorium prof. A. Bliklego w dniu 9.10.2014 o godz. 16 w Ośrodku Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28.

Część I: Kreatywność indywidualna i w zespołach zadaniowych: skąd się bierze i jak ją zwiększać?
dr Ryszard Praszkier

Część II: Ekonomia społeczna w Polsce
Dr Ryszard Praszkier, Dr Agata Zabłocka-Bursa, mgr Ewa Józwik.

Więcej informacji: http://moznainaczej.com.pl/konwersatorium/najblizsze-konwersatorium

Zaproszenie na konferencję “”Sport in Health Policy”

ISS UW zaprasza na międzynarodową konferencję “Sport in Health Policy” organizowaną 16 października br. przez Centrum Wyzwań Społecznych UW pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i najprawdopodobniej Ministerstwa Zdrowia. Główny celem konferencji będzie omówienie problemu koordynacji pomiędzy profilaktyką zdrowotną a prowadzonymi na różnych szczeblach publicznymi politykami sportowymi. Konferencja na której występować będą wyłącznie specjaliści z zakresu wspomnianych dziedzin będzie miała charakter roboczy. Jej program, cele i założenia są dostępne w załączonym pliku: Sport w Polityce Zdrowotnej Konferencja UW_PL. Potwierdzenie przybycia oraz ewentualne pytania prosimy kierować na adres Marii Szymborskiej: m.szymborska@uw.edu.pl

ISR establised “University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund”

Eugene Burnstein, a social psychologist and senior research scientist emeritus at the University of Michigan’s Institute for Social Research (ISR), and Martha Burnstein, longtime friends of the ISS, have funded the “University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund” which will bring Polish students to Michigan to study at one of ISR’s two summer programs. Burnstein hopes the fund will “stabilize and institutionalize” the relationship between the two schools. Read more

burnsteins-slider

ISR ustanowił “„”University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund”

Eugene Burnstein, profesor psychologii społecznej i wybitny emerytowany badacz Institute for Social Research (ISR) na University of Michigan wraz ze swoją żoną Marthą Burnstein ustanowili w ISR „Fundusz wymiany naukowców społecznych z Uniwersytetem Warszawskim”. W przekonaniu fundatorów związanych od lat z ISS, ich Fundusz powinien ustabilizować i zinstytucjonalizować wymianę studentów między obiema instytucjami. Czytaj więcej

burnsteins-slider

Warsaw School of Data Analysis (WSAD)

The Warsaw School of Data Analysis (WSAD) is a joint project of COME UW, ICM UW and ISS UW. Registration for courses is now open. Participation in the WSAD project is fully free of charge and the University of Warsaw PhD students might be additionally granted by the ECTS. Classes will be held in English. More at  www.wsad.uw.edu.pl/en/

Warszawska Szkoła Analizy Danych (WSAD)

Rusza “Warszawska Szkoła Analizy Danych” (WSAD), wspólny projekt COME UW, ICM UW i ISS UW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział we WSAD jest całkowicie bezpłatny a w przypadku doktorantów UW premiowany punktami ECTS. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim. Szczegóły na stronie: http://www.wsad.uw.edu.pl/