Wojciech Borkowski

Wojciech Borkowski

wborkowski(at)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Wojciech Borkowski – jest z wykształcenia biologiem, doktoryzował się w 2002 r. w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak od kilkunastu lat jego działalność naukowa skupia się wokół modelowania komputerowego dynamiki procesów społecznych i ewolucyjnych za pomocą minimalistycznych oraz realistycznych modeli agentowych. Zajmuje się zarówno teorią ewolucji biologicznej jak i jej analogami – ewolucją memetyczną i makroewolucją kulturową. Interesuje się też informatycznymi systemami adaptacyjnymi – algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi, a także ich współdziałaniem.

www

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Publikacje i wystąpienia 012014PL