Wojciech Wilk

Wojciech Wilk

Student Instytutu Socjologii UW (specjalizacja: Metody badań społecznych i rynkowych) i Wydziału Psychologii UW. Z Centrum Wyzwań Społecznych współpracuje od prawie czterech lat, zajmując się zarówno projektowaniem i realizacją badań jakościowych, jak i statystyczna analizą danych ilościowych. Oprócz prowadzenia badań interesują go mediacje i facylitacja. Jest absolwentem specjalizacji Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych na studiach pierwszego stopnia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i ko-mediatorem w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów UW.