SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY

spoleczna-mapa[highlight1]Autor:[/highlight1] Janusz Grzelak , Tomasz Zarycki

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2004
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
Książka jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych stolicy. Ukazują także ogólniejsze prawidłowości transformacji systemu politycznego i ekonomicznego, występujące z różnym natężeniem w skali całego kraju.
Autorzy odwołali się w badaniach i interpretacji wyników do najnowszych osiągnięć teorii i metodologii nauk społecznych. Dzięki temu książka może stanowić źródło cennych metodologicznych inspiracji.

O zróżnicowaniu społecznym i warunkach życia mieszkańców Warszawy, ich aktywności społecznej i politycznej, społecznych i ekonomicznych aspektach zarządzania miastem, percepcji przestrzeni społecznej miasta, migracjach zagranicznych i ich społecznych konsekwencjach w książce piszą: Janusz Grzelak, Tomasz Zarycki, Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Krystyna Skarżyńska, Irena Zinserling, Bohdan Jałowiecki, Magdalena Krajewska, Karol Olejniczak, Renata Siemieńska, Dominik Batorski, Wojciech Dziemianowicz, Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska, Andrzej Pyszkowski, Jacek Szlachta, Maria Lewicka, Ewa Jaźwińska, Paweł Kaczmarczyk, Krystyna Iglicka, Agnieszka Weinar, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Mirosław Kofta, Ewa Kępińska i Marek Okólski.

Link do księgarni

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO

aktorzy[highlight1]Autor:[/highlight1] Renata Siemieńska – wybór i opracowanie

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2003
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje obecność kobiet przywódców w mediach. Richard E. Matland bada zależność między systemami wyborczymi a zwiększonym uczestnictwem kobiet w polityce. Ronald Inglehart wraz z Pippą Norris podejmują temat zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym. Sidney Tarrow porównuje ruch studencki końca lat sześćdziesiątych z ruchem feministycznym. Renata Siemieńska analizuje różnice i podobieństwa między uczestnictwem w życiu publicznym Polek i Polaków oraz obywateli Unii Europejskiej.
Antologia wzbudzi zapewne zainteresowanie studentów, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmujących się socjologią, naukami politycznymi i gender studies.

Link do księgarni

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO

aktorzy[highlight1]Autor:[/highlight1] Renata Siemieńska – wybór i opracowanie

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2003
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje obecność kobiet przywódców w mediach. Richard E. Matland bada zależność między systemami wyborczymi a zwiększonym uczestnictwem kobiet w polityce. Ronald Inglehart wraz z Pippą Norris podejmują temat zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym. Sidney Tarrow porównuje ruch studencki końca lat sześćdziesiątych z ruchem feministycznym. Renata Siemieńska analizuje różnice i podobieństwa między uczestnictwem w życiu publicznym Polek i Polaków oraz obywateli Unii Europejskiej.
Antologia wzbudzi zapewne zainteresowanie studentów, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmujących się socjologią, naukami politycznymi i gender studies.

Link do księgarni

Social change: adaptation and resistance

social-change[highlight1]Autor:[/highlight1] Tatiana Klonowicz, Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Social change: adaptation and resistance

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Warsaw University, Institute for Social Studies Press

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2002
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
The transition to democracy and a market economy in Central and Eastern Europe was a watershed in 20th century European History and Poland was at its center. That Poles were intelligently militant and highly effective political actors is well known. What is less recognized is that they were also excellent observers and analysts of these events. Poles were probably the first to do research on the transition and to systematically examine its Willi and psychological consequences. They were able to integrate the various research efforts within a single research organization, the Institute for Social Studies (ISS) at Warsaw University–a sister institution to the Institute for Social Research at the University of Michigan. This volume presents the effort by team of scholars from the ISS in exploring and testing their ideas about the dynamics of social change.
Eugene Bountreln Professor in Psychology ISR University of Michigan Affiliate member of ISS

Social change

social-change[highlight1]Autor:[/highlight1] Tatiana Klonowicz, Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Social change: adaptation and resistance

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Warsaw University, Institute for Social Studies Press

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2002
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
The transition to democracy and a market economy in Central and Eastern Europe was a watershed in 20th century European History and Poland was at its center. That Poles were intelligently militant and highly effective political actors is well known. What is less recognized is that they were also excellent observers and analysts of these events. Poles were probably the first to do research on the transition and to systematically examine its Willi and psychological consequences. They were able to integrate the various research efforts within a single research organization, the Institute for Social Studies (ISS) at Warsaw University–a sister institution to the Institute for Social Research at the University of Michigan. This volume presents the effort by team of scholars from the ISS in exploring and testing their ideas about the dynamics of social change.
Eugene Bountreln Professor in Psychology ISR University of Michigan Affiliate member of ISS

Inteligencja motywacyjna

inteligencja-motywacyjna[highlight1]Autor:[/highlight1] Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Wydaw. Inst. Studiów Społecznych

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1998
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
Extraordinarily interesting and provocative theory and do. ta on decision strategies and action styles in social situations. By an ingenious use of surveys and experiments Wieczorkow. ska demonstrates not only that similar action styles are display. ed over a variety of domains (e.g., accepting a job, purchasing a consumer good, choosing a vacation), but also the conditions under which a particular style or strategy encourages planning and persistence, reduces distraction and vacillation, speeds decisions, and increase understanding of others’ preference StIVO turns, If this were not enough, she goes on the show how a person adapts to the re. volutionary changes that have occurred in Polish society since 1989 depends on his or her style. In short. this monograph describes an important and innovative project that must be mad by any researcher interested in individual differences in goal setting, decision making, well being in real social contexts.
Professor Eugene Bornstein University of Michigan Ann Arbor

Prof. Wiemorkowska’s book opens an original and important line of inquiry for decision research. The cost-benefit analysis of decisions and the assumption that preferences remain constant over the course of the decision process make for elegant mathe-matical analysis but fail in representing every day reality. The cost-benefit focus and its monetization obscure the fact that q so compellingly demonstrated in Prof. Wieczorkowska’s research, namely that there are profound differences predating the actual decision work. We learn from Prof. Wieczorkowska’s converging experiments and studies that not everybody categorizes the available and possible alternatives in the same way. The data cited in this important book show quite clearly that those people who view their alternatives on a continuum or interval of Possibilities behave quite differently than those who limit themselves to a restricted range of possibilities. The consequences of this discovery apply not only to the abstract analysis of decisions but are obviously applicable to everyday decisions made at home, corporate boaVds, national councils and international committees. Students of social psychology, business administration, and economics will find here a wealth of exciting ideas
Professor Robert Zajonc Stanford University

Professor Wieczorkowska has made an important contribution to our understanding of the different strategies people use to adapt to changes in their environment. A brilliant and provocative body of work. And the writing itself? Rich and clear and multiply layered. A mystery of clear thinking. 
Professor Elliot Aronson University of California Santa Cruz

Inteligencja motywacyjna

inteligencja-motywacyjna[highlight1]Autor:[/highlight1] Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Wydaw. Inst. Studiów Społecznych

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1998
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
Extraordinarily interesting and provocative theory and do. ta on decision strategies and action styles in social situations. By an ingenious use of surveys and experiments Wieczorkow. ska demonstrates not only that similar action styles are display. ed over a variety of domains (e.g., accepting a job, purchasing a consumer good, choosing a vacation), but also the conditions under which a particular style or strategy encourages planning and persistence, reduces distraction and vacillation, speeds decisions, and increase understanding of others’ preference StIVO turns, If this were not enough, she goes on the show how a person adapts to the re. volutionary changes that have occurred in Polish society since 1989 depends on his or her style. In short. this monograph describes an important and innovative project that must be mad by any researcher interested in individual differences in goal setting, decision making, well being in real social contexts.
Professor Eugene Bornstein University of Michigan Ann Arbor

Prof. Wiemorkowska’s book opens an original and important line of inquiry for decision research. The cost-benefit analysis of decisions and the assumption that preferences remain constant over the course of the decision process make for elegant mathe-matical analysis but fail in representing every day reality. The cost-benefit focus and its monetization obscure the fact that q so compellingly demonstrated in Prof. Wieczorkowska’s research, namely that there are profound differences predating the actual decision work. We learn from Prof. Wieczorkowska’s converging experiments and studies that not everybody categorizes the available and possible alternatives in the same way. The data cited in this important book show quite clearly that those people who view their alternatives on a continuum or interval of Possibilities behave quite differently than those who limit themselves to a restricted range of possibilities. The consequences of this discovery apply not only to the abstract analysis of decisions but are obviously applicable to everyday decisions made at home, corporate boaVds, national councils and international committees. Students of social psychology, business administration, and economics will find here a wealth of exciting ideas
Professor Robert Zajonc Stanford University

