Rada Naukowa ISS

Aktualnie w skład Rady Naukowej wchodzą następujące osoby:
 1. Dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dyrektor COME UW
 2. Prof. UW dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii UW
 3. Prof. dr hab. Janusz Czapiński, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 4. Dr Anna Domaradzka-Widła, Z-ca Dyrektora, Instytut Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW
 5. Prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Uniwersytet SWPS
 6. Prof. dr hab. Janusz Grzelak, emerytowany pracownik Wydziału Psychologii UW
 7. Dr Ewa Gucwa-Leśny, emerytowany pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
 8. Dr hab. Mikołaj Herbst, EUROREG UW
 9. Dr Tomasz Jerzyński, Instytut Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW
 10. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik, Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
 11. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW
 12. Prof. dr hab. Mirosław Kofta, Wydział Psychologii UW
 13. Dr Piotr Koryś, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 14. Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 15. Prof. dr hab. Maria Lewicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 16. Prof. dr hab. Dominika Maison, Dziekan Wydziału Psychologii UW
 17. Prof. dr hab. Mirosława Marody, Instytut Socjologii UW
 18. Alicja Newecka, Instytut Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW
 19. Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW
 20. Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Wydział Psychologii UW
 21. Dr hab. Agnieszka Olechnicka, Dyrektor EUROREG UW
 22. Prof. dr hab. Janusz Reykowski, Instytut Psychologii PAN
 23. Dr Maria Rogaczewska, kierownik Centrum Wyzwań Społecznych, Instytut Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW
 24. Dr Agnieszka Rychwalska, Z-ca Dyrektora, Instytut Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW
 25. Prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
 26. Prof. dr hab. Stanisław Sulowski, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
 27. Prof. UW dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 28. Dr hab. Maciej Tymiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 29. Prof. UW dr hab. Andrzej Waśkiewicz, Dyrektor Instytutu Socjologii UW
 30. Prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Wydział Zarządzania UW
 31. Prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński, Wydział Zarządzania UW
 32. Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 33. Prof. dr hab. Tomasz Zarycki, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. profesora Roberta Zajonca UW