Mikołaj Łątkowski

Mikołaj Łątkowski

Antropolog słowa, bioetyk, obecnie doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW. We współpracy z m.in. Centrum Wyzwań Społecznych, Kolektywem Badawczym i Biurem Innowacji w Przestrzeni Akademickiej tworzy i przeprowadza badania jakościowe, etnograficzne i ewaluacyjne. W działaniach badawczych i edukacyjnych stara się wypracowywać dobre praktyki współpracy badaczy społecznych ze specjalistami innych dziedzin.