Aleksandra Gołdys

Dr Aleksandra Gołdys

STANOWISKO/POSITION

Kierownik ośrodka Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW / Head of the „Social Challenges Unit”

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

polityka klimatyczna, polityki publiczne w obszarze edukacji wyższej, wyzwania i innowacje w obszarze edukacji, nowe podejścia do rozumienia i badania wpływu działań (w tym polityk publicznych), cyrkularna ekonomia, wykorzystanie teorii systemów w politykach publicznych. 

E-mail: a.goldys@uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Skończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne oraz studia doktoranckie ISS-u. Jej praca doktorska dotyczyła transformacji sposobu działania jednej z największych polityk publicznych z zakresu sportu w Polsce – boisk orlik. 

BADANIA/RESEARCH

Pracuje zwykle w obszarze zwanym trzecią misją uczelni, czyli używania metodologii naukowej do wsparcia procesów badawczych, decyzyjnych czy ewaluacyjnych. Pracowała dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw – śląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, UEFA, Centrum Komunikacji Społecznej miasta Warszawa, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności czy International Sport and Culture Association (ISCA). Obecnie pracuje w EIT – Climate KIC – jednym z centrum wiedzy i innowacji powołanych przez Komisję Europejską do szukania nowych sposobów działania w związku z kryzysem klimatycznym. 

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Zembura, P., Korcz, A., Cies la, E., Gołdys, A., Nał cz, H. (2018). Results from Poland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 395–397.
https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0540

Biernat, E., Piątkowska, M., Zembura, P., & Gołdys, A. (2018). Problem Zarządzania Orlikami z Perspektywy Animatoro w z Gmin Wiejskich i Miejskich (Challenges of the Management of Orlik Pitches from the Perspective of the Animators from Municipal and Rural Communities). Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, 15(8), 444–461

Aleksandra Gołdys (2016). Sport Sector as a Part of Public Policy for elderly people, ProHealth 2016.

Czego nie widać ze stolicy. Świat nowych nierówności, WIĘŹ, nr 3/2015, ss.18-23 (z Aleksandrą Gołdys),