Tomasz Jerzyński

InfoToolkit

dr Tomasz Jerzyński

tomasz.jerzynski(a)uw.edu.pl

STANOWISKO/POSITION

Kierownik Ośrodka Badań Socjologicznych / Head of the Center for Sociological Research at ISS.

Członek zespołów Polskich Generalnych Sondaży Społecznych oraz Polskiego Archiwum Danych Społecznych. / Member of Polish General Social Surveys and the Polish Social Data Archive teams.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Analiza i przetwarzanie danych. / Analysis and data processing.

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

2003-2008 PhD in sociology, Institute of Sociology, University of Warsaw

1994-1999 MA in sociology (cum laude), Institute of Sociology, University of Warsaw

BADANIA/RESEARCH

 • 2013 International Social Survey Programme 2012 „Family, Work and Gender Roles IV”.
 • 2013 International Social Survey Programme 2011 „Health”.
 • 2003 – 2013 „Diagnoza Społeczna 2000 – 2013. Warunki i jakość życia Polaków.” / „Social Diagnosis 2000 – 2011. Objective and Subjective Quality of Life in Poland.”, Rada Monitoringu Społecznego, Janusz Czapiński, Tomasz Panek.
 • 1997 – 2010 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992-2010 / Polish General Social Survey 1992 – 2010.
 • 2010 International Social Survey Programme 2008 „Religion III”.
 • 2010 International Social Survey Programme 2009 „Social Inequality IV”.
 • 2007 – 2008 International Social Survey Programme 2007 „Leisure time and sports”.
 • 2007 – 2008 International Social Survey Programme 2006 „Role of Government IV”.
 • 2005 – 2006 International Social Survey Programme 2004 „Citizenship”.
 • 2005 – 2006 International Social Survey Programme 2003 „National Identity II”.
 • 2001 – 2002 International Social Survey Programme 2002 „Family and Changing Gender Roles III”.
 • 2001 – 2002 International Social Survey Programme 2001″Social Networks II”.
 • 2001 – 2002 „Mieszkańcy Warszawy o sobie i swoim mieście” / „Warsaw Area Study” (koordynacja prof. dr hab. Janusz Grzelak).
 • 1998 – 1999 International Social Survey Programme 1999″Social Inequality III”.
 • 1998 – 1999 International Social Survey Programme 1998″Religion II”.
 • 1998 International Social Survey Programme 1997″Work Orientations II”.
 • 1998 International Social Survey Programme 1996″Role of Government III”.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

 • Jerzyński, T., Smoczyński, R., & Zarycki, T., 2016, Regionalne osobliwości postrzegania i podtrzymywania tradycji postszlacheckich przez studentów polskich. Studia Regionalne i Lokalne, 2016. No.1 (63). pp. 129-154.
 • Jerzyński, T. 2009. Poziom realizacji próby i ważenie poststratyfikacyjne w analizie danych sondażowych. Problemy zarządzania, 7(4(26)), 196 – 208. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Jerzyński, T. 2009. Poziom realizacji badania sondażowego a wnioskowanie statystyczne. Przykład z badań PGSS i ISSP. W: Piotr Radkiewicz i Renata Siemieńska, Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992 – 2009. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2009.
 • Jerzyński, T. 2004. Percepcja warunków osiągania sukcesu a pozycja społecznoekonomiczna. W: J. Grzelak T. Zarycki, Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

 • Materiały dodatkowe do artykułu „Ilościowa analiza treści z wykorzystaniem listy słów emocjonalnych”. >