Programy badawcze

 WVS  World Values Survey
Realizacja polskiej fali badania WVS w ramach projektu „Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS)” pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej we współpracy z dr hab. Anną Domaradzką.

 ISSP  International Social Survey Programme
International Social Survey Programme (ISSP) jest międzynarodowym programem badawczym obejmującym różnorodną tematykę z zakresu nauk społecznych, prowadzonym od 1985, do którego Polska przystąpiła w 1992 roku. Obecnie w programie uczestniczy 45 krajów z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii. Od 1992 roku Polskę reprezentuje Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

 PGSS  Polski Generalny Sondaż Społeczny
Polski Generalny Sondaż Społeczny (PGSS) jest od 1992 roku cyklicznym programem badań ISS UW.
Celem PGSS jest systematyczne monitorowanie trendów i skutków zmian społecznych w Polsce w tym także z międzynarodowej perspektywy porównawczej. Problematyka PGSS obejmuje badanie indywidualnych postaw, cenionych wartości, orientacji i zachowań społecznych, jak również systematyczny pomiar zróżnicowania społeczno-demograficznego, zawodowego, edukacyjnego i ekonomicznego reprezentatywnych grup i warstw społecznych w Polsce. Cykl powtarzania badań, zachowujących porównywalne standardy metodologiczne i identyczne wskaźniki, umożliwia systematyczną analizę trendów społecznych. Pod tym względem PGSS był do 2010 roku jedynym powtarzalnym programem badania zmian systemowych w Polsce.
Istotnym celem programu jest niekomercyjne udostępnianie zbiorów danych i dokumentacji metodologicznej PGSS społeczności badaczy i studentom z nauk społecznych w Polsce oraz każdej zainteresowanej osobie i instytucji.