Rada Naukowa ISS

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą następujące osoby (kadencja 2020-2024):
 1. Dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dyrektor Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
 2. Prof. UW dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 3. Dr Anna Domaradzka-Widła, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 4. Prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Uniwersytet SWPS
 5. Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Dziekan Wydziału Socjologii UW
 6. Dr Aleksandra Gołdys, EIT Climate KIC, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 7. Prof. dr hab. Janusz Grzelak, emerytowany pracownik Wydziału Psychologii UW
 8. Dr Ewa Gucwa-Leśny, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
 9. Prof. UW dr hab. Mikołaj Herbst, EUROREG UW
 10. Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, Wydział Zarządzania UW; Przewodnicząca Rady Naukowej ISS UW
 11. Prof. UW dr hab. Kamil Imbir, Dziekan Wydziału Psychologii UW
 12. Dr Tomasz Jerzyński, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 13. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
 14. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
 15. Prof. dr hab. Mirosław Kofta, Wydział Psychologii UW
 16. Dr Piotr Koryś, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 17. Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 18. Prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 19. Dr hab. Mikołaj Lewicki, Wydział Socjologii UW
 20. Prof. dr hab. Dominika Maison, Wydział Psychologii UW
 21. Prof. dr hab. Mirosława Marody, emerytowany pracownik Instytutu Socjologii UW
 22. Alicja Newecka, kierownik Biura Obsługi Badań UW
 23. Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Wydział Psychologii UW
 24. Dr hab. Agnieszka Olechnicka, Dyrektor EUROREG UW
 25. Prof. dr hab. Janusz Reykowski, Instytut Psychologii PAN
 26. Dr Magdalena Roszczyńska-Kurasińska, Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 27. Dr Agnieszka Rychwalska, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 28. Prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 29. Dr hab. Maciej Tymiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 30. Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Wydział Zarządzania UW
 31. Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński, emerytowany pracownik Wydziału Zarządzania UW
 32. Dr Anna Wnuk, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW
 33. Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 34. Prof. dr hab. Tomasz Zarycki, Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW