Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn

[highlight1]Autor:[/highlight1] Bogdan Baran [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn: raporty eksperckie, Tom 1 [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2006 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Niniejsza publikacja zawiera raporty, które są częścią Krajowego Systemu Monitorowania Polityk Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. System ten jest narzędziem tworzenia polityk społecznych w Polsce, w tym przede wszystkim polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn. W części analitycznej systemu zebrano dane statystyczne umożliwiające porównanie sytuacji […]

Kapitał społeczny w małych miastach

[highlight1]Autor:[/highlight1] Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Kapitał społeczny w małych miastach [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2005 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Punktem wyjścia badań przedstawionych w tej książce było przekonanie, że demokracja, jak żaden inny ustrój, wymaga wiedzy. Autorów ciekawił problem funkcjonowania polskiej demokracji na poziomie lokalnym, a w szczególności przyczyny społeczne decydujące o rozwoju bądź stagnacji małych miejscowości. W trakcie analizy doszli do wniosku, że muszą wyjść poza dobrze ugruntowane […]

Płeć – wybory – władza

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Płeć – wybory – władza [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Friedrich Ebert Stiftung 2005 [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] Książka zawiera analizę mechanizmów rekrutacji do polityki, ukazującą instytucjonalne, ekonomiczne i kulturowe bariery uczestnictwa kobiet w strukturach władzy państwowej. Autorzy wykorzystują wszechstronny materiał empiryczny: od badań sondażowych przez pogłębione wywiady z posłami i radnymi do szczegółowych wyników wyborów samorządowych i parlamentarnych. Główne problemy: płeć a zainteresowanie wyborami reprezentacja kobiet w […]

Kapitał społeczny w małych miastach

[highlight1]Autor:[/highlight1] Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Kapitał społeczny w małych miastach [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2005 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Punktem wyjścia badań przedstawionych w tej książce było przekonanie, że demokracja, jak żaden inny ustrój, wymaga wiedzy. Autorów ciekawił problem funkcjonowania polskiej demokracji na poziomie lokalnym, a w szczególności przyczyny społeczne decydujące o rozwoju bądź stagnacji małych miejscowości. W trakcie analizy doszli do wniosku, że muszą wyjść poza dobrze ugruntowane […]

Płeć – wybory – władza

[highlight1]Autor:[/highlight1] Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Płeć – wybory – władza [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Friedrich Ebert Stiftung 2005 [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] Książka zawiera analizę mechanizmów rekrutacji do polityki, ukazującą instytucjonalne, ekonomiczne i kulturowe bariery uczestnictwa kobiet w strukturach władzy państwowej. Autorzy wykorzystują wszechstronny materiał empiryczny: od badań sondażowych przez pogłębione wywiady z posłami i radnymi do szczegółowych wyników wyborów samorządowych i parlamentarnych. Główne problemy: płeć a zainteresowanie wyborami reprezentacja kobiet w […]

SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY

[highlight1]Autor:[/highlight1] Janusz Grzelak , Tomasz Zarycki [highlight1]Tytuł:[/highlight1] SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2004 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Książka jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych stolicy. Ukazują także ogólniejsze prawidłowości transformacji systemu politycznego […]

Stereotypy i uprzedzenia

[highlight1]Autor:[/highlight1] Mirosław Kofta (red.) [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2004 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Dawno nie miałem w rękach książki, która by mnie tak zainteresowała, wręcz zafascynowała. To zasługa Autorów i Redaktora, których badania mieszczą się i są istotnym wzbogaceniem poznawczego podejścia do stereotypów i procesu stereotypizacji. Moim zdaniem po raz pierwszy w Polsce tak mocno. w jednej zwartej publikacji […]

Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe

[highlight1]Autor:[/highlight1] Mirosław Kofta (red.) [highlight1]Tytuł:[/highlight1] Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2004 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Dawno nie miałem w rękach książki, która by mnie tak zainteresowała, wręcz zafascynowała. To zasługa Autorów i Redaktora, których badania mieszczą się i są istotnym wzbogaceniem poznawczego podejścia do stereotypów i procesu stereotypizacji. Moim zdaniem po raz pierwszy w Polsce tak mocno. w jednej zwartej publikacji […]

SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY

[highlight1]Autor:[/highlight1] Janusz Grzelak , Tomasz Zarycki [highlight1]Tytuł:[/highlight1] SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2004 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Książka jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych stolicy. Ukazują także ogólniejsze prawidłowości transformacji systemu politycznego […]

AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO

[highlight1]Autor:[/highlight1] Renata Siemieńska – wybór i opracowanie [highlight1]Tytuł:[/highlight1] AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący [highlight1]Wydawnictwo:[/highlight1] Scholar [highlight1]Miejsce wydania:[/highlight1] Warszawa 2003 [margin10] [highlight1]Opis[/highlight1] [margin10] Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i […]