ISS recieved “A” category

The Scientific Committee for Evaluation of Scientific Units (KEJN), in assessing the achievements of scientific institutions in Poland for the years 2013-2016, awarded the Robert Zajonc Institute for Social Studies “A” category, confirming the highest level of research carried out in ISS and its significant scientific potential. Thank you to all who contributed to this excellent evaluation of the Institute!

Marta Marchlewska defended her Ph.D.

Congratulations to Marta Marchlewska, a graduate of doctoral studies ISS, winner of numerous awards and grants, on the defense of her Ph.D. Thesis. Her doctoral dissertation entitled “Autobiographical Memory in the Service of Me: The Role of Visual Endangering Events from Autobiographical Memory” has been written under the supervision of prof. Mirosława Kofta, supporting promoter was Aleksandra Cichocka.

Conference “Questions Robert Zajonc asked”

On May 13-14, 2010 the University of Warsaw celebrated the scientific achievements of Professor Robert B. Zajonc, one of the most creative and influential social psychologist of the XXth century. Born and raised in Poland, he immigrated to the US in 1948 but his ties to his motherland remained strong throughout his scholarly career. Not only was Professor Zajonc a member of the Polish Academy of Sciences and the recipient of an honorary doctorate from the University of Warsaw, he was also instrumental in establishing the Institute for Social Studies (ISS) at the University of Warsaw in 1991 as a sister institution of the Institute for Social Research (ISR) at the University of Michigan.

To commemorate Professor Zajonc’s role in its founding, ISS was proudly renamed the Robert B. Zajonc Institute of Social Studies.

As part of the commemoration there was the joint ISS-ISR conference in which several of his fellow scientists discussed Professor Zajonc’s work and its impact on their own thinking and research. The list of speakers include: T. Antonucci, E. Burnstein, J. Cacioppo, B. Gomes de Mesquita, J. Grzelak, R. Huesmann, J. S. Jackson, M. Jarymowicz, S. Kitayama, M. Kofta, H. Markus, S. Murphy, P. Niedenthal, A. Nowak, R. Ohme, J. Reykowski, Y. Schul, R. Siemieńska, G. Wieczorkowska-Wierzbińska, F. Winkielman.

More


May, 13 , 2010 (Thursday)

 • Opening address by: Professor Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rector of the University of Warsaw,
  Professor James S. Jackson, Director of the Institute for Social Research, University of Michigan, VIDEO
  Professor Renata Siemienska, Director of the Institute for Social Studies, University of Warsaw, PDF
  and Professor Rowell Huesmann, Director of the Research Center for Group Dynamics, University of Michigan.
 • Presentations:
  • Hazel Markus, “Culture, Class and Zajonc”, VIDEO
  • Eugene Burnstein, “The Social Mind and a Scientist from Łódź”, PDF, VIDEO
  • Batja Gomes de Mesquita, “Emotional Change: Bob, me, and other immigrants”, PDF, VIDEO
  • John Cacioppo, “Human nature and the need for social connection”, PPTX VIDEO
  • Toni Antonucci, “Mere Exposure to People, Places and Cultures”, PDF, VIDEO
  • Rowell Huesmann, “Cold Aggression and Exposure to Violence: Evidence from America, Poland, and Germany”, PDF, VIDEO

May, 14, 2010 (Friday)

 • Robert Zajonc’s Impact on Polish psychology.
  Joint presentation chaired by Janusz Reykowski.
  Presentations:

  • Janusz Grzelak, “Control preferences. Ten years after….” PDF
  • Maria Jarymowicz, “Understanding human emotions – Zajonc’s 1979 fundamental distinctions” PDF,
  • Mirosław Kofta & Władysław Narkiewicz-Jodko, “Control Deprivation and Intergroup Attitudes: The Role of Cognitive and Affective Deficits” PDF,
  • Rafal Ohme, “Bob’s idea of the unconscious affect and its >>Polish extension<<” PDF,
  • Andrzej Nowak, “A model of affect cumulating with and without awareness”
  • Janusz Reykowski, “Bob was also interested in the role of psychologists in solving the social conflicts” PDF,
  • Grazyna Wieczorkowska, “Intervality, birth order and genocide” PDF.
 • Presentations:
  • Shinobu Kitayama, “Cultural Neuroscience of the Self: Understanding the Social Grounding of the Brain”, PDF, VIDEO
  • Yaacov Schul, “The cost of trust: Lessons from social cognition research”, PDF, VIDEO
  • Sheila Murphy, “Feeling without thinking : Affective Primacy and the Nonconscious Processing of Emotion”, PDF, VIDEO
  • Paula Niedenthal, “Embodying Smiles”, VIDEO
  • Piotr Winkielman, “Emotion and Cognition”, PDF, VIDEO
 • Closing Celebration. A VIDEO of Bob [1989] followed by comments from members of his family and close friends.
 • Toasts and speeches VIDEO

