Misja ISS

Instytut Studiów Społecznych (ISS) działający przy Uniwersytecie Warszawskim jest afiliowany przez Institute for Social Research (University of Michigan, Ann Arbor). ISS jako instytut badan interdyscyplinarnych skupia naukowców z obszaru socjologii, psychologii, ekonomii oraz nauk politycznych.

Głównymi celami ISS są:

1. obserwacja procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych zachodzących w społeczeństwach zmierzających od systemu totalitarnego w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej,
2. rozwijanie podejścia interdyscyplinarnego w badaniu powyższego procesu,
3. rozwijanie międzynarodowej współpracy badawczej w dziedzinie nauk społecznych poprzez:

 • wymianę doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z Polski, krajów Europy Wschodniej, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów Zachodnich na drodze wzajemnych wizyt, konferencji naukowych, warsztatów i kursów wakacyjnych,
 • wspólne badania prowadzone przez instytuty naukowe znajdujące się w poszczególnych krajach,
 • analizę porównawczą różnych perspektyw teoretycznych rozwijanych w odmiennych społeczno-kulturowych i polityczno-ekonomicznych systemach,
 • tworzenie centralnego banku wymiany informacji w dziedzinie nauk społecznych pomiędzy naukowcami ze Wschodniej Europy i innych krajów świata,
 • wypracowanie standardowej metody zbierania i przetwarzania danych,
 • zapewnienie najlepszych form podwyższania kwalifikacji studentów i młodych pracowników naukowych.

Działalność ISS dotyczy przede wszystkim:

 • badań interdyscyplinarnych i międzykulturowych,
 • rozwijania aktualnych teorii i tworzenie nowych modeli teoretycznych mających na celu integracje danych empirycznych,
 • tworzenie standardowych narzędzi i metod analizy danych dla badan porównawczych,
 • szkolenie studentów i młodych pracowników naukowych.
 • ISS prowadzi badania sondażowe związane ze zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi.