Jarema Piekutowski

Jarema Piekutowski

Socjolog i publicysta. Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, Centrum Wyzwań Społecznych UW i Fundacji Pole Dialogu, współwłaściciel przedsiębiorstwa non-profit Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. Współpracuje także m.in. z Ośrodkiem Ewaluacji i Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Realizował ponad 70 projektów – przede wszystkim badawczych, ale także szkoleniowych i doradczych z dziedziny kultury, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i rozwoju regionalnego i lokalnego. Autor i współautor wielu publikacji, np. „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków”, pod redakcją Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej, Mikołaja Lewickiego i Igora Stokfiszewskiego (2017) oraz „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy” (2017). Współpracował z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.