Agnieszka Mulak otrzymała grant NCN PRELUDIUM

Agnieszka Mulak otrzymała właśnie grant NCN typu PRELUDIUM na realizację projektu p.t. „Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych – Rozszerzenie zakresu hipotezy kontaktu na rzeczywistość gier komputerowych”. Serdecznie gratulujemy! Streszczenie projektu.

Dyskusja wokół książki “”Totem inteligencki”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFIS PAN) i Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego (ISS UW) zapraszają na otwartą dyskusję wokół książki Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego „Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej”
Komentarze wprowadzające do dyskusji z udziałem autorów wygłoszą prof. Zbigniew Mikołejko (IFIS PAN) i dr Michał Łuczewski (IS UW)

Spotkanie odbędzie w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w sali 268 (drugie piętro) Pałacu Staszica w W-wie (ul.Nowy Świat 72). Możliwość zakupu książki on-line: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2568&
Zapr_21_czerw

Invitation for lectures by Max-Stephan Schulze (LSE) & Nikolaus Wolf (Humboldt Univ)

Faculty of Economic Sciences of the University of Warsaw and ISS invite you for the following lectures on May 18, 2017 :

– at 1.00 pm  by Professor Max-Stephan Schulze (London School of Economics)

Capital Market Integration in Europe, 1350-1800

– at 3.00 pm. by Professor Nikolaus Wolf (Humboldt-Universität zu Berlin)

Regional Economic Growth in Germany, 1895-2010

Venue: “Aula C” Faculty of Economic Sciences, Długa Street 44/50.

Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

 Autorzy:  Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki 

 Tytuł:  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

 Wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe “Scholar”

 Miejsce wydania:  Warszawa 2017

 Linki:  Spis treści, księgarnia

 Opis 

Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia roli spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu polskiego modelu obywatelskiego oraz opisanie roli tego dziedzictwa i środowisk je pielęgnujących dla innych grup społecznych w Polsce, zwłaszcza dla inteligenckiej elity. Książka obejmuje studium socjologiczne środowiska spadkobierców najważniejszych polskich rodów arystokratycznych i znanych rodzin ziemiańskich, omówienie badań nad społeczną percepcją tradycji i środowisk szlacheckich i ich obrazem w przestrzeni publicznej oraz przegląd międzynarodowego, przede wszystkim europejskiego, kontekstu podobnych sieci społecznych.

Centralna teza książki głosi, że środowiska arystokratyczne i postziemiańskie pozostają w kluczowej – dla zrozumienia ich społecznej pozycji – relacji wobec inteligencji. Historycznie relacja ta była w dużym stopniu antagonistyczna, jednak po roku 1918, który można uznać za symboliczny moment ustanowienia II Rzeczypospolitej jako swoistej „republiki inteligenckiej”, osłabiona arystokracja i ziemianie zaczęli obejmować rolę wewnętrznej inteligenckiej subelity. Potomkowie znanych rodzin arystokratycznych i ziemiańskich stali się istotną częścią elity inteligenckiej republiki, a relacje z nimi można uznać za symboliczny probierz inteligenckich roszczeń do przywództwa obywatelskiego i moralnego oraz własnej elitarności. Tak nakreślony kontekst analityczny pozwolił postawić tezę o arystokracji i – szerzej – o potomkach elit szlacheckich jako o inteligenckim totemie. Wokół takiego totemu, rozumianego jako kluczowy symbol ciągłości historycznej polskich elit, kształtowana jest współczesna polska tożsamość obywatelska. Zaproponowana w książce interpretacja relacji arystokracji, ziemiaństwa i elit szlacheckich z inteligencją, służąca zrozumieniu genezy nowoczesnego polskiego modelu obywatelstwa, stanowi propozycję nowego ujęcia historycznej ewolucji polskich hierarchii społecznych w kategoriach socjologicznych. Podejście to jest też próbą rozwoju krytycznej, zorientowanej historycznie i porównawczo analizy nad obywatelstwem polskim.