Konferencja „Innowacje społeczne w polityce miast i działalności trzeciego sektora”

Konferencja „Innowacje społeczne w polityce miast i działalności trzeciego sektora – jako sposoby przeciwdziałania/ zapobiegania wykluczeniu” odbędzie się w dniu 13 maja 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek dawnego CIUW-u, I piętro, s. 106.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu “WILCO. Lokalne innowacje polityki społecznej na rzecz spójności” (www.wilcoproject.eu) współfinansowanego przez Komisję Europejską. Polska część badań jest realizowana przez zespół Instytutu Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się również dyskusja panelowa na temat „Doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań władz lokalnych i organizacji pozarządowych Warszawy i Płocka na rzecz przeciwdziałania i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.”

Program konferencji oraz najważniejsze informacje o projekcie do pobrania.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 9 maja 2013 r. na adres:malgorzata.perkowska@kprm.gov.pl poprzez odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Odnowienie pamięci: pamięć i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej

W dniach 3-4 maja 2013 odbędzie się w Mińsku Białoruskim konferencja “Odnowienie pamięci: pamięć i społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej”. ISS UW jest partnerem jej organizatorów a wśród prelegentów jest kilku przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego. Poza nimi wstąpi szereg znanych badaczy z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy.

 

Szczegółowy program w załączonym linku http://palityka.org/2013/04/pragrama-mizhnarodnaj-kanferencyi-adnaulenne-gistoryi/

Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość

Ośrodek Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią i Sytuacją Kobiet Instytutu Studiów Społecznych im. prof. R. B. Zajonca UW, Katedra UNESCO Kobiety – społeczeństwo – rozwój oraz Katedra Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej  zapraszają na konferencję

„Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy:
oczekiwania i rzeczywistość”

8 kwietnia 2013 r., w godz. 16.00-20.00 (poniedziałek)

 

Miejsce: dawny budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 105 (I piętro)

Celem konferencji jest  prezentacja najnowszych badań dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (przedsiębiorstwach, administracji centralnej) w kontekście ich oczekiwań i aspiracji. Badania zostały zrealizowane w ramach projektów „Światowe Badania nad Wartościami”,   „Gender Index” oraz „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.

Program konferencji do pobrania.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 4 kwietnia 2013 r. na adres e-mailowy: issinfo@iss.uw.edu.pl

Porozumienie o współpracy z Centrum na Europę i Eurazję im. Ronalda i Eileen Weiserów

nav_WCEE2ISS UW podpisał porozumienie o współpracy z Centrum na Europę i Eurazję im. Ronalda i Eileen Weiserów (The Ronald and Eileen Weiser Center for Europe and Eurasia) na Uniwersytecie Michigan w celu promocji wymiany naukowej i akademickiej w dziedzinie nauk społecznych.

Mając na uwadze znaczenie współpracy międzynarodowej, WCEE i ISS planują wspierać wspólne projekty badawcze, wymianę publikacji naukowych i raportów, organizację sympozjów, warsztatów i konferencji, jak również rozwój oraz wymianę kadry naukowej obu instytucji. Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora ISS Tomasza Zaryckiego i Annę Grzymałę-Busse – dyrektora WCEE i Weiser Center for Emerging Democracies. Porozumienie wchodzi w życie w roku akademickim 2013/2014.

 

Weiser Center for Europe and Eurasia wspiera badania naukowe kadry i studentów, dydaktykę, jak i różnego typy współpracę ukierunkowaną na lepsze poznanie instytucji, kultur i historii krajów regionu. WCEE razem z Centrum Studiów Europejskich (Center for European Studies), Centrum Studiów Rosyjskich, Wschodnioeuropejskich i Eurazjatyckich (Center for Russian, East European, and Eurasian Studies) i Centrum Wschodzących Demokracji im. Weiserów (Weiser Center for Emerging Democracies) mieści się w Instytucie Międzynarodowym (International Institute) na Uniwersytecie Michigan. Centrum przybrało imię Ronalda i Eileen Weiserów aby uhonorować ich działalność na Słowacji, gdzie w latach 2001-2004 Ronald Weiser był ambasadorem Stanów Zjednoczonych. WCEE zaczęło swą działalność we wrześniu 2008 roku. http://www.ii.umich.edu/wcee

Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP

Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję naukową pt. “Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP“.

Konferencja odbędzie się we wtorek 8 stycznia 2013 r., w nowym gmachu BUW, ul. Dobra 56/66, sala 256. Start o godzinie 11.

 

W 2011 roku Ośrodek Badań Socjologicznych ISS udostępnił dane z dwóch kolejnych edycji badania International Social Survey Programme – ISSP (http://www.issp.org/).

W dniu 8 stycznia 2013 roku zostanie zorganizowana przez ISS konferencja naukowa pt. “Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP“, której celem będzie przedstawienie wybranych wyników tych międzynarodowych badań. W konferencji wezmą udział zarówno doświadczeni badacze, jak i młodsi naukowcy, którzy prezentować będą wyniki prac odwołujących się do rezultatów badań ISSP.

Program konferencji do pobrania.

Konf_2011-01-08_v1

Dziesięć procent bieli

17 grudnia 2012, godz. 18.00 w CSW (Zamek Ujazdowski) otwarcie wystawy “Dziesięć procent bieli” zrealizowanej przy udziale zespołu OBUZiNT ISS UW w ramach projektu Qlectives.

[Klik]

Co powoduje, że niektóre transformacje społeczne są trwałe i głębokie?

Prof. Andrzej Blikle wraz z Instytutem Studiów Społecznych UW jako współorganizatorem merytorycznym spotkania zapraszają na wystąpienie dr Ryszarda Praszkiera “Co powoduje, że niektóre transformacje społeczne są trwałe i głębokie? Kapitał społeczny na przykładzie polskiej podziemnej Solidarności, amerykańskiego Ruchu Praw Obywatelskich oraz pokojowych przemian w Kraju Basków”. Spotkanie odbędzie się w ramach konwersatorium “Kompleksowe zarządzanie jakością”

13 grudnia 2012, czwartek, godz. 16:00 ? 20:00.

Adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28.

Wstęp wolny.

Więcej informacji (link)

Rekrutacja na studia doktoranckie 2012/2013

Instytut Studiów Społecznych im. prof. R. B. Zajonca, UW,
w porozumieniu z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW

ogłasza rekrutację na rok akademicki 2012/2013

na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie o charakterze interdyscyplinarnym

(socjologia, psychologia, ekonomia, nauki polityczne)