Professor Wieczorkowska has made an important contribution to our understanding of the different strategies people use to adapt to changes in their environment. A brilliant and provocative body of work. And the writing itself? Rich and clear and multiply layered. A mystery of clear thinking. 
Professor Elliot Aronson University of California Santa Cruz

Oswajanie rzeczywistości

oswajanie[highlight1]Autor:[/highlight1] Mirosława Marody (red.)

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Oswajanie rzeczywistości: między realnym socjalizmem a realną demokracją

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Instytut Studiów Społecznych

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1996
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Część I Sfera ekonomiczna
Mirosława Marody, Jak daleko stąd, jak blisko…do kapitalizmu
Renata Siemietiska, Mirosława Marody Miejsce i rola kobiet w nowym ładzie ekonomicznym
Paweł Morawski, Rola znajomości i powiązań w dyskursie szans życiowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Jan Poleszczuk, Ryzyko a struktura społeczna

Część II. Sfera polityczna
Renata Siemieńska, Zmieniający się świat ideologicznych pojęć
Aleksandra Jasińska-Kania, Między neo-liberaliznic i neo-socjalizmem: problemy krystalizacji prawicowych i lewicowych ideologii i wartości w Polsce
Renata Siemieńska. Tolerancja jako cecha pożądana przez Polaków

Część III. Sfera normatywna
Aleksandra Jasińska-Kania, Moralność obywatelska

Causes and Consequences of Migration

causes[highlight1]Autor:[/highlight1] Ewa Jażwińska-Motylska, Marek Okólski

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Friedrich Ebert Stiftung

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1996
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]

LIST OF CONTENTS
1. Purpose, objectives, constraints and outline of the study (K.Iglicka, M.Okolski)
2. Poland’s population and population movements: an overview (M.Okolski )
3. Methods, approaches, research techniques (E.Jazwinska)
4. A profile of the communities: a summary (M.Okolski)
5. Basic trends and characteristics of international inigration(E.Janvinska)
6. The main migratory behaviours and types of international migration (K.Iglicka)
7. Long term international migration: covering costs and minimising risks (A. Giza)
8. Assessing the principal determinants of migration (M.0kolski)
9. The consequences of migration (A.Giza )
10. The migration networks (A.Giza, section 10.6 M.Tefelski)
11. A _pendular” society: conclusions based on qualitative research (W.Lirkowski)
12. Bibliography
Appendixes: I. Statistical tables II. Questionnaires Ill. A profile of the communities (M.Okolski)

Oswajanie rzeczywistości

oswajanie[highlight1]Autor:[/highlight1] Mirosława Marody (red.)

[highlight1]Tytuł:[/highlight1] Oswajanie rzeczywistości: między realnym socjalizmem a realną demokracją

[highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Instytut Studiów Społecznych

[highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 1996
[margin10]

[highlight1]Opis[/highlight1]

[margin10]
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Część I Sfera ekonomiczna
Mirosława Marody, Jak daleko stąd, jak blisko…do kapitalizmu
Renata Siemietiska, Mirosława Marody Miejsce i rola kobiet w nowym ładzie ekonomicznym
Paweł Morawski, Rola znajomości i powiązań w dyskursie szans życiowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Jan Poleszczuk, Ryzyko a struktura społeczna

Część II. Sfera polityczna
Renata Siemieńska, Zmieniający się świat ideologicznych pojęć
Aleksandra Jasińska-Kania, Między neo-liberaliznic i neo-socjalizmem: problemy krystalizacji prawicowych i lewicowych ideologii i wartości w Polsce
Renata Siemieńska. Tolerancja jako cecha pożądana przez Polaków

Część III. Sfera normatywna
Aleksandra Jasińska-Kania, Moralność obywatelska