Inter-university Consortium for Political and Social Research

ICPSR jest organizacją powstałą w 1962 w celu gromadzenia i udostępniania danych z dziedziny nauk społecznych. Dane archiwizowane przez ICPSR obejmują szeroki zakres poddyscyplin z zakresu nauk społecznych wśród których wymienić można socjologię, demografię, nauki polityczne, kryminologię, ekonomię, badania nad systemem szkolnictwa, zagadnieniami związanymi ze starzeniem się, zdrowiem publicznym, polityką zagraniczną i systemem prawnym.
Członkiem ICPSR jest obecnie około 325 placówek edukacyjnych (college’ów i uniwersytetów) w Ameryce Północnej. W 16 krajach (w tym także w Polsce) ulokowane zostały przedstawicielstwa krajowe, których zadaniem jest umożliwianie dostępu do danych zgromadzonych w archiwum zainteresowanym osobom bądź instytucjom.

Dostęp do danych i materiałów archiwum ICPSR

Instytut Studiów Społecznych UW, jako krajowy przedstawiciel ICPSR, zachęca do korzystania z danych zgromadzonych w archiwum.
Dostęp do zbiorów danych można uzyskać:

  • za pośrednictwem Instytutu Studiów Społecznych UW: Warszawa, ul. Stawki 5/7, pokój 416, tel. (0-22)8315153
  • przez anonimowy serwer FTP (ftp://ftp.icpsr.umich.edu/pub/FastTrack) – jedynie wybrane zbiory

Przeszukiwania danych zgromadzonych w archiwum ICPSR można dokonać za pośrednictwem strony http://www.icpsr.umich.edu/search-basic.html Strona ta zaopatrzona jest w łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające odnalezienie poszukiwanego zbioru danych według tytułu badania, nazwiska kierownika projektu albo słów kluczowych występujących w streszczeniu opisu badania. Dodatkowo wszystkie zbiory uporządkowane zostały w osiemnaście grup tematycznych według przedmiotu badania, co także może być pomocne podczas wyszukiwania.
Część zbiorów znajduje się również na płytach CD-ROM bezpośrednio w Instytucie Studiów Społecznych.
Instytut Studiów Społecznych dysponuje również corocznie uaktualnianymi katalogami zawierającymi indeksy i opisy ułatwiające dotarcie do poszukiwanych zbiorów danych.

Dane dostępne są w postaci zbiorów ASCII i programu definiującego dane dla pakietów SPSS i SAS. ICPSR dostarcza także książki kodów do zamawianych zbiorów danych.

25 years of scholarly exchange with University of Michigan

Szczegółowych informacji o sposobie zamawiania i przekazywania danych indywidualnym osobom bądź instytucjom na terenie Polski można uzyskać pod adresem

Marcin Zieliński
Polski Reprezentant ICPSR
Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

marcin.zielinski@uw.edu.pl

ISS UW ponosi koszty związane z członkostwem w ICPSR i krajową dystrybucją danych. W związku z tym osoby bądź instytucje uzyskujące zbiory danych za pośrednictwem Instytutu Studiów Społecznych będą obciążani częścią kosztów. Dodatkowych informacji udziela Polski Reprezentant ICPSR.