Zespół / Team

 

Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci / Center of Interdisciplinary Gender Studies

 

 • Renata Siemieńska (kierownik / head)
 • Anna Domaradzka
 • David Dueñas i Cid
 • Joanna Jasińska
 • Marta Łazarowicz-Kowalik
 • Agnieszka Majcher
 • Ilona Matysiak
 • Krzysztof Podwójcic
 • Filip Raciborski
 • Dominika Walczak
 • Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
 • Dagmara Szczepańska
 • Agata Żbikowska

 

Ośrodek Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Center for Social Change and Mobility Research

 

 

Ośrodek „Centrum Wyzwań Społecznych / Social Challenges Unit

 

Zespół badań nad sportem
Stali współpracownicy
Byli współpracownicy

 

Ośrodek Badań Politycznych / Center for Political Research

 

 • Mira Marody (kierownik / head)
 • Cezary Trutkowski
 • Anna Giza-Poleszczuk
 • Sławomir Mandes
 • Mikołaj Lewicki
 • Mateusz Halawa

 

Ośrodek Badań Psychologicznych / Center for Psychological Research

 

 • Mirosław Kofta (kierownik / head)
 • Michał Bilewicz
 • Marek Drogosz
 • Janusz Czapiński
 • Dariusz Doliński
 • Janusz Grzelak
 • Maria Jarymowicz
 • Lucyna Kirwil
 • Maria Lewicka
 • Dominika Maison
 • Marta Marchlewska
 • Władysław Narkiewicz-Jodko
 • Monika Prusik
 • Piotr Radkiewicz
 • Grzegorz Sędek
 • Jerzy Trzebiński
 • Grażyna Wieczorkowska
 • Mikołaj Winiewski
 • Irena Zinserling
 • Katarzyna Sekścińska
 • Wiktor Soral

 

Ośrodek Badań Socjologicznych / Center for Sociological Research

 

 

Ośrodek Badań Ekonomicznych / Center for Economic Research

 

 • Maciej Tymiński (kierownik / head)
 • Ewa Gucwa-Leśny
 • Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • Tadeusz Tyszka
 • Piotr Koryś
 • Agata Trzcińska
 • Sabina Kołodziej

 

Ośrodek Badań Układów Złożonych i Nowoczesnych Technologii / Center for Complex Systems and New Technologies